Novi Pazar: Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Gradskom upravom Novog Pazara, raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su :

  • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 mjeseci.
  • stariji od 50 godina
  • Romi
  • osobe sa invaliditetom
  • mladi do 30 godina starosti sa statusom djece palih boraca, djece bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima , porodičnog nasilja
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći.

Informacije o programu i  delatnostima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili u prostorijama Odeljenja za privredu Gradske uprave Novog Pazara.

Javni poziv je raspisan do 31. novembra 2017. godine.

Izvor: rtvnp.rs link