Novi Pazar: Nacionalna služba za zapošljavanje u Novom Pazaru,na čijoj evidenciji se trenutno nalazi 157 osoba sa posebnim potrebama, maksimalno se trudi da ovim licima pomogne da dođu do posla kroz čitav niz mera aktivne politike zapošljavanja.

Kroz program novog zapošljavanja upošljena su tri lica kod poslodavaca, dvoje njih je pokrenulo samostalni posao, a kroz program Javnih radova upošljeno je čak 20 osoba sa posebnim potrebama.

Aida Bojadžić, PR novopazarske Nacionalne službe za zapošljavanje najavila je da će u narednom periodu kroz obuke za tržište rada uključiti najmanje pet osoba jer je želja da se informatički opismeni i ova kategorija lica kako bi u narednom periodu olakšali njihovo zapošljavanje.

Od  ukupno 157 osoba ometenih u razvoju koji su na evidenciji, 69 je žena , 57 je sa završenom osnovnom školom, treći stepen ima 35, četvrti 19 i 4 lica imaju završeno fakultetsko obrazovanje. Prema podacima ove službe, do posla je u prvih šest meseci 2017. godine došlo 39 osoba sa posebnim potrebama.

Tahir Delić, sekretar Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama kaže da je u Novom Pazaru u poslednje vreme učinjen veliki pomak kada je u pitanju zapošljavanje osoba ometenih u razvoju, ali ujedno i apeluje na državne organe i druge relevantne institucije da se uključe u sve programe kroz koje mogu pomoći ovim osobama da dođu do posla.

Izvor: rtvnp.rs link