Evropska komisija objavila je svoj godišnji izveštaj o stanju na tržištu rada i društvenim implikacijama kretanja na tržištu rada  “2017 Employment and Social Developments in Europe”. Prema rezultatima ovog istraživanja, iako se nezaposlenost u EU smanjuje od 2013. godine ona još uvek nije dostigla nivo iz 2008. godine, pre izbijanja svetske ekonomske krize.

Prema podacima EK, danas je u Evropi nezaposleno 21 miliona ljudi, čak 5 miliona manje nego u 2013. godini, ali i 4 miliona više nego u 2008. godini. Smanjena je i nezaposlenost kod mladih koja je, na nivou Evrope, trenutno na stopi od 9,1 odsto, a Komisija primećuje da se rast životnog standarda ne distribuira jednako na sve, posebno na ovu kategoriju stanovništva.  Prema navodima komisije u EU je od 2013. godine otvoreno čak 10 miliona novih poslova.

Zanimljiv je podatak i da raste broj zaposlenih po privremenim ugovorima, naročito za mlade. Na ovaj način u Evropi je zaposleno danas 16,3 odsto zaposlenih u kategoriji od 25-39 godina.

Izvor: Evropska komisija link