Lokalni Partneri

Naš program ima lokalne partnere u pet pilot opština i gradova u Srbiji. Zajedno sa njima razvijamo usluge koje mladima mogu pomoći da brže dođu do posla – pre svih usluge karijernog savetovanja i vođenja. Lokalne partnere možete kontaktirati za sve informacije o aktivnostima našeg programa „Znanjem do posla“ u lokalnim zajednicama.

E2E partneri Kruševac

Udruženje građana „Edukativni centar – Kruševac“ je lokalni partner programa Znanjem do posla (E2E – Education to Employment) na teritoriji grada Kruševca i Rasinskog okruga. Udruženje je u lokalnoj zajednici vidljivo i prepoznato po strateškom delovanju u oblasti unapređivanja zapošljivosti i podršci boljem pristupu mladih tržištu rada.

U okviru E2E programa, naše delovanje je usmereno na promociju i implementaciju programa i mera kojima se unapređuju kapaciteti zapošljivosti, povećava konkurentnost mladih na tržištu rada i time doprinosi većem zapošljavanju mladih na teritoriji Rasinskog okruga. Budući da ulaz na tržište rada za mnoge mlade ljude predstavlja ozbiljan izazov, kroz E2E program obezbeđujemo savetodavnu, edukativnu i praktičnu podršku za uspešnu tranziciju između obrazovanja i zapošljavanja.

Glavni fokus našeg delovanja je doprinos ličnom i profesionalnom razvoju mladih, kroz jačanje njihovih znanja, veština i stavova i pružanje podrške u procesu donošenja odluka o izboru i razvijanju karijere.

Usluge koje su kroz E2E program dostupne mladima:

 • Individualno i grupno karijerno vođenje i savetovanje
 • Karijerno informisanje i upoznavanje sa zanimanjima
 • Povezivanje sa poslovnom zajednicom
 • Obuke na radnom mestu

Usluge programa E2E su namenjene:

 • Nezaposlenim mladima, uzrasta do 30 godina
 • Mladima tokom srednjoškolskog obrazovanja, uzrasta od 15 do 19 godina
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima usluga obuka i prakse za mlade
 • Mentorima u kompanijama koje učestvuju u programu obuke na radnom mestu
 • Posebno prilogođena podrška mladima iz osetljivih, teže zapošljivih grupa

Edukativni centar – Kruševac
office@ec.org.rs
+381(0)373502644
www.ec.org.rs

Kontakt osoba: Violeta Stevović
eta@ec.org.rs
+381(0)2291984

Kontakt osoba: Ilija Jovanović
ilija@ec.org.rs
+381(0)628917484

 

E2E partneri Kragujevac

Forum za radno angažovanje mladih Kragujevac” je lokalni partner E2E programa. U pitanju je konzorcijum koji je osnovan u septembru 2016. godine i čine ga dve nevladine organizacije – “Business Innovation Programs” i “Razvojni biznis centar Kragujevac”. Obe organizacije su dobro poznate u lokalnoj zajednici i prepoznate kao relevantan faktor u oblasti zapošljavanja i podizanja zapošljivosti mladih.

Glavni fokus FORUM-a je na koordinaciji svih aktivnosti E2E programa u Kragujevcu i okolini, sa ciljem da pomogne mladim ljudima na putu od obrazovanja do zaposlenja, i to kroz povećanje njihovih kapaciteta i mogućnosti za zaposlenje i razvoj karijere na društveno inkluzivan i održiv način.

Vizija FORUMA je da postane zbirno mesto svih inicijativa usmerenih na zapošljavanje mladih i zapošljavanje u centralnoj Srbiji.

Misija FORUM-a je da pomogne mladima da istraže svoje mogućnosti i karijerne kapacitete, postave i ostvare svoje karijerne ciljeve.

Usluge FORUMA koje su mladima dostupne u Kragujevcu kroz E2E program:

 • Usluge karijernog vođenja i savetovanja
 • Saradnja sa kompanijama i pružaocima obuke
 • Razvijanje i podnošenje aplikacija za finansiranje vezano za zapošljavanje mladih

Kome su namenjene usluge:

 • Nezaposlenim mladima, starosti do 30 godina
 • Učenicima srednjeg stručnog i visokog obrazovanja, starosti od 15 do 24 godine
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka, u organizaciji obuka i praksi za mlade
 • Mentorima u kompanijama koje učestvuju u programima:
  • obuke na radnom mestu i
  • obuke za one koji pripadaju teže zapošljivoj grupi mladih

Business Innovation Programs
Kontakt osoba: Vladimir Dobi
info@bips.rs
060 44 055 69
https://bips.rs/

Razvojni biznis centar Kragujevac
Kontakt osoba: Marija Stojadinović
m.stojadinovic@rbcentar.org
063 646 252
http://rbcentar.org

E2E partneri Pirot

“Job info Center” je lokalni partner E2E programa na teritoriji grada Pirota i okoline. U pitanju je konzorcijum  koji čine dve organizacije – Udruženje građana “Osveženje” i ZIP centar – poslovni inkubator iz Pirota.

Glavni cilj ovog konzorcijuma je da poboljša položaj mladih na tržištu rada uspostavljanjem specifičnog skupa usluga sa posebnim fokusom na teže zapošljive grupe mladih u romskoj zajednici i uz pomoć partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora.

Vizija: Postati lokalno prepoznatljiv centar značajan za povećanje zapošljivosti mladih ljudi i razvoj njihovih karijera.

 Misija: Informativni centar za rad ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih ljudi kroz saradnju i umrežavanje sa drugim relevantnim institucijama.

Usluge koje su kroz „Job info Center“ dostupne u Pirotu i okolini kroz E2E program:

 • Odabir najboljeg kandidata za kompaniju!
  • Targetiranje i odabir potencijalnih zaposlenih
  • Pružanje podrške u izradi plana obuke
  • Pružanje podrške u pisanju i upravljanju projektima
  • Organizovanje obuka za mentore u kompaniji
 • „Informišite se – predstavite se – zaposlite se“ (usluga namenjena mladima uzrasta od 15-30 godina)
 • Karijerno savetovanje i vođenje
  • Podrška u donošenju odluka o budućim karijernim koracima
  • Upoznavanje mladih sa mogućnostima za dalje školovanje nakon osnovne ili srednj škole
  • Informisanje mladih o raspoloživim obukama, slobodnim radnim mestima i konkretnim zanimanjima

Kome su namenjene usluge:

 • Mladim ljudima starosti 15-19 godina, srednjoškolcima i učenicima završnih razreda u osnovnim školama
 • Mladim nezaposlenima starosti od 18-30 godina
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka
 • Osetljivim grupama mladih: mladi ljudi starosti od 15-30 godina, pripadnici Romske populacije

 

ZIP Centar
Contact: Ana Petrović
Facebook page

Udruženje građana “Osveženje”
Contact: Mira Zlatkov
Facebook page
www.osvezenje.com

E2E partneri Knjaževac

Timočki Klub iz Knjaževca je udruženje građana koje svojim inicijativama, idejama i inovativnošću pokreće procese i na taj način doprinosi socio-ekonomskom razvoju Timočke krajine.

Vizija Timočkog kluba kroz program E2E je da organizacija bude održiva i prepoznata u Srbiji kao pružaoc usluge individualnog razvoja veština i sposobnosti mladih sa ciljem ličnog i profesionalnog razvoja.

U okviru E2E projekta Timok klub pruža podršku mladima u edukaciji, testiranju novih zanimanja, u procesu donošenja novih odluka o svojim karijerima, kako bi povećali njihove stručne i profesionalne kompetencije i na taj način im pomogli da se bolje pozicioniraju na tržištu rada.

Usluge Timočkog kluba  koje su dostupne kroz E2E projekat:

 • Karijerno savetovanje i vođenje i individualno informisanje o obukama i dostupnim radnim mestima;
 • Podrška u aktivnom traženju posla i zapošljavanju;
 • Povezivanje mladih sa poslodavcima;
 • Upoznavanje mladih sa mogućnostima za dalje školovanje nakon osnovne ili srednje škole;
 • Informisanje mladih o raspoloživim obukama, slobodnim radnim mestima i konkretnim zanimanjima;
 • Razvijanje i podnošenje aplikacija za poslodavce, za finansiranje vezano za zapošljavanje mladih;
 • Radionice na temu razvoja „mekih“ veština

Kome su namenjene naše usluge:

 • Mladim nezaposlenima starosti od 15 do 30 godina;
 • Mladim ljudima starosti 15-19 godina, srednjoškolcima i učenicima završnih razreda u osnovnim školama;
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka;
 • Mentorima u kompanijama koje učestvuju u programima;
 • Osetljivim i socijalno ugroženim grupama mladih starosti od 15-30 godina;

Timočki Klub

Kontakt osoba: Snežana Pavković

office@timok.org
+381(0) 19 730 002
+381(0) 19 734 177
+381(0) 63 473 177

http://www.timok.org

E2E partneri Novi Pazar

Omladinski klaster Novi Pazar je konzorcijum koji je sastavljen od dva entiteta: Kancelarije za mlade grada Novog Pazara i nevladine organizacije  „Udruzenje psihologa”. Ovaj klaster zapravo predstavlja most između poslodavaca kojima je u ovom gradu i okolini potrebna kvalifikovana radna snaga i mladih koji su u potrazi za poslom. Omladinski klaster je osnovan sa ciljem da pruži svu neophodnu podršku mladima Novog Pazara i okoline pri odabiru adekvatne karijere, ali i osnaži ih do željenog zaposlenja. Osnovni cilj Omladinskog klastera Novi Pazar je da radi na povećanju upošljivosti mladih iz ovog grada i okoline i to kroz sticanje znanja i praktičnih veština. Usluge koje su kroz Omladinski klaster i E2E program dostupne u Novom Pazaru i okolini:

 • Centar za razvoj kompetencija

Cilj: Namenjen osnaživanju ličnih i interpersonalnih veština mladih, kako bi poboljšali samo-prezentaciju i time povećali šanse na tržištu rada.

Kome je namenjen: Mladima starosti 15-30 godina, koji napuštaju sistem socijalne zaštite, socijalno i ekonomski ugroženim grupama mladih, mladima iz ruralnih sredina, mladima sa invaliditetom…

 • Karijerno savetovanje i vođenje

Cilj: Osnaživanje mladih u odabiru adekvatne profesije, podrška u aktivnom traženju posla, povezivanje mladih sa tržištem rada.

Kome je namenjeno: Mladima starosti od 15-30 godina

 • Vršnjačka edukacija

(vršnjačke radionice o karijerom savetovanju i vođenju, promocija srednjih škola u ​​osnovnim školama, sastanci sa predstavnicima škola, formiranje vršnjačkih timova za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Novom Pazaru)

Cilj: Kroz vršnjačko obrazovanje i radionice koje drže mladi do efikasnije edukacije vršnjaka

Kome je namenjeno: Mladima starosti od 15-19 godina.

 • Business Connection

Cilj: omogućiti poslodavcima Novog Pazara organizovanje radnih praksi, ako i potencijalni odabir budućih zaposlenih među najboljim mladim polaznicima obuka na radnom mestu.

Kome je namenjeno: Poslovni sektor u Novom Pazaru i okolini

 • Razvijanje PPDP-a na principu saradnje pri zapošljavanju mladih

Cilj: Omogućiti potpisivanje sporazuma između javnih institucija, poslovnog sektora, obrazovnih institucija i civilnog sektora, koji će kroz formiranje radnih grupi omogućiti mladima u Novom Pazaru i okolini kombinovanja teorije i prakse u obrazovanju. Ovim pristupom stvoriće se mogućnosti da poslovni sektor dobije aktivniju ulogu u razvoju nastavnih planova i programa koji su u skladu sa stvarnim potrebama kompanija.

Udruženje psihologa Novi Pazar (Klaster mladih NP)

Kontakt osoba: Zehra Hasanbegović

Mitrovačka bb (Sportska hala Pendik), Novi Pazar

udruzenje.psihologanp@gmail.com

063 189 01 30, 020 600 353

Web page

 

Supported by

             Implemented by