Lokalni Partneri

Naš program ima lokalne partnere u pet pilot opština i gradova u Srbiji. Zajedno sa njima razvijamo usluge koje mladima mogu pomoći da brže dođu do posla – pre svih usluge karijernog savetovanja i vođenja. Lokalne partnere možete kontaktirati za sve informacije o aktivnostima našeg programa „Znanjem do posla“ u lokalnim zajednicama.

E2E partneri Kruševac

Omladinski Savet Kruševac je Udruženje gradjana osnovano sa ciljem da podrži omladinski aktivizam i ulogu mladih ljudi u lokalnoj zajednici kao aktivnih gradjana. Njihov glavni cilj je podrška ličnom i profesionalnom razvoju mladih kroz angažovanje u aktivnostima neformalnog obrazovanja, kao i povećanje zapošljivosti mladih u Kruševcu kroz sticanje kompetencija, radnih praksi i povezivanje sa tržištem rada.

Vizija im je bolje pozicioniranje mladih na tržištu rada i smanjenje nezaposlenosti među njima.

Misija OSK tokom E2E programa je da mladima omogući da ulažu u sebe, svoje lične potrebe, interese i vrednosti, pružajući im podrčku i motivišući ih da isprobaju nova zanimanja, uporede svoje želje sa stvarnošću i donosu odluke o sopstvenim karijerama.

Specifični cilj: Savet mladih Kruševac postao je prepoznatljiv i važan akter u sistematičnom rešavanju zapošljivosti mladih kroz niz usluga namenjenih povećanju zapošljivosti mladih.

Usluge OSK koje su dostupne u Kruševcu i okolini kroz E2E program:

 • Karijerno savetovanje i vođenje i individualno informisanje o treninzima i slobodnim radnim mestima u Kruševcu
 • Podrška u aktivnom traženju posla i zapošljavanju:
  • Kreiranje individualnih profila
  • Povezivanje mladih sa poslodavcima
  • Podrška u procesu sticanja socijalne i zdravstvene zaštite i lične dokumentacije

Kome su namenjene naše usluge:

 • Osetljivim grupama mladih: mladi ljudi starosti od 15-30 godina (bivši prestupnici, mladi prestupnici, mladi koji napuštaju sistem socijalne zaštite, socijalno i ekonomski ugroženi mladi, itd.)
 • Mladim ljudima starosti 15-19 godina, srednjoškolcima i učenicima završnih razreda u osnovnim školama
 • Mladim nezaposlenima starosti od 18 do 30 godina
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka

Youth Council in Krusevac

Kontakt osoba: Marina Virijević
[email protected]

Web page

E2E partneri Kragujevac

Forum za radno angažovanje mladih Kragujevac” je lokalni partner E2E programa. U pitanju je konzorcijum koji je osnovan u septembru 2016. godine i čine ga dve nevladine organizacije – “Business Innovation Programs” i “Razvojni biznis centar Kragujevac”. Obe organizacije su dobro poznate u lokalnoj zajednici i prepoznate kao relevantan faktor u oblasti zapošljavanja i podizanja zapošljivosti mladih.

Glavni fokus FORUM-a je na koordinaciji svih aktivnosti E2E programa u Kragujevcu i okolini, sa ciljem da pomogne mladim ljudima na putu od obrazovanja do zaposlenja, i to kroz povećanje njihovih kapaciteta i mogućnosti za zaposlenje i razvoj karijere na društveno inkluzivan i održiv način.

Vizija FORUMA je da postane zbirno mesto svih inicijativa usmerenih na zapošljavanje mladih i zapošljavanje u centralnoj Srbiji.

Misija FORUM-a je da pomogne mladima da istraže svoje mogućnosti i karijerne kapacitete, postave i ostvare svoje karijerne ciljeve.

Usluge FORUMA koje su mladima dostupne u Kragujevcu kroz E2E program:

 • Usluge karijernog vođenja i savetovanja
 • Saradnja sa kompanijama i pružaocima obuke
 • Razvijanje i podnošenje aplikacija za finansiranje vezano za zapošljavanje mladih

Kome su namenjene usluge:

 • Nezaposlenim mladima, starosti do 30 godina
 • Učenicima srednjeg stručnog i visokog obrazovanja, starosti od 15 do 24 godine
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka, u organizaciji obuka i praksi za mlade
 • Mentorima u kompanijama koje učestvuju u programima:
  • obuke na radnom mestu i
  • obuke za one koji pripadaju teže zapošljivoj grupi mladih

Business Innovation Programs
Kontakt osoba: Marijana Simić
[email protected]
060 44 055 69
https://bips.rs/

Razvojni biznis centar Kragujevac
Kontakt osoba: Marija Stojadinović
[email protected]
063 646 252
http://rbcentar.org

E2E partneri Pirot

“Job info Center” je lokalni partner E2E programa na teritoriji grada Pirota i okoline. U pitanju je konzorcijum  koji čine dve organizacije – Udruženje građana “Osveženje” i ZIP centar – poslovni inkubator iz Pirota.

Glavni cilj ovog konzorcijuma je da poboljša položaj mladih na tržištu rada uspostavljanjem specifičnog skupa usluga sa posebnim fokusom na teže zapošljive grupe mladih u romskoj zajednici i uz pomoć partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora.

Vizija: Postati lokalno prepoznatljiv centar značajan za povećanje zapošljivosti mladih ljudi i razvoj njihovih karijera.

 Misija: Informativni centar za rad ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih ljudi kroz saradnju i umrežavanje sa drugim relevantnim institucijama.

Usluge koje su kroz „Job info Center“ dostupne u Pirotu i okolini kroz E2E program:

 • Odabir najboljeg kandidata za kompaniju!
  • Targetiranje i odabir potencijalnih zaposlenih
  • Pružanje podrške u izradi plana obuke
  • Pružanje podrške u pisanju i upravljanju projektima
  • Organizovanje obuka za mentore u kompaniji
 • „Informišite se – predstavite se – zaposlite se“ (usluga namenjena mladima uzrasta od 15-30 godina)
 • Karijerno savetovanje i vođenje
  • Podrška u donošenju odluka o budućim karijernim koracima
  • Upoznavanje mladih sa mogućnostima za dalje školovanje nakon osnovne ili srednj škole
  • Informisanje mladih o raspoloživim obukama, slobodnim radnim mestima i konkretnim zanimanjima

Kome su namenjene usluge:

 • Mladim ljudima starosti 15-19 godina, srednjoškolcima i učenicima završnih razreda u osnovnim školama
 • Mladim nezaposlenima starosti od 18-30 godina
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka
 • Osetljivim grupama mladih: mladi ljudi starosti od 15-30 godina, pripadnici Romske populacije

 

ZIP Centar
Contact: Ana Petrović
Facebook page

Udruženje građana “Osveženje”
Contact: Miloš Colić
Facebook page
www.osvezenje.com

E2E partneri Knjaževac

Centar za obuku i radno angažovanje mladih (CORAM) Knjaževac pružalac je individualizovanih usluga za mlade i kompanije, prilagođene njihovim potrebama. Kroz blisku saradnju sa kompanijama, institucijama i organizacijama civilnog društva, CORAM utiče na lokalnu politiku zapošljavanja. Kontinuirano prikupljanje informacija sa tržišta rada, iz lokalnih preduzeća, škola i okolinih sela omogućuje im da mladima iz Knjaževca i okoline ponude tačne informacije o stanju na tržištu rada, aktuelnim ponudama poslova, kompetencijama potrebnim za obavljanje tih poslova,  kao i trenutno raspoloživim obukama.

Usluge CORAM koje su dostupne u Knjaževcu i okolini kroz E2E program:

 • Karijerno savetovanje i vođenje (osnaživanje mladih da samostalno donesu odluku o izboru daljeg školovanja i zanimanja za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola)
  • Radionice na temu savremenog koncepta karijere i značaja samospoznaje – interesovanja, sposobnosti, kapaciteta;
  • Informativne radionice o svetu rada – upućivanje na druge aktere;
  • Informativne radionice o putevima obrazovanja – upućivanje na škole i fakultete.
 • „Zajedno do poslodavca“ (pružanje podrške mladima u izboru daljeg školovanja i stručnog usavršavanja, izbora zanimanja, radnih praksi i ostalih prilika za razvoj sopstvene karijere i podizanje kapaciteta za uspešno konkurisanje i predstavljanje poslodavcima, za mlade uzrasta od 15-30 godina)
  • Informisanje kandidata o zahtevima konkretnog zanimanja, detektovanje i mapiranje formalnog obrazovanja i radnog iskustva, kompetencija i stavova i njihovo uklapanje sa zahtevima zanimanja;
  • Radionice za tzv. „soft skills“ – pisanje radne biografije, simulacija intervjua za posao i osnovi poslovne komunikacije;
  • Feedback intervju sa klijentima, selekcija najboljih i upućivanje na razgovor sa poslodavcem;
  • Monitoring kandidata uz pružanje dodatne podrške i motivacije za posao;
  • Procena interesovanja, motivisanosti i ukupne zapošljivosti kandidata;
  • Poseta mobilnih timova mladima u ruralnim područjima i njihovo informisanje o svetu rada, kao i realni susreti sa svetom rada.
 • „Podrži dete na putu karijere“ (tribina za grupe roditelja dece od 15-18 godina)
  • Edukacija roditelja o načinima podrške deci;
  • Informisanje o prilikama na lokalu i u regionu;
  • Prezentovanje kriterijuma za donošenje karijernih odluka;
  • Savremeni koncept karijere i specifičnosti savremenog sveta rada;
  • Vaspitni postupci i njihove razvojne posledice.
 • Promocija i prezentacija poslodavaca
  • Oglašavanje slobodnih radnih mesta i poziva za stažiranje i stručnu praksu na web sajtu centra;
  • Slanje mail-ova korisnicima iz naše baze sa raznim informacijama i obaveštenjima;
  • Dustribucija štampanog materijala (banera i postera) putem oglasne table i lično u prostorijama centra;
  • Prezentacija kompanije na sajtu centra i/ili postavljanje logoa ili banera;
  • Najavljivanje značajnih događaja u medijima i sredstvima informisanja, kao i društvenim mrežama i web portalima.
 • Podrška poslodavcima u razvoju raznih programa obuke
 • Podrška komapnijama u razvoju opisa radnih mesta

Kome su namenjene usluge:

 • Mladim ljudima starosti 15-19 godina, srednjoškolcima i učenicima završnih razreda u osnovnim školama
 • Mladim nezaposlenima starosti od 18-30 godina
 • Kompanijama, poslodavcima i pružaocima obuka
 • Roditeljima dece uzrasta od 15-18 godina

Centar za obuku i radno angažovanje mladih
Kontakt osoba: Bojan Radosavljević
[email protected]
[email protected]
+381 19 733-035
Facebook page

E2E partneri Novi Pazar

Omladinski klaster Novi Pazar je konzorcijum koji je sastavljen od dva entiteta: Kancelarije za mlade grada Novog Pazara i nevladine organizacije  „Udruzenje psihologa“. Ovaj klaster zapravo predstavlja most između poslodavaca kojima je u ovom gradu i okolini potrebna kvalifikovana radna snaga i mladih koji su u potrazi za poslom. Omladinski klaster je osnovan sa ciljem da pruži svu neophodnu podršku mladima Novog Pazara i okoline pri odabiru adekvatne karijere, ali i osnaži ih do željenog zaposlenja. Osnovni cilj Omladinskog klastera Novi Pazar je da radi na povećanju upošljivosti mladih iz ovog grada i okoline i to kroz sticanje znanja i praktičnih veština. Usluge koje su kroz Omladinski klaster i E2E program dostupne u Novom Pazaru i okolini:

 • Centar za razvoj kompetencija

Cilj: Namenjen osnaživanju ličnih i interpersonalnih veština mladih, kako bi poboljšali samo-prezentaciju i time povećali šanse na tržištu rada.

Kome je namenjen: Mladima starosti 15-30 godina, koji napuštaju sistem socijalne zaštite, socijalno i ekonomski ugroženim grupama mladih, mladima iz ruralnih sredina, mladima sa invaliditetom…

 • Karijerno savetovanje i vođenje

Cilj: Osnaživanje mladih u odabiru adekvatne profesije, podrška u aktivnom traženju posla, povezivanje mladih sa tržištem rada.

Kome je namenjeno: Mladima starosti od 15-30 godina

 • Vršnjačka edukacija

(vršnjačke radionice o karijerom savetovanju i vođenju, promocija srednjih škola u ​​osnovnim školama, sastanci sa predstavnicima škola, formiranje vršnjačkih timova za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Novom Pazaru)

Cilj: Kroz vršnjačko obrazovanje i radionice koje drže mladi do efikasnije edukacije vršnjaka

Kome je namenjeno: Mladima starosti od 15-19 godina.

 • Business Connection

Cilj: omogućiti poslodavcima Novog Pazara organizovanje radnih praksi, ako i potencijalni odabir budućih zaposlenih među najboljim mladim polaznicima obuka na radnom mestu.

Kome je namenjeno: Poslovni sektor u Novom Pazaru i okolini

 • Razvijanje PPDP-a na principu saradnje pri zapošljavanju mladih

Cilj: Omogućiti potpisivanje sporazuma između javnih institucija, poslovnog sektora, obrazovnih institucija i civilnog sektora, koji će kroz formiranje radnih grupi omogućiti mladima u Novom Pazaru i okolini kombinovanja teorije i prakse u obrazovanju. Ovim pristupom stvoriće se mogućnosti da poslovni sektor dobije aktivniju ulogu u razvoju nastavnih planova i programa koji su u skladu sa stvarnim potrebama kompanija.

Udruženje psihologa Novi Pazar (Klaster mladih NP)

Kontakt osoba: Zehra Hasanbegović

Mitrovačka bb (Sportska hala Pendik), Novi Pazar

[email protected]   [email protected]

063 189 01 30, 020 600 353

Web page

 

Supported by

             Implemented by