Kragujevac: Klinički centar Kragujevac zaposliće značajan broj fizioterapeuta, radioloških tehničara, medicinskih tehničara ginekološko akušerskog i opšteg smera, te laboratorijskog i pedijatrijskog smera. Posao na neodređeno ili određeno vreme dobiće 120 medicinskih tehničara.

Na neodređeno, sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od tri meseca Klinički centar će zaposliti 2 fizioterapeuta (viša stručna sprema); 2 viša radiološka tehničara; 2 viša medicinska tehničara ginekološko-akušerskog smera; 4 medicinska tehničara opšteg smera (srednja stručna sprema); 5 medicinskih tehničara laboratorijskog smera (srednja stručna sprema); 5 medicinskih tehničara pedijatrijskog smera (srednja stručna sprema).

Na određeno, sa punim radnim vremenom i tromesečnim probnim radom kragujevački Klinički centar će zaposliti 10 viših radioloških tehničara; 10 viših medicinskih tehničara opšteg smera; 58 medicinskih tehničara opšteg smera (srednja stručna sprema); 5 medicinskih tehničara laboratorijskog smera (srednja stručna sprema); 12 medicinskih tehničara pedijatrijskog smera (srednja stručna sprema); 5 medicinskih tehničara ginekološko-akušerskog smera (srednja stručna sprema).

Detaljne informacije o načinu apliciranja i uslovima konkursa možete pogledati na sajtu Kliničkog centra u Kragujevcu.

Izvor: Infokg.rs link

Koristan link: Klinički centar Kragujevac link