Beograd: Nevladine organizacije u Srbiji dobile su novog saveznika u procesu pronalaženja odgovarajućih domaćih i evropskih fondova i konkursa na koje mogu aplicirati i tako realizovati svoje planove i aktivnosti. Upravo je izašlo 13. izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji.

Vodič možete preuzeti ovde. 

Na vodiču su zajedniči radli TASCO Građanske inicijative, resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije,  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije. 

Novo unapređeno izdanje Vodiča pruža uvid u aktuelne konkurse sa podacima i praktičnim uputstvima o uslovima za apliciranje, uvid u bazu međunarodnih i domaćih izvora finansiranja sa osnovnim podacima o vrstama podrške koju pružaju, oblastima koje podržavaj kao i brzu, i jednostavnu pretragu donatora i konkursa.  Vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija.

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva link

Korisni linkovi: TASCO Građanska inicijativa link

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije link

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije link