Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NZS) u junu 2017. godine bilo je registrovano 659.698 nezaposlenih osoba, od čega su trećina mladi. Od ukpnog broja nezaposlenih njih 358.548 ima manje od 3 godine srednje škole zbog čega se smatraju teško zapošljivim osobama. Stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji tako zvanično iznosi 31,2%, a van sisitema obrazovanja i van tržišta rada nalazi se čak 16,5% svih mladih u Republici.

Podaci sa kojima raspolaže NZS pokazuju i da u Srbiji vlada slabo interesovanje za obavljanje fizičkih poslova, pre svega u poljoprivredi, rudarstvu i građevinarstvu, ali i za terenske poslove akvizitera, agenata osiguranja ili trgovačkih zastupnika. Slična situacija je i za sezonske poslove koji se, prema NZS, odbijaju uprkos značajnim dnevnicama za rad. Tako za poslove drvoseče, za koje se može dobiti i do 1000 evra mesečno ne postoje zainteresovani radnici kao ni za čuvanje ovaca gde se plata može pogoditi i do 600 evra.

Na tržištu rada postoji deficit sledećih zanimanja: varioca, zidara, stolara, bravara, mesara, vozača, pekara , tesara, keramičara… Ovaj spisak se iz godine u godinu širi jer je slabo interesovanje čak i u situacijama kada NZS nudi besplatne kurseve obuke.

Izvor: Dnevnik link

Koristan link: Nacionalna služba za zapošljavanje link