Novi Pazar:   Za dvadeset nezaposlenih mladih iz Novog Pazara “Inkluzivna akademija” je jedinstvena prilika da nauče veštine i znanja koja će im omogućiti da lakše pronađu posao.  Ovaj projekat za podizanje zapošljivosti mladih pomaže mladima sa invaliditetom ili posebnim potrebama da uspešno prevaziđu prepreke do posla kroz posebno osmišljene obuke i radionice. Cilj je da se svima omoguće jednaki uslovi za rad prilagođen njihovim mogućnostima, da se mladi ekonomski osnaže i tako omogući kvalitetniji život.

Radionice i obuku mladih vodi Udruženje psihologa iz Novog Pazara kao inicijator projekta, a finansira program “Znanjem do posla” sredstvima Vlade Švajcarske.

 U “Inkluzivnu akademiju” uključene su osobe sa invaliditetom starosti od 15 do 35 godina, koje većinom imaju završeno samo osnovno ili srednje obrazovanje, a nikada do sada nisu radile, iako nekoliko njih poseduje određene veštine u oblasti ugostiteljstva, trgovine ili proizvodnje tekstila.

“Najpre smo uradili individualne procene i karijerno profilisanje svih korisnika koje su obuhvatale ocene njihovih znanja i veština, fizičkih sposobnosti, mobilnosti, potreba i karijernih preferencija. Nakon toga smo imali intervjue sa korisnicima i njihovim roditeljima kako bismo doneli zaključke o njihovim trenutnim kompetencijama i znanjima, profesionalnim interesima i pronašli šta je neophodno unaprediti u neformalnom programu obuke”, objašnjava potpredsednica Udruženja psihologa Marija Tiosavljević.

 Neformalni deo obuke obuhvata osnaživanja korisnika i razvijanje veština poput verbalne i neverbalne komunikacije, kao i sticanja praktičnih znanja poput rada na računaru.

“Tokom nefomralne obuke koja sledi razvijaćemo lične kompetencije korisnika, raditi na povećanju njihovog samopouzdanja, motivaciji, samospoznaji, toleranciji na stres, timskom radu, rešavanju konflikata, tremi i strahu od javnog nastupa. Takođe, radićemo i na poboljšanju njihove profesionalne kompetencije, učiti ih kako da napišu biografiju, motivaciono pismo, prijave se na konkurs za posao ili kako da se ponašaju na intervjuu kod potencijalnog poslodavca, ali ćemo ih upoznati i sa zahtevima pojedinih zanimanja poput konobara, prodavca, krojača, administrativnog radnika”, kazala je Tiosavljević.

 Osim radionica i obuka, polaznici “Inkluzivne akademije” od aprila će pohađati i četvoromesečnu praksu kod poslodavaca iz privatnog i javnog sektora tokom koje će moći da steknu praktična znanja i veštine neophodne za obavljanje određenih poslova i kako bi mogli da odgovore zahtevima tih radnih mesta.

U tom periodu njima će na raspolaganju biti obučeni mentori, a tokom svih 12 meseci projekta dostupna im je besplatna pomoć karijernog i pravnog savetnika. 

Inače, kako pokazuje statistika sa tržišta rada osobe sa posebnim potrebama u Novom Pazaru veoma teško dolaze do posla, a prema informacijama filijale Zavoda za zapošljavanje u tom gradu, poslodavci sa više od 20 zaposlenih, koji imaju zakonsku obavezu da zaposle jednu osobu sa invaliditetom, radije plaćaju kazne nego li ih zapošljavaju.

Vlada Švajcarske obezbedila je 39.000 franaka za realizaciju ovog projekta koji se realizuje kroz aktivnosti programa “Znanjem do posla”. Pored ovih aktivnosti sa dodatnih 72.000 franaka finansira se još tri projekta obuke na radnom mestu kroz koje će 54 nezaposlenih mladih uspeti da nauči veštine i znanja za zanimanja koja su deficitarna na lokalnom tržištu rada i tako povećaju sebi šanse da nađu posao.