Kruševac:  U kabinetu gradonačelnice grada Kruševca potpisan je Sporazum o saradnji ove jedinice lokalne samouprave I našeg programa u cilju povećavanja nezaposlenosti mladih. Sporazum su potpisali gradonačelnica Jasmina Palurović i direktor projekta Kristof Bauman. Projekat „Znanjem do posla“ finansira švajcarska vlada, a grad Kruševac je jedan od pet pilot gradova u Srbiji u kojima se programske aktivnosti sprovode.

U okviru programskih aktivnosti mladima u Kruševcu biće omogućene usluge karijernog vođenja i savetovanja, kao i programi obuke na radnom mestu. Takođe, ispitivaće se i potrebe tržišta u pogledu znanja, veština i stavova potrebnih za dobijanje posla. Na Programu će pored gradske uprave sarađivati i drugi akteri na lokalnom nivou – Nacionalna služba zapošljavanja, Privredna komora i Unija poslodavaca.

Cilj Projekta „Znanjem do posla“ u Kruševcu je doprinos povećanju zaposlenosti i zapošljivosti mladih na održiv i socijalno inkluzivan način kroz promociju javno privatnog partnerstava između javnih institucija, kompanija i trening provajdera  i podšku programima obuke koji doprinose smanjenju gepa kompetencija na lokalnim tržištima rada.

Na lokalnom nivou projekat „Znanjem do posla“ sprovodi Grad Kruševac u partnerstvu sa Omladinskim Savetom Kruševac sa ciljem da se identifikuju mogućnosti za razvoj novih i realizaciju već postojećih projektnih ideja u vezi sa razvojem aktuelnih programa obuke koji uvažavaju zahteve i potrebe potencijalnih poslodavaca i doprinose povećanju zapošljivosti mladih u našem gradu.