Vrdnik: U Vrdniku je krajem prošle nedelje održan drugi po redu sastanak Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja (NAPZ) za 2020. godinu. Vlada Švajcarske je kroz projekat “Znanjem do posla” podržala organizaciju i realizaciju ovog sastanka.

Članovi Radne grupe za izradu NAPZ za 2020. godinu, predstavnici su relevantnih institucija i organizacija koje iz različitih aspekata sagledavaju izazove vezane za zapošljavanje na tržištu rada u Republici Srbiji, a Vlada Švajcarske već četvrtu godinu za redom podržava izradu ovog dokumenta. Sastanku Radne grupe u Vrdniku prisustvovali su i uzeli aktivno učešće predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u čijoj je nadležnosti pripremanje predloga NAPZ koji usvaja Vlada Republike Srbije, zatim, Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike, UGS Nezavisnost, Stalne konferencije gradova i opština, Beogradske otvorene škole, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i programa “Znanjem do posla”, koji implementiraju SIPRU i NIRAS IP Consult.

 

 

Sastanak su otvorile Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Jelena Milovanović, zamenica menadžerke SIPRU/„Znanjem do posla“. Predstavljen je status realizacije mera aktivne politike zapošljavanja u periodu januar-septembar 2019. godine, kao i zaključci sa konsultativnih sastanaka i regionalnih sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i lokalnih saveta za zapošljavanje u vezi podrške u realizaciji lokalne politike zapošljavanja tokom 2020. godine. Sastanak Radne grupe bio je prilika da se predstave nalazi ex-ante analize efekata politike zapošljavanja, koja je urađena u okviru priprema NAPZ za 2020. godinu, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, kao i sam Nacrt NAPZ za 2020. godinu.

 

Tekst uredila: Sandra Vlatković