Kruševac:  Za svega par nedelja nakon posete delegacije grada Kruševca i Omladinskog saveta Kruševac engleskoj organizaciji “Skill Mill” u Njukaslu u Kruševcu je pokrenuta inicijativa za osnicanje socijalnog preduzeća “Skill Mill Srbija”. Cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih kategorija mladih u tom gradu, a pre svega bivših štićenika Vaspitno-popravnog doma. Skill Mill u Velikoj Britaniji radi već četiri godine, a ima svoje ogranke u Estoniji i Holandiji.

U narednih šest meseci biće urađena analiza ciljne grupe, tržišta rada i svih učesnika u procesu zapošljavanja mladih u Kruševcu, kao i Akcioni plan poslovanja predstavništva Skill Mill u Srbiji.  Biće utvrđen pravni okvir za registrovanje u Srbiji i formiran Savetodavni odbor. Omladinski Savet Kruševac, ujedno i jedan od lokalnih partnera programa “Znanjem do posla” biće nosilac projekta u Srbiji.

Omladinski Savet Kruševac kroz edukaciju i program obuka na radnom mestu podržava proces resocijalizacije štićenika Vaspitno-popravnog doma i razvija programe podrške za njihovo lakše zapošljavanje kao najsigurniji način da se spreči njihov povratak kriminalu.

Radom do života bez kriminala

“Skill Mill” je socijalno preduzeće koje pruža radnu praksu i zaposlenje mladima koji su u riziku ili su već služili kaznu u nekoj od kazneno – popravnih ustanova, i to u oblasti ekologije/zaštite životne sredine ili jednostavnijih zanatskih zanimanja.

“Mi se bavimo nekom vrstom medijacije, odnosno obezbedjivanjem posla za mlade prestupnike. Primetili smo da je mladima koji su učinili neki prestup potrebno, osim podrške socijalnih ustanova koje se bave njihovim psihološkim i sociološkim problemimama, ponuditi mogućnost zaposlenja. Tada je mnogo manja šansa da se vrate prestupništvu” kaže David Parks, direktor i osnivač The Skill Mill iz Nju Kasla.

Gosti i partneri su uvereni da će njihov model moći da zaživi i u Srbiji.

 “Poenta je da im ponudimo šestomesečno zaposlenje za vreme boravka u vaspitno popravnoj instituciji i obučimo ih za odredjeni posao. Na taj način im omogućavamo da nakon izlaska iz ustanova potraže posao u nekom od preduzeća za koje su tokom obuke radili ili na slobodnom tržištu rada” kaže Parks.

Uspešni svetski modeli za naš lokal

Parks objašnjava da je njegovo preduzeće osnovano sredstvima državnog i budžeta lokalnih samouprava i napominje da je novac uložen u zapošljavanje bivših štićenika zapravo ušteda, jer se oni na taj način sklanjaju sa ulice, odnosno ne vraćaju se prestupništvu i ponovnom boravku u vaspitno popravnim ustanovama. Preduzeće se u Velikoj Britaniji takođe finansira iz fondacija te kroz ugovore sa privatnim sektorom ili lokalnim samoupravama za koje obavlja pomenute poslove.

Skill Mill je osnovan pre četiri godine, već ima uspostavljenu medjunarodnu praksu i saradnju sa Estonijom, a u toku je otvaranje predstavništva u Holandiji. Preduzeće je angažovalo akademike iz oblasti kriminologije i socijalne sfere koji prate njegov rad u svakoj zemlji. U tu svrhu je osnovana medjunarodna mreža akademika – istraživača koji vrše istraživanja i evaluaciju postignutih rezultata u radu sa mladima. Za sada mrežu čine univerzitetski profesori iz Britanije, Australije i Estonije, sa idejom za uključivanje akademika/istraživača iz ove oblasti iz Srbije.

Model provereno uspešno i van Velike Britanije

Sastanku u Kruševacu je prisustvovala i Katri-Liis Reimann, članica te mreže, koja je i predstavnica Skill Mill Estonija.

“Primer i iskustvo Velike Britanije pokazuju da je povratništvo medju bivšim mladim štićenicima korektivnih ustanova, koji su prošli kroz program socijalnog preduzeća Skill Mill, samo deset odsto” napominje ona.

Kaže da se praksa primenjena u jednoj zemlji ne može jednostavno kopirati u drugoj već da je potrebno odredjeni model prilagoditi lokalnim specifičnostima.

“Najbitnije je da se pronadju odgovarajući partneri u instiutucijama koje se bave mladima u sukobu sa zakonu te u privatnom sektoru, dok su istraživači koji tu rade bitni zbog vidljivosti postignutih rezultata” istakla je ona.

Omladinski Savet Kruševac, koji će biti jedan od osnivača preduzeća Skill Mill u Srbiji sprovodi projekte sa štićenicima VP doma od 2009. godine i do sada je radio sa oko 400 štićenika/ca.

“Prva smo NVO koja je krenula sa aktivnostima neformalne edukacije štićenika u ovoj ustanovi. Ne postoje zvanični podaci o procentu nezaposlenih medju ovom kategorijom, a nepostojanje institucionalne postpenalne podrške čini praćenje štićenika nakon izlaska prilično teškim. Nacrt Strategije o postpenalnom prihvatu osudjivanih lica kreiran je i predstavljen 2015. godine, ali do danas nije usvojen, a njeno usvajanje predstavljaće značajan pomak Srbije u ovoj oblasti” kaže predsednica Omladinskog saveta Kruševac Marina Virijević.

Bezbedan izbor

U okviru programa “Znanjem do posla” Omladinski Savet Kruševac sprovodi projekat “Safe choices” koji se  bavi povećavanjem zapošljivosti štićenika Vaspitno popravnog doma. Za 50 štićenika su organizovane radionice “mekih veština”, potom obuke o zapošljavanju i pisanju CV-a, desetorica štićenika su pohadjala obuku za zanimanje cvećar – vrtlar u stakleniku Javnog komunalnog preduzeća Kruševac, stručno lice tokom šest meseci drži štičenicima i službenicima obuku u plasteniku. Studijska poseta Nju Kaslu, tokom koje je došlo do ideje za osnivanje ovakkvog preduzeća u Srbiji, bila je deo ovog projekta.

Povećanje zapošljivosti mladih u Srbiji na socijalno inkluzivan način i kroz model medjusobne saradnje privrede, lokalnih samouprava, obrazovnih institucija i nevladinog sektora glavni je cilj programa „Znanjem do posla“, koji se pored Kruševca realizuje u još četiri lokalne zajednice u Srbiji. Program „Znanjem do posla“ posebnu pažnju posvećuje iznalaženju načina i procedura za podizanje zapošljivosti mladih iz osetljivih grupa.