Novi Pazar:  Zakon u teoriji dobar, u praksi nije dao rezultate – najkraći je opis pokušaja da se zakonski pomogne zapošljavanje mladih sa invaliditetom u Srbiji, slažu se sagovornici “E2E Teme” iz Novog Pazara sa kojima smo razgovarali o ovoj temi, u potrazi za pitanjem – ima li posla za mlade sa invaliditetom? Razgovarali smo sa predsednikom Udruženja osoba sa invaliditetom (OSI) Zoranom Krstićem i Marijom Tiosavljević iz Udruženja psihologa u jednom od najmlađih gradova u Evropi.

Bez zapaženih rezultata, položaj manje-više isti

Na samom početku pitali smo kako izgleda zakonodavni okvir kojim je država uredila ovu oblast. Krstić smatra da je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u teoriji dobar, ali da njime nije postignuto značajno povećana zaposlenost tih osoba, niti unapređen njihov položaj, odnosno da on u praksi nije dao zapaženije rezultate.

Krstić smatra da je procenat osoba sa invaliditetom u Novom Pazaru koje imaju posao izuzetno nizak i da ovim zakonskim rešenjem situacija nije znatno poboljšana.  Prema zvaničnim podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru, posao trenutno traži 186 osoba sa invaliditetom, među kojim njih osmoro ima završen fakultet.

“Znam za tri slučaja u kojima su članovi našeg udruženja dobili posao, ali su njih poslodavci samo fiktivno prijavili da rade kako ne bi plaćali penale. Tačno je da oni sada primaju platu, ali mislim da to nije bila poenta zakona, već da se podrži zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje bi na taj način počele da rade i osetile se korisnim članovima lokalne zajednice”, priča Krstić.

Penali bez uticaja na poslodavce

Penali koje poslodavci plaćaju kako bi izbegli zakonske odredbe o zapošljavanju osoba sa invaliditetom mere se desetinama miliona dinara, a predsednik Udruženja OSI smatra da bi se taj novac mogao iskoristiti za rešavanje problema visoke stope nezaposlenosti.

“Taj novac bi trebalo nameniti obuci osoba sa invaliditetom tokom kojih bi one poboljšale svoju poslovnu sposobnost i postale konkurentne na tržištu rada. Možda bi država tim novcem mogla i da pomogne socijalno preduzetništvo, odnosno firmi koje bi osnovala udruženja osoba sa invaliditetom, a u kojima bi radili njihovi članovi”, zaključuje Krstić.

Sa njegovim stavovima i idejama slaže se i potpredsednica Udruženja psihologa “Novi Pazar” Marija Tiosavljević koja ističe da su brojni razlozi zašto veoma mali broj osoba sa invaliditetom radi.

“Realnost je da poslodavci izbegavaju da zaposle osobe sa invaliditetom i da se češće odlučuju da plaćaju kazne, ali često se dešava i da te osobe nisu motivisane ili ne žele da rade. Većina njih prima socijalnu pomoć koja im predstavlja izvor prihoda i daje jednu vrstu sigurnosti. Tog novca se oni ne odriču tako lako”, objašnjava Tiosavljević.

Pobediti predrasude i stereotipe

Ona dodaje da među poslodavcima i dalje vladaju predrasude i stereotipi o osobama sa invaliditetom i njihovim mogućnostima.

“I dalje je među nekima od njih zastupljeno mišljenje da slepa ili osoba koja koristi invalidska kolica ima i intelektualne poteškoće, iako se m

ožda radi o fakultetski obrazovanoj osobi. Međutim, stvari se popravljaju i takve situacije su sve ređe”, kaže potpredsednica Udruženja psihologa.

Tiosavljević ističe da osobe sa invaliditetom sa velikom efikasnošću mogu raditi poslove koji su jednostavni, automatizovani i koji se ponavljaju.

“Uz kvalitetnu obuku one mogu raditi u štamparijama, fotokopirnicama, proizvodnji raznih suvenira, kesa, ukrasa, kao pomoćni radnici u proizvodnji, uslužnim delatnostima. U svetu je sve češća pojava da osobe sa lakšim oblikom intelektualnih teškoća rade na aerodromima na usmeravanju putnika”, dodala je ona.

 

Ove probleme osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju prepoznao je i program “Znanjem do posla” u okviru kojeg je obezbeđeno 39.000 franaka za projekat podizanja zapošljivosti tih osoba. Sredstva je obezbedila Vlada Švajcarske. Projekat sprovodi Udruženje psihologa, a kroz razne radionice i obuke trenutno prolazi 20 mladih Novopazaraca.

Znanjem do posla – Novi Pazar:

Program „Znanjem do posla“ podržao je u Novom Pazaru, sredstvima iz svog “Opportunity” Fonda, realizaciju tri projekta obuke na radnom mestu za ukupno 54 nezaposlenih, mlađih od 30 godina i to za zanimanja tehnologa u mlekarstvu, tapetara i krojača džinsa.

Kroz program obuke za krojača džinsa proći će 24 mladih, a za njegovu realizaciju obezbeđeno je 31.000 švajcarskih franaka.

Za obuku 15 novih tapetara odvojeno je 17.000 švajcarskih franaka, dok će još 15 mladih biti obučeno za tehnologe u mlekarstvu u projektu vrednom 23.500 švajcarskih franaka.

Posebna sredstva izdvojena su za projekat podizanja zapošljivosti mladih sa smetnjama u razvoju.

U njega je uloženo blizu 39.000 franaka, od čega će direktnu korist imati 20 mladih Pazaraca sa smetnjama u razvoju.

Sredstva za realizaciju ovih projekata obezbeđena su iz donacije Vlade Švajcarske.

Lokalni partner programa “Znanjem do posla” u Novom Pazaru su Kancelarija za mlade Novog Pazara, Omladinski klub Novog Pazara i Udruženje psihologa.

Znanjem do posla – Srbija:

Tokom prvog kruga obuke na radnom mestu kroz 22 projekta obuke na radnom mestu prošlo je oko 350 mladih, a pomoć na putu do posla dobilo je i još 350 nezaposlenih, mlađih od 30 godina iz tvz. teže zapošljivih grupa mladih – žena žrtava nasilja u porodici, mladih bez roditeljskog staranja, mladih sa sela, štićenika kazneno-popravnih domova, mladih sa smetnjama u razvoju, te Roma.

Za realizaciju 22 projekta obuke na radnom mestu, za isto toliko zanimanja na koje su lokalni privrednici u pet pilot zajednica (Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot), ukazali kao na deficitarne, Vlada Švajcarske odvojila je u prvom krugu “Opportunity” Fonda približno 450.000 franaka.

Za šest programa podrške zapošljavanju teže zapošljivih grupa mladih izdvojeno je još 194.000 franaka, dok je za realizaciju devet projekata kojima se testiraju inovativni modeli zapošljavanja u Srbiji izdvojeno dodatnih 155.000 franaka.

Testiranje novih metoda zapošljavanja odvija se pod nadzorom Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i oni se realizuju u osam lokalnih zajednica – Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Rači, Pirotu, Paraćinu, Užicu i Somboru.

Novinar:Nikola Kočović / Uredio: Tibor Jona

Korisni linkovi:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) – LINK
Švajcarska kancelarija za saradnju – LINK
Kancelarija za mlade Novi Pazar – LINK
Udruženje psihologa Novi Pazar – LINK
Udruženje osoba sa invaliditetom (OSI) – LINK