Kragujevac: Ekonomski fakultet u Kragujevcu, kao prva visokoškolska ustanova, uključio se u program „Znanjem do posla“ i kroz projekat “Novi poslovi za mlade knjigovođe” organizovao je teorijsku i praktičnu obuku kako bi povećao šanse za zaposlenje  mladih ekonomske struke. To je bilo potpuno novo iskustvo za Ekonomski fakultet i njegov Centar za ekonomska istraživanja koji, inače, u svojoj agendi, ima brojne i različite nacionalne i međunarodne projekte.

Koordinatorka projekta prof. dr Mirjana Todorović kaže da su na fakultetu prepoznali odličnu ideju i kapacitet institucije da se uključi u realizaciju projekta, tim pre što je poznato da se mladi ljudi bez iskustva teško zapošljavaju, a da poslodavci nisu baš spremni da ulože vreme i novac u njihovu obuku.

„Hteli smo da budemo primer i promovišemo dobru ideju, mali smo puno posla, ali danas, nakon završetka projekta, uverena sam da je ovo bila prava odluka. Većina naših polaznika se zaposlila, a poslodavci su dobili kvalitetne radnike. Naš cilj je ostvaren“, istakla je profesorka Todorović.

Zašto baš obuka za mlade knjigovođe i kako ste je koncipirali ?

„Na tržištu se traže dobre knjigovođe, a ponuda je mala. Jednostavno, pokušali smo da kreiramo vezu između poslodavaca (tražnje) i nezaposlenih (ponude). Obuka je bila namenjena svim mladim nezaposlenim licima, ne samo diplomiranim studentima. Stepen stručne spreme nije bio presudan faktor za izbor kandidata. Ipak, očekivali smo od kandidata da imaju bar elementarna predznanja iz oblasti računovodstva i korišćenja računara.

Teorijska obuka je održana na fakultetu kroz 32 časa. Polovina časova je realizovana na računovodstvenom softveru u saradnji sa knjigovodstvenom  Agencijom M iz Kragujevca. Cilj obuke na fakultetu je bio da se kandidati osposobe i što bolje pripreme za izazove realnog poslovnog okruženja, a zatim je usledila dvomesečna praksa u knjigovodstvenim agencijama.

Na konkurs “Novi poslovi za mlade knjigovođe” javilo se 64 kandidata. Odabrano je  20 najboljih koji su pohađali teorijsku obuku, a zatim je 12 kandidata odabrano za praktičnu obuku u agencijama. Neposredno po završetku  praktične obuke više od polovine kandidata se odmah zaposlilo, a u periodu od nekoliko meseci i većina ostalih.

„Ključ je u tome što smo jasno i direktno sagledali efekte obrazovanja putem učenja kroz rad i što, svesni ovih efekata, ubuduće možemo razvijati i unapređivati naše nastavne programe u skladu sa zahtevima tržišta rada. Projektu i programu obuke bih dala visoku ocenu,  koristio je svim uključenim stranama – nezaposleni su stekli znanje i posao, a poslodavci su dobili obučene kadrove“, navela je koordinatorka projekta.

Profesorka Todorović je istakla da je za Ekonomski fakultet realizacija projekta značajna jer je doprinela jačanju veza sa privredom, kao i kreiranju novih iskustava i kompetencija zaposlenih. S druge strane, mladi ljudi, polaznici obuke, doneli  su novu energiju u radno okruženje i uticali na rast entuzijazma.

„Čini mi se da su mentori shvatili da obučiti mladog čoveka i nije tako strašno i da su sada spremniji da učestvuju u sličnim programima“, dodala je.

Koje su najznačajnije prednosti konkretne obuke za mlade knjigovođe u programu „Znanjem do posla“ ?

„Ključna prednost je ta što se neposredno povezuju poslodavci i kandidati, što kandidati uče posao na radnom mestu, poslodavci ih evaluiraju kroz proces učenja i što time kandidati direktno sami sebi kreiraju put u karijeri. Takođe, većina naših praktikanata se zaposlila.“

Da li to znači da je obuka, u stvari, popunila neku vrstu „praznine“ u formalnom obrazovanju budućih ekonomista?

„Ne bih rekla da je reč o praznini. Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu studenti stiču akademska znanja širokog spektra u oblasti ekonomije i menadžmenta. Fakultet treba da vam omogući sticanje akademskog znanja, da kreirate širu sliku, da konceptualno razmišljate i tako pristupite rešavanju problema. Fakultet ne treba da vas uči da popunjavate uplatnicu ili kreirate fakturu… To, međutim, ne znači da nema prostora za unapređenje i na Ekonomskom fakultetu se kontinuirano radi na inoviranju nastavnih planova, kao i uvođenju novih disciplina i savremenih načina rada.“

Da li bi bilo korisno, sledeći iskustva skustva iz projekta „Znanjem do posla“, uvesti obaveznu praksu tokom studiranja?

„Već nekoliko godina na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu radimo na uvođenju prakse za studente. Na novom master programu „Finansijski menadžment javne uprave“ od ove školske godine praksa će biti obavezna. Slična rešenja nas očekuju i za sve ostale programe kod nove akreditacije. Uslovi postoje. Fakultet ima veliki broj sporazuma o saradnji sa različitim institucijama i organizacijama, što je preduslov za realizaciju prakse.“

Praksa, kao pristup učenju, objašnjava profesorka Todorović, može biti visoko ocenjena. Međutim, s tim u vezi, postoji mnoštvo otvorenih pitanja. Gde, na primer nezaposlena lica ekonomskog usmerenja, na kojim konkretnim poslovima, mogu realizovati praksu? Posao knjigovođe jeste važan, ali to nije jedino što ekonomisti rade. Praksom na određenoj poziciji i u određenom tipu preduzeća nezaposleni će steći znanja i veštine vezane za konkretni posao, ali ne i za sve ostale poslove u oblasti ekonomije i menadžmenta.

„Zato sam i istakla da akademske studije pružaju širinu u obrazovanju ekonomista i brzo prilagođavanje različitim realnim poslovnim situacijama. Problem nije tako jednostavan, a odgovornost nije jednostrana. Ključna su pitanja da li je praksa obavezna, na koji način se sprovodi monitoring i evaluacija naučenog na praksi, kakav je pravni okvir za realizaciju, a finansijski momenat je, takođe, jako bitan.“

Profesorka kragujevačkog Ekonomskog fakulteta je istakla da se nada će se ponovo realizovati obuka za knjigovođe ili neki novi program obuke.

„Pored knjigovođe (računovođe), programi obuke mogu biti realizovani i u oblasti spoljne trgovine, istraživanja tržišta, finansijske analize, marketinga i drugim. Izbor programa obuke zavisi od potreba tržišta, a na Ekonomskom fakultetu postoje stručni kadrovi koji to mogu realizovati“, zaključila je koordinatorka projekta „Novi poslovi za mlade knjigovođe“ prof. dr Mirjana Todorović.