Kragujevac: Razvojni biznis centar (RBC) u Kragujevcu pozvao je nezaposlene mlade u Kragujevcu, Čačku i Kraljevu da učestvuju u obukama za deficitarna zanimanja: zavarivač, CNC operater i elektromonter.

Iz RBC-a poručuju mladima: „Vreme je za važne odluke. Prijavi se!“

Šest kompanija iz tri grada spremno je za 39 mladih, željnih novih znanja i veština, koji će biti učesnici obuka na radnom mestu. Oni će narednih meseci sticati znanja uz stručnjake – mentore.

„Reč je o deficitarnim zanimanjima na tržištu rada, za kojima postoji izražena potreba poslodavaca. Kompanijama su potrebni obučeni kadrovi, koji brzo mogu da se uklope u proizvodne procese“ rekla je direktorka RBC Marija Stojadinović.

 

U Čačku će se obučavati 12 kandidata za CNC operatere u kompaniji „Stax technologies“, a u Kragujevcu za isto zanimanje još 9 mladih ljudi u firmama Sloga doo i IC inženjering.

Kompanija „Elektromontaža“ u Kraljevu primiće na obuku za elektromontera 10 kandidata, dok će se za zavarivanje obučavati 8 mladih u Kragujevcu u firmama Euro Heat i Sloga doo.

Navedeni profili školuju se i u formalnom obrazovanju, ali potrebe industrije daleko su veće. Direktorka RBC kaže da su zato obuke na radnom mestu „efikasan i učinkovit“ način da kompanije dođu brzo i efektivno do potrebnih kadrova.

Najavljene obuke su prve na početku novog ciklusa projekta „Znanjem do posla“, a očekuju se i dodatne s obzirom na interesovanje poslodavaca.

Marija Stojanović objašnjava da pored mašinske industrije, interesovanje postoji i među kompanijama u tekstilnoj industriji, pa se očekuju i obuke za krojače/šivače.

Iz RBC-a su pozvali nezaposlene mlade da iskoriste priliku i jave se za učešće na oglašenim obukama popunjavajući prijavni formular.

Mogu se javiti mladi do 30 godina starosti ili do 35, ako pripadaju teže zapošljivim grupama.

„Važno je da su motivisani da se osposobljavaju za jedno od raspoloživih zanimanja i da kasnije žele da rade, odnosno da se zaposle na tim poslovima“ poručila je Marija Stojanović.

 

 

Sve obuke su plaćene, odnosno za vreme trajanja obuke mladi dobijaju mesečnu novčanu nadoknadu.

 

Uhvati šansu!

Mlade na obukama očekuje prilika da uče od najboljih i obuče se za tražena zanimanja na tržištu rada, čime sebi unapređuju šanse za zapošljavanje.

„Specifičnost naših obuka je u tome što se najvećim delom odvijaju na radnom mestu i podrazumevaju spoj teorije i prakse. Praksa predstavlja najmanje 80 posto obuke“, kaže direktorka RBC.

Dodaje da su ovakve obuke „najefektivnije“, jer polaznicima omogućavaju da uče postupno kroz konkretne radne situacije.

„Sve kompanije koje apliciraju za program imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika i najbolji polaznici imaće priliku da se, nakon završene obuke i zaposle kod poslodavaca kod kojih su se obučavali ili u drugim kompanijama sa sličnim potrebama“ istakla je Marija Stojanović. 

Tome u prilog govori podatak da se više od 60 odsto učesnika dosadašnjih E2E obuka zaposlilo.

 

Uči se od najboljih

„Učesnici obuka Znanjem do posla uče uz iskusne mentore iz kompanija, koji im prenose stručno znanje i veštine, ali i izgrađuju kod polaznika odgovarajuće važne stavove prema poslu, značaju primene odgovarajućih mera bezbednosti i zdravlja na radu, poštovanja procedura, timskog rada i slično“, kaže Marija Stojanović. 

Svaka kompanija obezbeđuje najmanje jednog mentora koji će raditi sa tri polaznika. Na šest obuka na početku novog ciklusa „Znanjem do posla“ biće angažovano 14 instruktora iz kompanija u Kragujevcu, Čačku i Kraljevu.

„Svi mentori prolaze program obuke, posebno razvijen u okviru projekta, koji im omogućava da razviju i unaprede ključne kompetencije u oblasti prenosa znanja, planiranja obuke, praćenja polaznika i evaluacije njihovog napretka“ priča direktorka RBC.

U novoj fazi projekta, izrađen je i štampan priručnik za mentore, kao pomoćni alat u radu sa polaznicima.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković