Kruševac: U Kruševcu je ugovore o dualnom obrazovanju nedavno potpisalo 47 đaka, odnosno njihovih roditelja, sa predstavnicima 16 preduzeća, u kojima će učenici biti na praksi. Po dualnom sistemu ove godine u Kruševcu se školuje 23 đaka druge godine Prve tehničke škole, obrazovnog profila mehaničar motornih vozila i  24 učenika druge godine Politehničke škole „Milutin Milanković“ koji uče za modnog krojača.

Šestoro đaka, koji uče za modnog krojača, biće tokom školovanja na praksi u konfekciji TID. Ta konfekcija je učestvovala u projektu „Znanjem do posla“, a kroz program učenja na radnom mestu obučavala je mlade za šivače (konfekcionare).

Vlasnik i direktor konfekcije TID Zoran Marinković navodi da će mu iskustvo, koje je stekao kroz projekat „Znanjem do posla“, biti značajno u procesu dualnog obrazovanja.

„Učestvovanje u projektu „Znanjem do posla“ bilo je dobar uvod u proces dualnog obrazovanja. Tokom šest meseci, koliko smo imali praktično iskustvo u radu sa praktikantima, mnogo smo naučili o organizaciji obuke i odnosu instruktor – praktikant. Stekli smo iskustvo, kakav taj odnos treba da bude i uočili određene poteškoće. Tako da sada znamo kako bi trebalo da reagujemo“, kaže Marinković.

Marinković je uveren da će model obuke, primenjen u projektu „Znanjem do posla“, moći da se primeni za praksu srednjoškolaca, naravno u zavisnosti od postojećih nastavnih planova i programa.

Osim u Konfekciji TID modni krojači će praksu sticati i u konfekciji „Bramy“ u kojoj će biti četvoro đaka.

Suvlasnik te konfekcije, Slavoljub Miljković, smatra da je poslednji trenutak da se počne sa ovakvim školovanjem kadrova.

„Privreda je ostala bez obučenih kadrova, a privrednici su se tokom prethodne decenije snalazili na razne načine. Poslednjih desetak godina borili smo se za ovakav način školovanja, potrebni su nam kadrovi koji će sutradan biti i rukovodioci, koji će se dalje školovati ili otvarati svoje pogone“ kaže Miljković.

Ističe, da je njegova konfekcija spremna da, nakon školovanja, uposli za stalno đake ove i narednih generacija, koji na praksi pokažu zainteresovanost i steknu znanje.

Učenica Marija Kelebuda: Volim modu i očekujem da lakše nađem posao

Učenica Marija Kelebuda očekuje da će joj dualno obrazovanje pomoći da nakon završene škole nađe posao.

„Smer za modnog krojača upisala sam zato što volim modu. Očekujem da ću uz dualno obrazovanje lakše naći posao. Najpre bih želela da radim u nekoj firmi, a cilj mi je da u budućnosti imam sopstveni biznis“ kaže ona.

Đaci će u kompanijama na praksi tokom druge godine provoditi po dva dana, odnosno 40 odsto ukupnog vremena provedenog na nastavi. U trećoj godini školovanja imaće tri dana prakse.

Prvi koraci ka dualnom obrazovanju

Načelnik školske uprave Kruševac Zoran Asković kaže da su ovo prvi koraci u pravcu uspostavljanja dualnog obrazovanja. Pravo dualno obrazovanje počeće da se primenjuje naredne školske godine, do kada bi trebalo da budu doneti Zakon i podzakonska akta.

„Dualno obrazovanje smo u Rasinskom okrugu počeli da uvodimo pre dve godine, nakon odluke Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije da se krene u tom  pravcu. Tada su potpisani prvi ugovori o saradnji škola i privrede u Rasinskom okrugu.  Ove školske godine po dualnom sistemu, osim pomenutih profila, obučavaće se i  27 učenika smera operater mašinske obrade u Tehničkoj školi Trstenik“, precizira Asković.

Privrednici, đaci, roditelji, kao i predstavnici škola, složni su u stavu da su prednosti dualnog modela obrazovanja višestruk. Pre svega deca kvalitetno obrazovanje i praktično znanje stiču kroz učenje na radnom mestu, po završetku škole imaju šansu da se zaposle u tom preduzeću, dok privrednici dobijaju radnike u skladu sa potrebama preduzeća.