Kruševac: Na trećem ovogodišnjem Realnom susretu u Kruševcu pred đacim završnih razreda osnovnih i srednjih škola našli su se predstavnici šest zanimanja. O prednostima i manama, potrebnom nivou obrazovanja, radnom vremenu, zaradi, sa učenicima su razgovarali  babica, sveštenik, preduzetnik – poslodavac, vaspitač u Vaspitno popravnom domu, plastični hirurg i veterinar. Reč je o aktivnosti koju Omladinski Savet Kruševac sprovodi kao deo karijernog vođenja i savetovanja mladih u okviru projekta Znanjem do posla.

U Omladinskom Savetu napominju da je reč o šest zanimanja koja do sada nisu bila predstavljena đacima. To bi trebalo da im pomogne u rešavanju dilema pri izboru srednje škole, odnosno fakulteta.

 

 

Učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola su, kako je podsetio predstavnik Omladinskog Saveta Kruševac Aleksandar Jovanović, kroz radionice karijernog savetovanja, koje su pohađali, pokazali zainteresovanost za određena zanimanja.

– Pokušavamo da na Realne susrete dovedemo predstavnike što više različitih zanimanja za koja su mladi zainteresovani, kako bi mogli da upoznaju određene poslove i da na taj način steknu uvid u ono što ih čeka, ukoliko odluče da se bave tim zanimanjem – objasnio je Jovanović.

 

Da je Realni susret mesto na kome pokušava da potvrdi svoju odluku o upisu srednje škole kazala je Kristina Vujošević, učenica osmog razreda OŠ „Nada Popović“.

– Moja želja je da upišem medicinsku školu, ali još uvek nisam sigurna. Ovo je veoma korisno, možemo da čujemo i da naučimo nešto o različitim zanimanjima. Već sam dolazila na Relane susrete, svidelo mi se i zato sam došla ponovo, jer se sada predstavljaju neka nova zanimanja – rekla je Kristina.

 

 

Njena drugarica Elena Kotur je sigurna da želi da upiše medicinsku školu, za pedijatra, babicu ili farmaceuta i mnogo joj znači što može da čuje iskustva ljudi koji se tim poslom bave.

Na Realni susret su došli i đaci četvrte godine Prve tehničke škole, smer za elektrotehničara energetike, Nikola Pavlović, Uroš Marković i Lazar Trajković.

Iako je Nikolina odluka da upiše Fakultet tehničkih nauka, smer za programera, definitivna, kaže da je došao da čuje nešto o drugim zanimanjima, te da su ovakvi susreti uvek korisni.

 

 

U odluku da će upisati Višu tehničku školu prilično je siguran Uroš, koji kaže da je to škola nakon koje bi brzo mogao da počne da radi.

– Imam neku viziju čime bih želeo da se bavim, ali za učenike koji nisu sigurni šta dalje žele ovo je odličan način da dobiju neku ideju – smatra Uroš.

Lazar za sada ne planira da upisuje fakultet ali mu je, s o bzirom na to da ne zna šta će raditi posle srednje škole, dolazak na Realni susret koristan.

Da je među učenicima završne godine srednje škole mnogo dece koja se dvoume između više zanimanja potvrđuje profesorka u Prvoj tehničkoj školi Maja Kljajić.

 

 

– Mnogo je dece koja uopšte nemaju informaciju u vezi sa mogućnostima za obrazovanje i mislim da je ovo dobar način, pristupačan, neformalan. Đaci završnih razreda ne znaju da li da slušaju sebe, roditelje, profesore, pedagoga, psihologa, oni su kao u nekom su bunilu i ovo može da bude teg koji će da prevagne u njihovoj odluci – smatra Kljajićka.

Učenicima se, upravo kroz radionice karijernog vođenja i savetovanja, koje sprovode karijerne savetnice u Omladinskom Savetu Kruševac, Tijana Stefanović i Marija Pekić, pomaže u prepoznavanju želja i sklonosti za bavljenjem određenim zanimanjem. Od marta ove godine te radionice se, osim sa srednjoškolcima, sprovode i sa đacima osmog razreda. U toku su posete srednjim školama u Aleksandrovcu i Brusu, kao i kruševačkim osnovnim školama.

U Kruševcu su ove godine održana tri Realna susreta, na kojima je, pred ukupno više od 800 đaka predstavljeno 18 različitih zanimanja. Novi realni susret zakazan je za novembar.

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković