Kruševac:Nakon što je u gradu završena obuka za zubne tehničare, kruševački stomatolozi oformili su Radnu grupu kroz koju će u sradnji sa programom „Znanjem do posla“ definisati probleme u obrazovanju ove struke, predlagati i razvijati nastavne planove i programe za nove obuke. Radna grupa stomatologa, zubnih tehničara u Kruševcu je u okviru projekta „Znanjem do posla“ formirana početkom maja. To je jedan od rezultata devetomesečnog projekta „Osmeh za budućnost“ u okviru koga je desetoro mladih Kruševljanki i Kruševljana pohađalo praktičnu obuku za zubne tehničare u dve stomatološke ordinacije i laboratoriji za zubnu tehniku.

E2E rešenje je odgovor na potrebe privrede

Gradskim stomatolozima predstavljen je nedavno završen program obuke i ukazano na mogućnosti koje ovakav pristup pruža kada je reč u obuci mladih za deficitarna zanimanja. Na to da problemi u pronalasku obučene radne snage postoje i u Kruševcu ukazali su na prvom sastanku radne grupe stomatolozi i predstavnici zdravstvenih ustanova.

U Kruševcu akutno nedostaju stomatološke sestre, najviše jer lokalna Medicinska škola taj smer ne upisuje. Istovremeno, zubnim tehničarima koji se obrazuju u toj srednjoj školi potrebna je dodatna praktična obuka jer kroz školski sistem i kasniju praksu u državnoj službi ne mogu da vide i nauče najsavremenije metode  u zubnoj tehnici.

Problemi se mogu rešiti na lokalu

Uspešno sprovedena E2E obuka za zubne tehničare otvorila je stomatolozima mogućnost da imaju aktivniju ulogu u razvijanju programa obuke za zanimanja koja im nedostaju, rekao je zamenik direktora projekta „Znanjem do posla“ Nebojša Simić, koji je prisustvovao prvom sastanku radne grupe.

„Na osnovu tih pozitivnih iskustava program E2E želi da formiranjem radne grupe za zubne tehničare proširi mogućnosti za uključivanje ustanova i ordinacija iz ovog sektora. Ideja je da kroz radnu grupu zainteresovane kompanije utiču na oblikovanje profila zanimanja i zajednički razmatraju buduće veštine u okviru profila kao i da razvijaju programe obuka. Najbolja iskustva radne grupe biće prosledjena na nacionalni dijalog za razvoj stručnog obrazovanja i biće uključena u rad nacionalnih sektorskih veća“ objasnio je on.

Finansijska podrška za nove obuke

Napomenuo je da će za unapredjene buduće profile zanimanja, koji budu rezultat zajedničkog rada više institucija, program E2E  finansijski podržati izvodjenje programa obuke tih profila zanimanja.

Radna grupa će, takodje, imati stručnu podršku kroz angažovanje nezavisnih nacionalnih i internacionalnih stručnjaka sa iskustvom u toj oblasti koji treba da pomognu pri utvrdjivanju budućih profila zanimanja.

Kruševački stomatolozi će imati i logističku podršku Programa, koji će administrirati sastanke njihove radne grupe te podržati pružaoce obuka u procesu akreditacije programa u skladu sa NOK (Nacionalnim okvirom kvalifikacija). Program E2E može takodje, na zahtev, organizovati kurseve za dalju obuku internih instruktora, kompanija koje učestvuju u radu i kao obuke unapredjenja opšteg znanja u stručnom obrazovanju.

Sektorska radna grupa stomatologa, zubnih tehničara u Kruševcu je formirana u okviru projekta “Znanjem do posla” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Projekat je rezulatat sporazuma Vlada Srbije i Švajcarske. Njegov cilj je da poveća zapošljivost mladih u Srbiji na socijalno – inkluzivan i održiv način. U Kruševcu se projekat sprovodi u partnerstvu sa NVO Omladinski Savet Kruševac i Gradskom upravom.