Knjaževac: U uslovima pandemije i vanrednog stanja, kada je najvažnije ostati kod kuće i ne biti izložen riziku od koronavirusa, Udruženje građana Timočki klub, broker programa ”Znanjem do posla”, razvilo je niz aktivnosti u kojima se može učestvovati od kuće. Ove aktivnosti su usmerene na olakšanu dostupnost informacija koje su mladima potrebne za adekvatan izbor buduće karijere, ali i za pripremu za ulazak na tržište.

Jedna od ovih aktivnosti bio je Webinar koji je na temu “Veštine poslovne komunikacije” održan u poslednjoj nedelji aprila.

O dragocenoj veštini, kakva je poslovna komunikacija, sa zaintersovanim mladim ljudima razgovarala je karijerna savetnica Slađana Milutinović.

 

”Osnovna ljudska potreba je da bude u kontaktu sa drugim ljudima. Svi mi komuniciramo na ovaj, ili onaj način i svi smo u stanju da komuniciramo. Stvar je samo u tome da se pronađe pravi način, putem kojeg ćemo pravu i dobro definisanu poruku poslati do primaoca”, kazala je Slađana za ”Znanjem do posla”. 

Ovaj webinar je bi je prilika da mladi nauče osnove poslovne komunikacije, savladaju nove veštine koje će im pomoći u njihovom karijernom putu i pripremiti ih za najzahtevniji zadatak – ulazak na tržište rada.

Vreme za ”ostani kod kuće” brokeri programa ”Znanjem do posla” koriste i da sami ponešto nauče, te su tako učestvovali na online obuci za SKA analizu kojom rukovodi Emanuel Wütrich, viši savetnik i viši međunarodni predavač na Švajcarskom saveznom zavodu za stručno obrazovanje i trening.

 

Tekst i foto: Ljiljana Pavlović / Uredila: Sandra Vlatković