Pirot: Počela obuka u pirotskom Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima

 

Udruženje građana „Osveženje“ u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima (MNRL) u Pirotu organizovalo je, u okviru projekta “Znanjem do posla”,  obuku za ličnog pratioca deteta.

 

Obuka za ovo zanimanje, koja je deo partnerskog projekta dve vlade, Švajcarske i Srbije, počela je da se realizuje 18. januara.

 

img

 

Tada je u Udruženju za pomoć MNRL organizovano upoznavanje sa kandidatima i potpisivanja ugovora između kandidata i realizatora.

 

Obuka će trajati tri meseca, a planirano j da se odvija u prostorijama Udruženja za pomoć MNRL, gde će polaznici, pored teorijskog znanja, imati priliku da stiču praksu u realnom radnom okruženju, kroz rad sa decom.

 

U Job Info centru, koji je partner na projektu, realizovana je i obuka za mentore,  koji će raditi sa polaznicima i prenositi im svoja znanja i iskustva.

 

Od 17 prijavljenih kandidata, odabrano je njih petoro: Maša Igić, Gordana Simonović, Nada Vidanović, Katarina Vidanović i Vladimir Ilić.

 

Kandidate za obuku izabrali su sekretar Udruženja Vesna Stanković i karijerni savetnik Job Info centra Marko Cenić.

 

Obuku vode sekretar Udruženja Vesna Stanković i dva stručna radnika, diplomirani pedagog, master socijalni radnik Dragana Lilić i master defektolog Bojana Jovanović, koje su  prethodno prošle obuku za mentore.

 

img

 

“U prvoj fazi obuke, u prostorijama našeg Udruženja,  organizovali smo niz teorijskih predavanja vezanih za uslugu lični pratilac deteta, koja su preduslov za uključivanje u radni kolektiv i rad sa decom kojoj je ova usluga namenjena”, rekla je Bojana Jovanović.

 

Predavanja su bila interaktivnog tipa, tako da su polaznici mogli da postavljaju pitanja, iznesu svoje mišljenje i iskustva, da saznaju sve što ih zanima i otklone eventualne nedoumice.

 

Posle toga su, dodala je Jovanović,  imali priliku da provere stečena znanja i  razumevanje materije, testiranjem, koje je obuhvatalo najvažnije gradivo potrebno za dalje učenje i buduće radno angažovanje.

 

Praktični deo obuke se, takođe, odvija u  prostorijama Udruženja za pomoć MNRL. Rad Udruženja i boravak dece je prilagođen trenutnim okolnostima i epidemiološkoj situaciji. Poštuju se sve propisane mere kako bi se omogućio rad u bezbednoj i zdravoj sredini.

 

Korisnici mlađe grupe, sa kojima polaznici imaju priliku da rade, dolaze u dve smene. Ovde dnevno, u dogovorenim terminima, boravi oko 12 dece. Kako bi se smanjile grupe, za rad se koriste sve raspoložive prostorije. U skladu sa ovom praksom, organizuje se i dolazak kandidata na obuku, u dve smene, po dogovoru.

 

“Kandidati se trenutno upoznaju sa procedurama za prijem korisnika, kao i tehnikama pripreme za rad deteta. Svakodnevno prisustvuju radu sa decom, upoznaju se sa načinom podrške deci, kroz individualni ili grupni rad, načinom komunikacije sa njima, kao i sa zaposlenima”, navela je Dragana Lilić.

 

Kandidati će dobijati zaduženja na nedeljnom nivou, u skladu sa temama i aktivnostima koje se realizuju sa decom.

 

img

 

Od pomoći je i posebno formirana Viber grupa za interne dogovore između kandidata i mentora.

 

“Obuke koje se organizuju na radnom mestu su od velikog značaj za poslodavca, jer dobija radnu snagu koja mu je potrebna, ali i za mlade, jer pored teorijskih, stiču i praktična znanja na radnom mestu, uz iskusne mentore, koji im pružaju podršku. Teorija i praksa se dopunjuju, te polaznici imaju priliku da sve ono što vide, čuju i nauče od mentora, neposredno i primene na radnom mestu, čime stiču dragoceno radno iskustvo, radne veštine i razvijaju interesovanja i sposobnosti”, rekla je Dragana Lilić.

 

 

POTREBNO ZANIMANJE

 

“Obuka za ličnog pratioca deteta, koja se realizuje u Udruženju za pomoć MNRL Pirot, nastala je zbog porasta broja dece kojima je ova usluga socijalne zaštite potrebna, Ovo Udruženje je u Pirotu jedini licencirani pružalac usluge lični pratilac deteta. Trenutno ima šest ličnih pratilaca, dok su potrebe mnogo veće. Nadamo se da će se posle ove obuke stvoriti mogućnosti i za radno angažovanje polaznika, kako bi se deci kojoj je to zaista potrebno, omogućilo lakše uključivanje u vaspitno–obrazovni proces i život u zajednici”, rekla je Dragana Ilić.

 

 

Tekst: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković / Fotografije: Arhiva Udruženja MNRL