Beograd: Projekat „Znanjem do posla“ (E2E) je organizovao još jednu online obuku za karijerne praktičare u cilju upoznavanja sa Pravilnikom o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja. Obuka je organizovana u periodu od 21-23.12.2020 na Zoom platformi i predstavlja rezultat saradnje sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat E2E obezbeđuje tehničko-finansijsku podršku u okviru definisanih aktivnosti promocije, informisanja o Standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja i edukacije u cilju unapređenja kapaciteta onih koji pružaju te usluge (zaposleni u NSZ, agencijama za zapošljavanje, NVO, itd). Ove aktivnosti su definisane Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (NAPZ) za 2020. godinu i sprovode se u skladu sa Preporukama za implementaciju Plana primene standarda usluga KViS koji je doneo Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija. Obuku su održale Jelena Manić Radoičić i Tamara Stanojević ispred Beogradske otvorene škole.

 

 

Trodnevnu obuku je prošlo 17 učesnika i to šest učesnica iz direkcije Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) i filijale Beograd i 11 učesnika brokerskih organizacija na E2E projektu. Ovo je druga u nizu obuka, u oktobru ove godine u Beogradu u Hotelu M organizovana je obuka za 13 učesnika i to šestoro predstavnika agencija za zapošljavanje i sedmoro predstavnika inovativnih modela zapošljavanja koje vodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u okviru E2E projekta. U planu su još dve obuke za predstavnike filijala NSZ.

 

 

Cilj ovih  obuka je da se svi akteri koji se bave karijernim vođenjem i savetovanjem u okviru različitih sektora i sistema upoznaju sa standardima KViS, i na osnovu toga unaprede svoje usluge i aktivnosti, kako bi pružali i obezbedili što kvalitetnije usluge KViS.

 

Tekst i foto: Znanjem do posla