Kruševac: Aktivnosti koje je Omladinski Savet Kruševac sprovodio u okviru projekta ”Znanjem do posla” u 2018. godini su bile usmerene na povećanje zapošljivosti mladih u ovom gradu. Održavane su radionice karijernog vođenja i savetovanja, radilo se sa osetljivim kategorijama mladih, posebno sa štićenicima Vaspitno popravnog doma, sprovođene su obuke na radnom mestu, ostvarena je saradnja sa Gradskom upravom, lokalnim institucijama i privredom. Ove godine će, kako navode u toj organizaciji, biti proširene aktivnosti u okviru karijernog vođenja i savetovanja, biće sprovedene nove obuke na radnom mestu, a Omladinski Savet nastavlja da pruža podršku i štićenicima Vaspitno popravnog doma.

U Kruševcu smo postali prepoznatljiva organizacija koja pruža usluge karijernog vođenja i savetovanja i na taj način pomaže mladima u odabiru budućeg zanimanja i prilikom zapošljavanja. U Klubu za mlade, koji smo dobili na korišćenje kao doprinos Grada Kruševca ovom projektu, održano je 25 radionica KViS-a za oko 500 srednjoškolaca. U srednjim školama održana je 21 info sesija, prisustvovalo je 489 đaka. Test profesionalne orijentacije radilo je 125 učenika završnih razreda osnovnih škola. Individualni razgovori su vođeni sa 68 mladih nezaposlenih. Oni su dobili i pomoć u pisanju radne biografije, pripreme za razgovor sa poslodavcima kao i upućivanje na poslodavce sa kojima smo do sada ostvarili saradnju – kaže, sumirajući 2018. godinu,  predsednica Omladinskog Saveta Kruševac, Marina Virijević.

 

Ona podseća da su, od januara do juna prošle godine, realizovane 4 obuke na radnom mestu, koje su trajale od 2 do 6 meseci. Obuke za knjigovođu, konfekcionara, zubnog tehničara i gumarskog tehničara prošlo je 50 mladih do 30 godina, a više od 60 odsto njih se zaposlilo u prva tri meseca nakon završetka obuke. U okviru tog dela projekta napravljena je i radna grupa za zanimanje stomatolog/zubni tehničar, koja je okupila 15 predstavnika zubarskih ordinacija, sa cilj unapređenja postojećih formalnih i neformalnih programa obuka za to zanimanje.

 

Omladinski Savet Kruševac je, takodje, u partnerstvu sa Vaspitno popravnim domom, realizovao projekat ,,Safe choices”.

 

U prvom delu projekta koji je trajao godinu dana, 65 štićenika je prošlo kroz individualno karijerno profilisanje, a 50 štićenika je učestvovalo u edukativnim radionicama koje će im pomoći u pronalaženju posla nakon izlaska iz VP doma. Organizovane su posete firmama u Rasinskom okrugu sa ciljem upoznavanja sa određenim zanimanjima, načinom rada kao i razbijanjem predrasuda kod poslodavaca o licima kojima je izrečena vaspitno – kaznena mera. U saradnji sa JKP Kruševac organizovana je plaćena radna praksa u trajanju od mesec dana za zanimanje cvećar/vrtlar koju je pohadjalo 10 štićenika – kazala je Virijevićka.

 

Napomenula je da je rad te organizacije na radnoj integraciji i resocijalizaciji štićenika VP doma prepoznat na širem nivou, te je Omladinski Savet  učestvovao na Svetskom forumu socijalnog preduzetništva u Edinburgu. Takođe, pristupio je mreži engleskog socijalnog preduzeća Skill Mill, koje se bavi zapošljavanjem bivših osuđivanih lica, a u narednom periodu radiće na osnivanju tog socijalnog preduzeća u Kruševcu.

 

Grad Kruševac je partner Omladinskom Savetu Kruševac u realizaciji projekta “Znanjem do posla”, te je, kako je kazala Virijevićka, zahvaljujući tome ostvarena odlična saradnja sa lokalnim institucijama i školama i zajednički se radi na poboljšanju položaja mladih u Kruševcu.

 

Imali smo priliku i da ugostimo direktorku Švajcarske kancelarije za saradnju, Ursulu Lojbli, koja je u zvaničnom obraćanju tokom svoje posete istakla da je Kruševac jedan od gradova na koje je Švajcarska kancelarija za saradnju posebno usmerena – podsetila je ona.

 

Omladinski Savet Kruševac u 2019. godini nastavlja sa realizacijom dosadašnjih aktivnosti.

 

U karijernom vođenju i savetovanju planirano je proširenje usluga na druge opštine u Rasinskom okrugu, uvođenje novih aktivnosti sa osnovcima, kao i da usluge KviS-a ove godine prođe duplo veći broj mladih u odnosu na prethodnu – najavila je Virijevićka.

Objavljen je i novi javni poziv za programe obuka na radnom mestu. U Omladinskom Savetu očekuju da će ove godine ponoviti uspešne rezultate iz prethodne, odnosno da će obučiti i pomoći novoj grupi mladih da dođe do zaposlenja.

 

Planira se razvijanje novih i unapređenje postojećih programa obuka za zanimanja, a odabir kompanija i zanimanja zavisiće od interesovanja poslodavaca i njihove mogućnosti za uključivanje u program – precizirala je ona.

 

Navela je i da je nastavljena saradnja sa VP domom, a Omladinski Savet Kruševac u partnerstvu sa ovom ustanovom od ove godine realizuje i novi projekat koji su podržale Evropska Unija i Ministarstvo finansija (CFCU). Projekat će pružiti podršku štićenicima VP doma u radnoj integraciji i resocijalizaciji kroz edukaciju štićenika, povezivanje sa poslodavcima u Beogradu, Novom Sadu i Kruševcu i kreiranje mreže za postpenalnu podršku u Srbiji.

 

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković