Beograd, 23.-24.jun 2020: Projekat „Znanjem do posla“ (E2E) za svoje lokalne predstavnike (brokere) održao je radionicu za primenu SKA metoda u pripremi programa obuka za različita zanimanja, koje polaznici projekta pohađaju. Ova druga po redu radionica u 2020. godini na temu SKA metoda održana je u hotelu Zira u Beogradu, a radionicu je vodio ekspert SFIVET-a (Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training) Emanuel Wuetrich.

Programi stručnog osposobljavanja koji se realizuju kao učenje kroz rad, zasnovani su na stručnim kompetencijama potrebnim za obavljanje odgovarajućeg posla u okviru zanimanja ili radnog mesta. Prvi korak u planiranju učenja kroz rad je utvrđivanje detaljnog opisa rada za koji treba obučiti polaznike kroz obuku. Stručnjaci Švajcarskog federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku (SFIVET) su tokom prve faze projekta obučili izvestan broj predstavnika brokerskih organizacija za primenu SKA metodologije pri izradi profila kompetencija. SKA je akronim od reči veština (Skills), znanje (Knowledge) i stav (Attitude).

 

 

Analizom radnih situacija u okviru radnog mesta ili zanimanja utvrđuje se profil kompetencija odnosno stručne kompetencije i ishodi učenja definisani u domenima znanja, veština i stavova. Profili kompetencija izrađuju se uz direktno učešće profesionalaca – izvršilaca poslova u kompanijama. U E2E projektu sve obuke zasnovane na učenju kroz rad razvijene su na osnovu prethodno utvrđenih profila kompetencija.

Jedna od projektnih aktivnosti planiranih za mart ove godine bila je realizacija seminara za brokere kako bi se unapredili svoje kompetencije u primeni ove metode. Međutim pandemija Covid-19 promenila je format ovog seminara, te je održan je onlajn kao trodnevni webinar u aprilu mesecu. Ova druga radionica održana je u hotelu Zira i poslužila je i da se kroz primer predstavi proces analize radnih situacija u okviru radnog mesta – moler, koju je demonstrirao Nemanja Jovičić predstavnik RBC, brokerske organizacije iz Kragujevca.

Trener radionice za izradu SKA analiza Emanuel Wuetrich kaže da ona pomaže da se napravi analiza određenog zanimanja, kako bi se dobili što bolji „ulazni elementi“ za razvoj programa obuke koji je potpuno usklađen sa potrebama poslodavca.

„SKA analiza se uvek radi sa stručnjacima za određeno zanimanje iz kompanija. Od njih se dobijaju detaljne informacije o tom zanimanju. Do tih podataka stiže se kroz radionice koje se organizuju sa zaposlenima iz kompanija. Obrađuju se u formu izveštaja, koji je osnov za razvoj programa obuke – kurikuluma, koji je potpuno u skladu sa zahtevima poslodavaca za obučavanje ljudi za konkretan posao.“

Nemanja Jovičić, demonstrator radionice sa molerima, kaže da se na bazi rezultata SKA analize, razvija program obuke sa predstavnicima kompanija i organizacijama – pružaocima usluga obuke. SKA analiza je polazna tačka za pripremu obuke koja se odvija kroz teorijski i praktični deo u kompaniji koja ima potrebu da obučava i zapošljava radnike za određeno zanimanje.

„Mi za njihove potrebe radimo SKA analizu, kako bi identifikovali znanja veštine i stavove kao ishode tih obuka. Širimo bazu ljudi koji su stručni da sprovode SKA analizu kako bi mogli da izađemo u susret sve većim potrebama poslodavaca za razvijanje programa obuke“.

Jovičić naglašava da SKA analiza takođe doprinosi tome da se skrati vreme obuke i uz manju potrošnju resursa dobiju kompetentni ljudi, što je veoma bitno za poslodavca.

SKA metodom (Skills, Knowledge, Attitude / Ability method) vrši se analiza profila zanimanja i kompetencija i stvara osnova za izradu plana obuka, odnosno razvoj akreditovanog programa obrazovanja / obuke. SKA metod se može veoma efikasno i uspešno koristi za analizu konkretnog zanimanja ili nekih njegovih delova. SKA analiza je u Srbiju stigla sa programom „Znanjem do posla“, a potiče iz švajcarskog sistema stručnog obrazovanja. Na osnovu rezultata SKA analize razvijaju se i implementiraju programi obuka mladih koje se sprovode u okviru projekta  „Znanjem do posla“.