Pirot: U Pirotu će uskoro početi obuka za pet ličnih pratilaca dece sa invaliditetom ili razvojnim smetnjama. Javni poziv za obuku otvoren je do 15 decembra, a obuku organizuje udruženje građana Osveženje u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Sa polaznicima će raditi licencirani pratioci, a svi koji završe obuku dobiće licencu.

Mogu da se prijave zainteresovani kandidati od 18 do 30 godina, ili ukoliko pripadaju nekoj od ranjivih kategorija stanovništva onda na obuku mogu da se prijave I do 35 godine.

Obuke na radnom mestu organizuju se u okviru Job info centra koji je partner projekta Znanjem do posla. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima ima šest pratilaca i imaju potrebu za još pet.

“Polaznici obuke će sticati teorijska i praktična znanja, a dobiće i novčanu naknadu za rad. Sa polaznicima obuke, radiće licencirani lični pratioci dece iz Udruženja za pomoć MNRL i iz Udruženja ”Sunce” iz Ivanjice. Obuka će trajati tri meseca. Svi koji završe tromesečnu obuku dobiće licencu za rad”, objašnjava Mira Zlatko iz Jb Info centra.

 

Ova obuka je šansa za zaposlenje mladih ljudi. Veliki deo obuke, 80 odsto je praktična obuka za ovo zahtevno, ali veoma humano I dinamično zanimanje, a 20 odsto je teorijska obuka. Kako navodi Zlatkov, sa prijavljenima će prvo razgovor obaviti karijerni savetnici.

“Lični pratilac deteta u svom svakodnevnom radu pruža pomoć, detetu sa invaliditetom ili razvojnim smetnjama, pri svakodnevnom funkcionisanju, odnosno vođenje i dovođenje deteta iz škole ili vrtića, boravak sa detetom u školi, pomoć pri održavanju lične higijene, oblačenju, kretanju, odlazak na igrališta i druga mesta na kojima provode slobodno vreme”, kaže Mira Zlatkov.

Udruženje za pomoć MNRL Pirot postoji od 1964. godine. U aprilu prošle godine dobilo je licencu za usluge dnevni boravak i lični pratilac deteta. Ima 24 korisnika – 12 dece i 12 mladih i odraslih. Ove godine angažovano je 6 ličnih pratilaca. U poslednje dve godine Udruženje pruža podršku i deci sa smetnjama na najranijem uzrastu.

Kako Pirot nema dovoljno razvijen sistem rane intervencije, ovo Udruženje je prepoznato kao neko ko ima kapaciteta da deci pruži neophodnu podršku.

“Kako bismo i dalje radili na podizanju kvaliteta usluge sa zadovoljstvom smo prihvatili učestvovanje na projektu o stručnom osposobljavanju ličnih pratioca sa Udruzenjem Osvezenje u Pirotu”, kaže Vesna Stanković, sekretar Udruženju MNRL u Pirotu.

 

Vesna Stanković objašnjava da mlade osobe koje žele da rade kao lični pratioci moraju proći akreditovanu obuku kako bi dobili licencu potrebnu za rad, a da njihovo Udruženje nije imalo finansijske mogućnosti da to organizuje.

“Kako se potreba za ličnim pratiocima povećava i mi dobijamo zahteve od roditeljima koji po mišljenju interresorne komisije imaju pravo na podršku iz sistema socijalne zaštite(lični pratilac deteta) nailazimo na problem naći ljude sa licencom. Na ovaj način radimo zajedno na unapređenje usluge a mladi ljudi dobijaju šansu za zaposlenjem”, kaže Vesna Stanković.

Mladi koji su zainteresovani za ovu obuku mogu kontaktirati UG ”Osveženje” na društvenim mrežama, telefonom ili lično svakog radnog dana od 9 do 14 sati u ulici Bogojavljenska broj 3 u Pirotu.

 

Uskoro i obuke za šivače i asfaltere

U protekle četiri godine 60 odsto mladih posle obuka na random msetu zaposlilo u firmama u kojima je obuka I bila organizovana.

“Imamo odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom u Pirotu. Pored ovog zanimanja, očekujemo da uskoro bude raspisan javni poziv za obuke za zanimanja šivač i asfalter. Obuka za šivaće biće organizovana sa jednom kompanijom iz Babušnice, a za asfaltere sa firmom Drumovi .a.d. iz Pirota”, kaže Mira Zlatkov iz Job info centra.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković