Novi Pazar: Pandemija korona virusa zaustavila je čitav svet, sve društvene aktivnosti svedene su na minimum, veliki broj ljudi je “zarobljen” u svojim domovima, ali sve to nije omelo realizaciju programa Znanjem do posla u Novom Pazaru i okolnim gradovima.

 

Ali, s obzirom na tretnutnu situaciju, aktivnosti su morale da pretrpe određene izmene, bar do ukidanja vanredne situacije i normalizacije svakodnevnog života.

 

Fokus aktivnosti u ovim danima je na pružanju online usluga karijernog vođenja i savetovanja, koje su, pre svih, od neprocenjive važnosti za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

 

 

– Naši karijerni savetnici pripremaju sadržaje, video prezentacije, koje će učenicima pomoći u odabiru budućeg zanimanja i nastavku školovanja. Organizujemo i grupne i individualne online sastanke tokom kojih mladi dobijaju sve neophodne informacije o načinu polaganja završnih ili prijemnih ispita, vrstama srednjih škola, fakultetima – kaže Marija Tiosavljević, potpredsednica Udruženja psihologa Novi Pazar.

 

U odabiru budućeg zanimanja mladim žiteljima Novog Pazara pomaže i novi alat koji se koristi u okviru E2E programa – karijerni kviz interesovanja.

 

– Kvizu se pristupa putem linka na internet stranici programa Znanjem do posla. Nakon urađenog testa mladi sa našim karijernim savetnicima komentarišu dobijene rezultate na osnovu kojih dobijaju preporuku u vezi oblasti rada – objašnjava Marija.

 

Uz pomoć popularne aplikacije ZOOM organizovane su i radionice za aktivno traženje posla tokom kojih se obrađuju teme poput pisanja biografija, motivacionih pisama, kako se ponašati tokom intervjua sa poslodavcem, ali se i uče veštine neophodne za što lakše pronalaženje posla.

 

 

U Udruženju psihologa tokom ovih dana aktivno održavaju kontakte sa kompanijama i privatnim sektorom jer je planirano da do kraja ove godine bude organizovano pet obuka na radnom mestu za deficitarna zanimanja u ovom kraju.

 

– Svesni smo činjenice da se privrednici sada suočavaju sa gubicima, odnosno padom prometa i profita, tako da u ovom trenutku pozivi ne mogu biti objavljeni. Međutim, mi se kao deo programa sa ostalim brokerima pripremamo za aktivnosti organizacije obuka na radnom mestu za mlade koje ćemo organizovati nakon okončanja vanrednog stanja poput obuka za mentore, SKA analiza ili izrada kurikuluma za određena zanimanja – objašnjava Marija.

 

Ona je dodala da Udruženje, pomoću društvenih mreža, pokušava da dopre do što većeg broja mladih i predoči im usluge koje pružaju u okviru ovog programa.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković