Novi Pazar: Aktivnosti programa “Znanjem do posla” u Novom Pazaru u 2020. godini u mnogome su zavisile od epidemiološke situacije izazvane korona virusom, a tokom prethodnih meseci realizovana je usluga karijernog vođenja i savetovanja, dok je realizacija obuka na radnom mestu tek započeta i biće nastavljena iduće godine.

 

Usluge karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) ove godine koristilo je oko 400 mladih, uglavnom srednjoškolaca i studenata iz Novog Pazara i okoline. Većina njih obuhvaćena je u direktnom radu kada god je to bilo moguće, tokom poseta školama i visokoškolskim ustanovama, odnosno u ličnim susretima sa karijernim savetnicima.

 

– Ove godine nismo se fokusirali samo na klasične usluge karijernog vođenja, već i na usluge podrške mladima pri pronalaženju obuka i radnih mesta. Takođe, deo aktivnosti smo realizovali i u oblasti utvrđivanja veština, motiva i resursa kod pojedinaca koji traže posao i procene na osnovu primene novih alata. Osim toga, u sklopu individualnog karijernog savetovanja rad je bio usmeren na savetovanje za izbor zanimanja, nastavak obrazovanja, konsultacije o prvom poslu po završetku škole, savetovanje u vezi sa planiranjem karijere i drugo. Tokom grupnih sesija uglavnom smo se usmerili na razvijanje “mekih” veština kao što su rad na izradi biografija, pružanje podrške pri apliciranju ili uvežbavanje razgovora za posao – kaže Marija Tiosavljević, potpredsednica Udruženja psihologa Novi Pazar, partner programa u ovom delu Srbije.

 

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije usluge namenjene poslodavcima nisu realizovane u planiranom obimu. Glavna prepreka bilo je to što su kompanije pretrpele značajne finansijske gubitke zbog kojih im je neophodno više vremena za oporavak.

 

– Iz tog razloga smo tek krajem godine uspeli da podnesemo nekoliko prijava za programe obuka na radnom mestu, koji će, ukoliko budu odobreni, krenuti sa realizacijom početkom 2021. godine. Najveći broj prijava je iz sektora ugostiteljstva (zanimanja kuvar i konobar), zatim proizvodnih delatnosti (šivač) i usluga socijalne zaštite (lični pratilac deteta) – dodaje Tiosavljević.

 

Epidemija korona virusa uzrokovala je brojne promene u svakodnevnom životu, ali i prilagođavanje u pružanju usluga u okviru projekta “Znanjem do posla”, tako da je kompletan program realizovan online.

 

– U tom periodu smo se bavili organizacijom vebinara i online grupnog karijernog savetovanja, pripremali smo različite radionice i objavljivali video materijale koji su mladima omogućavali lakši izbor i razvoj buduće karijere. Izazov je bio raditi u otežanim uslovima, ali nas je sve motivisalo da radimo na unapređenju svojih usluga i da ih prilagodimo u skladu sa novonastalom situacijom – ističe Marija.

 

Ipak, zbog epidemije je uslugama karijetnog savetovanja obuhvaćeno znatno manje mladih nego što je planirano, a uticao je i na nedovoljno realizovanje aktivnosti u okolnim gradovima – Raški, Tutinu i Sjenici.

 

– Početkom sledeće godine planiramo da započenemo sa realizacijom programa obuka na radnom mestu i da nastavimo rad na animiranju poslodavaca za učestvovanje u aktuelnom pozivu. Tu pre svega mislimo na kompanije iz susednih opština. Nadamo se da će se epidemiološka situacija stabilizovati i da ćemo uspeti da ostvarimo planirane ciljeve, ali svakako smo ponosni što smo uprkos preprekama i izazovima uspeli da privučemo veliki broj mladih i pružimo im podršku na njihovom karijernom putu – zaključuje Tiosavljević.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković