Kruševac: Novi javni poziv za organizovanje obuka na radnom mestu, nedavno raspisan u okviru projekta „Znanjem do posla“, nova je šansa za mlade, nezaposlene ljude iz Rasinskog okruga. To je istovremeno šansa i za poslodavce kojima su potrebni obučeni radnici. Poslodavci mogu samo da se prijave, dok će Omladinski savet Kruševac preuzeti pisanje i vođenje projekta.

U Omladinskom savetu Kruševac, koji u tom gradu sprovodi projekat „Znanjem do posla“, očekuju prijave, podsećajući da je nakon završetka prethodnog javnog poziva interesovanje poslodavaca za uključivanje u projekat bilo veliko. Svi oni su obavešteni o novom pozivu, napominju u Omladinskom savetu.

„U periodu između dva javna poziva javljali su nam se poslodavci kojima su bili potrebni radnici u oblasti usluga, potom komercijalisti na terenu, agenati osiguranja, ali i kovači i kalioničari. Postoji interesovanje za zanimanje šivač, za koje je i u prethodnom pozivu obuka sprovedena,“ kaže Sanja Nikolić, koja je u Omladinskom Savetu Kruševac koordinatorka za saradnju sa privredom na projektu “Znanjem do posla”.

Cilj projekta, podseća ona, je da se poveća zapošljivost mladih ljudi koji će kroz obuke steći konkretna znanja. Najbolji bi trebalo da dobiju i priliku da se zaposle u firmama u kojima su pohađali obuku.

„Program je koristan i atraktivan za poslodavce koji imaju problem da pronađu radnu snagu. Kroz projekat poslodavci dobijaju sredstva za teorijsku obuku praktikanata i za materijal i sirovine koje polaznici koriste tokom obuke“, kaže Sanja Nikolić.

Poslodavci će, takođe, imati pomoć u odabiru kandidata, odnosno neće morati da troše svoje vreme u traženju potencijalnih praktikanata.

„Mi imamo bazu podataka mladih nezaposlenih ljudi, koju gradimo mesecima. Radimo individualna savetovanja i konsultacije na osnovu kojih možemo da vidimo kome bi koji posao odgovarao tako da ćemo određeni broj ljudi predložiti poslodavcu, a on odlučuje koga će uključiti u obuku“ precizira Nikolićka.

Poslodavcima koji odluče da obučavaju mlade koji pripadaju ranjivim kategorijama će biti plaćeni i troškovi prevoza i osiguranja za praktikante te naknade za mentore koji rade sa njima. U ranjive grupe, odnosno u teže zapošlive kategorije, spadaju mladi nezaposleni duže od godinu dana, mladi iz seoskih sredina udaljenih više od 20 kilometara od centra za obuku, mladi sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, samohrani roditelji, mladi iz hraniteljskih porodica koji su napustili hraniteljsku porodicu u poslednjih godinu dana, Romi, bivši zatvorenici ili štićenici vaspitno-popravnih ustanova i povratnici.

Poslodavci će moći da se prijave za sprovođenje obuke za jedno od dvadeset zanimanja, za koja je program obuke razvijen tokom prvog javnog poziva, ili za novo zanimanje. U slučaju da se opredele za novo zanimanje projekat će trajati duže s obzirom da najpre potrebno uraditi program razvoja obuke na radnom mestu.

Poziv poslodavcima traje do 31. marta naredne godine ili do utroška sredstava,  a mogu da se prijave svi poslodavci, bez obzira na njihovu pravnu formu i vlasničku strukturu. Uslovi su da budu registrovani najmanje dve godine, da pozitivno posluju u poslednje dve godine, da posluju u Šumadijskom, Raškom, Rasinskom, Zaječarskom i Pirotskom okrugu, da mogu da obezbede učenje na radnom mestu u svojim prostorijama, da imaju potrebu za novim radnicima, te da su spremni da ponude radno angažovanje uspešnim polaznicima obuke.

U okviru projekta „Znanjem do posla“ u Kruševcu su tokom prethodnog javnog poziva sprovedene obuke na radnom mestu za šivače, računovođe, zubne tehničare i gumarske tehničare. Te obuke je završilo 50 mladih, nezaposlenih ljudi, a do posao je našlo njih gotovo 20.