Kragujevac: Kragujevačko preduzeće „Orion World“ u Kragujevcu, koje prvi put učestvuje u programu „Znanjem do posla“, primiće 15 mladih na obuke za tri zanimanja.

 

Za operatera za proizvodnju aluminijumskih tuba obučavaće se deset kandidata, dva za operatera štampe na alu tubama i tri za CNC operatera.

 

 

„Razrada“ zanimanja uz SKA analizu

 

U Orionu, pripremajući se za početak, rade na izradi programa obuke za zanimanje operater za proizvodnju alu tuba, u okviru koga će mladi sticati potrebna znanja i veštine.

 

Za kompaniju je učešće u tome potpuno novo iskustvo budući da se prvi put „razrađuje“ jedno od zanimanja uz primenu SKA analize po  programu „Znanjem do posla“.

 

 

U izradu programa obuke za zanimanje operater na alu tubama uključeni su predstavnici kompanije i partnera na projektu Razvojnog biznis centra (RBC).

 

„Jako je temeljno odrađena SKA analiza, ide se do detalja, obuka se razvija baš prema našim potrebama. Formulišemo sve ono što kandidat treba da nauči ovde, proces rada u našoj proizvodnji“, rekla je HR menadžer firme Marina Kostić.

 

Prema njenim rečima, u firmi su vrlo zadovoljni postupkom i smatraju da bi uz SKA analizu trebalo da se odradi program obuke i za sva druga zanimanje u preduzeću.

 

„Do sada nismo imali tako razrađen program obuke ni za jedno zanimanje, niti ovako sistematizovana znanja i veštine koje naš novi radnik treba da ima“, rekla je Marina.

 

Dodala je da je uverena da SKA analiza može da se primeni na svako zanimanje u kompaniji, da se detaljno izradi program po kome će se obučavati radnici.

 

„Sigurno ćemo u preduzeću inicirati da se SKA analiza odradi  i za druga zanimanja“ rekla je Marina.

 

U „Orion World“ kažu da će po programu „Znanjem do posla“ obučavati mlade kadrove prema potrebama kompanije, a u skladu sa znanjima i veštinama koje treba da poseduju za kvalitetno obavljanje posla.

 

 

Znanje, veštine, stavovi

 

U RBC kažu da je pored dobrih kandidata važno imati i dobar  program njihove obuke. U okviru projekta Znanjem do posla, uz korišćenje švajcarske metodologije- SKA analize, do sada je izrađeno više od 30 programa obuke, pored ostalog, za CNC operatere, zavarivače, elektromontere, šivače i druga zanimanja.

 

 

U saradnji sa firmom „Orion World“ prvi put se izrađuje program obuke za zanimanje operater aluminijumskih tuba.

 

„Po švajcarskoj metodologiji koju primenjujemo na projektu Znanjem do posla prvi korak je uvek razvoj programa obuke za koji se radi SKA analiza (znanje, veštine, stavovi). To je analiza samog zanimanja, sagledavanje radnih aktivnosti i oblasti kompetencijai. Zatim se za te oblasti kompetencija definišu potrebna znanja, veštine i stavovi kako bi radnik adekvatno obavljao posao, a na osnovu toga izrađujemo program obuke koji je osnova mentorima u kompaniji za obuku kandidata“, navela je direktorka RBC Marija Stojadinović.

 

SKA analizu, dodala je ona, radimo sa radnicima na različitim nivoima, jedan deo uvek sa operaterima- neposrednim izvršiocima, a zatim i sa njihovim nadređenima, sa kojima se proverava opis zanimanja i definišu znanja, veštine, stavovi.

 

„Obavljamo i konsultacije sa predstavnicima teoretske obuke, da se sve uobliči u kvalitetan program koji je praktično orijentisan“, istakla je direktorka RBC.

 

Za drugo zanimanje CNC operater već postoji program obuka, dok će se za operatera štampe na alu tubama prilagoditi postojeći, ranije izrađen, program za štampare u radu sa knjigama.

 

Sve tri obuke počeće sredinom januara.

 

U RBC kažu da su sva tri zanimanja veoma atraktivna na tržištu rada i potrebna kompaniji Orion World.

 

Program obuke na radnom mestu pruža priliku mladima da se osposobe za jedno od ovih zanimanja, uz pomoć iskusnih i kvalitetnih mentora kompanije, da postanu konkurentniji na tržištu rada i steknu realnu šansu da se zaposle u metalskoj industriji.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković