Pirot: Job Info Centar iz Pirota za tri godine realizacije projekta “Znanjem do posla” postao je svojevrsni most između mladih, institucija i poslodavaca. Njihova misija je da mobilišu sve resurse kako bi doprineli smanjenju jaza između ponude i tražnje radne snage u ovom delu Srbije.

 

“Sa jedne strane program pomaže mladima da na jednom mestu dobiju podršku na putu od škole do posla, povećaju svoje kapacitete, uključe se na tržište rada i lakše dođu do posla. Sa druge strane, kroz saradnju sa kompanijama i pružaocima obuka razvija se program obuke na radnom mestu odgovarajući na potrebe privrede. Na taj način pomažemo kompanijama da obezbede odgovarajuću radnu snagu”, kaže Mira Zlatkov iz Job info centra .

 

 

Statistika je ohrabrujuća – do sada su realizovane obuke za 9 različitih zanimanja u okviru 16 kompanija, a kroz program su prošle 82 mlade osobe nakon čeka se više od 60 posto zaposlilo.

 

Program je realizovan  u dva ključna pravca, mladi su sticali neophodne veštine, a kompanije su obučavale radnike za konkretna radna mesta.

 

“Obuke su bile značajne svim mladima koji su bili uključeni u program, ne samo onima koji su se zaposlili nakon toga, već i ostalim učesnicima: Svi su stekli znanje i veštine za konkretna zanimanja i time dobili veće šanse za zapošljavanje. Takođe, mnogim polaznicima ovo je bilo i prvo radno iskustvo. Sa druge strane, poslodavci su imali priliku da obuče radnike po svojoj meri i popune svoja radna mesta”, ističe Zlatkov.

 

Mentori trajni resurs kompanija

Program obuke na radnom mestu podrazumevao je i trening mentora koji su u kompanijama bili zaduženi za obuku i praćenje rada kandidata.

 

“Kroz trening obučeno je dvadesetak mentora koji ostaju kao trajni resurs kompanija za buduće programe”, navodi Zlatkov.

 

Da mladi lakše donose odluke

U Job info centru navode i da im je u radu veoma značajan i drugi pravac projekta koji se odnosi  na karijerno informisanje i savetovanje. Kroz taj segment radilo se na osnaživanju mladih u donošenju bitnih odluka za budućnost.

“Koristeći proverene metode i alate švajcarskih eksperata, trudimo se da na najbolji mogući način pomažemo mladim osobama da izaberu pravi put za sebe. Grupne radionice karijernog savetovanja sprovode se u saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pirota, dok u našem Centru obavljamo individualno savetovanje sa učenicima ili mladima koji su u potrazi za poslom”, kaže Zlatkov.

 

 

Job Info Centar je pripremio i tri vodiča: „Vodič za buduće srednjoškolce“ „Vodič za buduće studente“, kao i  „ Vodič za studije u inostranstvu“ a izrađeni su i edukativni materijali koji su dostupni i podeljeni učenicima, kako bi im pomogli da što lakše donesu odluku za svoju budućnost na polju mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.

 

“Kroz različite edukacije i obuke pomogli smo mladima da se što bolje pripreme  i budu što konkurentniji na tržistu rada kako bi brže i lakše došli do posla. Kao rezultat toga u internoj bazi imamo preko 1600 mladih koji su dobili neku uslugu podrške u zapošljavanju”, navodi Zlatkov.

 

U okviru karijernog savetovanja organizovani su i realni susreti, gde je mladima pružena prilika da se upoznaju sa konkretnim zanimanjima za koja su i sami pokazali interesovanje.

 

Poseban akcenat tokom realizacije projekta stavljen je na teže zapošljive kategorije mladih kako bi i oni dobili jednaku šansu za uključivanje i što bolje pozicioniranje na tržištu rada.

 

Istraživanjem ponude i tražnje do trajnog rešenja

U okviru projekta „Znanjem do posla“ radi se i na sveobuhvatnom istraživanju ponude i tražnje radne snage u Pirotu sa ciljem da se doprinese preciznijem kreiranju mera podrške u oblasti zapošljavanja u narednom periodu.

 

 

“Ovo istraživanje trebalo bi da odgovori na pitanja koja su vezana za nesklad između ponude formalnog i neformalnog obrazovanja i tražnje za određenim zanimanjima. Tačnije, s jedne strane su znanja i veštine raspoložive radne snage i kompetencija koje poslodavci na tržištu rada traže”, objašnjava Zlatkov.

 

Ona smatra da je potrebno izmeriti i efekte elemenata obuke mladih na radnom mestu koji su sprovedeni u protekle tri godine na ovom projektu.

 

Aktivnosti i ciljevi projekta su u potpunosti u okvirima strateškog opredeljenja grada kada je u pitanju politika zapošljavanja. Pirotu nedostaje obučena radna snaga, a to je upravo problem koji uz pomoć ovog projekta nastoji da se prevaziđe.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković