Kragujevac: Poslodavci u Kragujevcu dobro znaju koje su sve prednosti zapošljavanja mladih radnika. „Podmlađivanje“  pruža kompanijama  šansu da u poslovnu budućnost  zakorače sa novim idejama i  energijom. Mladi imaju dobro obrazovanje, informatička znanja, govore  strane jezike, spremni su da uče i usavršavaju veštine, brzo se uklapaju u posao i  pravila radne sredine.

Poslodavci  posebno ističu,  da sa zadovoljstvom zapošljavaju i mlade bez radnog iskustva, jer ih kroz praksu u kompanijama „oblikuju“ baš prema zahtevima konkretnog radnog mesta.  Pozitivna iskustva u zapošljavanju mladih radnika  imaju  poslodavci bili deo programa „Znanjem do posla“, ali  takve utiske  potvrđuju i drugi sa kojima smo razgovarali.

„Zastava kovačnica“: Mladi radnici odani poslu, lako se  uklapaju u kolektiv

U  fabrici „ Zastava kovačnica“  u  ovoj godini je zaposleno 20 radnika mlađih od 30 godina,  među kojima  je i svih 11 praktikanata koji su se u projektu „ Znanjem do posla“ u ovoj fabrici otkovaka prekvalifikovali za kovače. Kovačnica je  podmladila i visokostručni kadar, zapošljavanjem  6 diplomiranih ekonomista i diplomiranih mašinskih inženjera.

„Opredeljujemo se za mlade radnike, jer se mlad čovek formira prema zahtevima poslodavca. On nema stare navike koje treba da menja i dobro se uklapa u kolektiv. Stiče znanja i veštine prema potrebama konkretnog radnog mesta, uči na poslu i izvanredno se prilagođava sistemu rada u kompaniji“ kaže direktor „Zastava kovačnica “ Milan Kostić .

On  kaže da je fasciniran željom mladih radnika da se uklope u radnu sredinu i nauče posao.

Obukom mladih kovača po programu  „Znanjem do posla“,  Kovačnica je započela  pripremu kadrova koji će moći da naslede starije kolege, vrsne majstore-kovače. „ Zastava kovačnica“  je sama finansirala  usavršavanje visokostručnih mladih kadrova ne samo u struci, već i u znanju engleskog jezika.

„Moj zadatak je da od mladih koji imaju visokokvalitetna znanja napravimo menadžere  za budućnost ove fabrike“, kaže Kostić.

Do kraja 2018. godine u Kovačnici planiraju novo zapošljavanje mladih radnika do 30 godina , njih 12, kada  da puste  u rad prvu robotizovanu liniju.

„Nikom“ :  Zapošljavamo mlade koji imaju visoke radne i ljudske kvalitete

Kragujevačke kompanije „Nikom“  i „Nikom auto“ takođe zapošljavaju mlađe do 30 godina na različitim radnim pozicijama. Ističu da su mlade kadrove u poslednjih osam godina pronalazili zahvaljujući, pre svega, programu  Nacionalne službe za zapošljavanje. Nacionalna služba je omogućila nezaposlenima da steknu prva radna iskustva u kompanijama i obučavaju se za konkretne poslove. U „Nikomu“ kažu, da su primili na posao sve mlade koji su na praktičnoj obuci pokazali visoke radne i ljudske kvalitete.

„Imamo  jasnu orijentaciju, da naši mladi radnici postanu pravi profesionalci i dobri stručnjaci. Usmereni smo ka mlađim kadrovima jer oni mogu biti  generator napretka  i razvoja “ kaže  generalni direktor kompanije „Nikom“, Slobodan Nikolić.

U „Nikomu“ ukazuju i na problem nedostatka mladih kadrova određenih  zanimanja  koja su im potrebna, zbog čega bi se, kažu, rado uključili u programe za njihovu obuku, kao što je projekat „Znanjem do posla“.

Na tržištu rada, na primer, deficitarni su dijagnostičari za servisiranje vozila i u „Nikomu“ očekuju da u školama uskoro počnu da obrazuju mlade za ovaj obrazovni profil.

 „Prošlo je vreme klasičnih mehaničara“, kažu u „Nikomu“.

Ova kompanija samo u  2018. godini zaposlila je vozače, magacionere, prodavce vozila, servisere, menadžere prodaje, menadžere nabavke …

 „AAA Freight“ : 80 posto zaposlenih su mlađi od 30

U Kol-dispečerskom centru firme AAA Freight, u Kragujevcu, radi pedeset zaposlenih, a gotovo dve trećine su mlađi od 30 godina. Ova kompanija ugovara prevoz kamionima na tržištu SAD.

 „Firma  zapošljava mlađe radnike, jer su nam potrebna znanja koja  imaju uglavnom mladi .Opredeljujemo se za radnike koji perfektno govore engleski jezik i devedeset odsto naših zaposlenih su visokoobrazovani kadrovi. Najviše je filologa, ekonomista, pravnika, saobraćajnih inženjera…“ kaže direktor Ivan Jevtović.

Firma ulaže u edukaciju kadrova i njihovo napredovanje.

„Dosta ulažemo u obuke i usavršavanje  mladih radnika, s obzorom da nam je cela godina potrebna da se oni, baš dobro, uklope u posao i da možemo  potpuno da se oslonimo na njih“, napominje Jevtović.

Jevtović navodi da se često i menjaju mladi radnici, pošto se oni odlučuju  da se oprobaju u samostalnom radu ili  vide bolju šansu na nekom drugom radnom mestu.