Kragujevac: Razvojni biznis centar (RBC) je u 2019. godini organizovao obuke na radnom mestu za mlade u Kragujevcu, Kraljevu, Prijepolju, Čačku, Užicu i Nišu. Bilo je devet obuka u 8 kompanija za 164 polaznika. Odmah posle obuke zaposlilo se više od 60 odsto polaznika u kompanijama u kojima su bili na obuci.

Mladi su u 2019. sticali znanja i veštine za zanimanja: zavarivač, elektromonter, CNC operater, šivač i prelac.

Prve obuke „E2E“ u Prijepolju i Užicu

Direktorka Razvojnog biznis centra Marija Stojadinović kaže da je ovogodišnji ciklus obuka E2E obeležilo i veliko interesovanje kompanija koje su prepoznale značaj programa i mogućnosti koje pruža, da obuče mlade radnike prema svojim potrebama.

 

 

„Obratila nam se kompanija Trentex u Prijepolju koja se bavi proizvodnjom tekstila i izradom radnih uniformi za industriju. Bila im je potrebna obuka mladih za prelce. Njih nema na tržištu rada , jer se ovi kadrovi više ne školuju. Tako da smo mi zajedno sa kompanijom Trentex najpre uradili SKA analizu. Analizirali smo samo zanimanje, razgovarali sa ljudima koji trenutno rade u kompaniji na tim poslovima i napravili profil zanimanja i profil kompetencija. Na osnovu toga smo razvili program obuke u saradnji sa kompanijom“ rekla je Stojadinovićeva.

U Trentexu se obučavalo 22 mladih za zanimanje prelac, dok je 10 praktikanata prošlo obuku za šivače.

Stojadinovićeva kaže da tekstilna industrija ima ogromne potrebe za radnicima.

„Pored Trentexa iz Prijepolja, uključila se i kompanija Pantović u Užicu koja se bavi proizvodnjom tekstila. Kod njih je obuku E2E na radnom mestu prošlo 16 šivača“ kaže Stojadinovićeva.

 

 

Dva ciklusa obuke za zavarivače i elektromontere

Zbog velikog interesovanja i kompanija i mladih, obuka za zavarivače u Kragujevcu realizovana je u dva ciklusa. Bilo je ukupno 66 praktikanata koji su veštinu zavarivanja učili na radnim mestima u kompanijama Siemens, AMM Manufacturing i Wacker Neuson.

„Tu postoji i dobar rezultat u pogledu zapošljavanja, 70 posto praktikanata se zaposlilo odmah posle obuke u kompanijama gde su se obučavali. Čuli smo i da se jedan broj praktikanti zaposlio u drugim kompanijama, bilo je zapošljavanja i u Subotici“ kaže Stojadinovićeva.

U RBC kažu da je zanimanje zavarivač trenutno jedno od najtraženijih na tržištu rada, ne samo u Srbiji.

„Postoji zaista velika potražnja na strani kompanija, a i interesovanje među mladima za zanimanje zavarivač. Primetili smo da interesovanje iz godine u godinu raste. Mladi se i sami informišu i znaju da je to danas i dobro plaćen posao“ kaže Stojadinovićeva.

Obuka u dva ciklusa je realizovana i za zanimanje elektromonter u kompaniji „ Elektromontaža“ u Kraljevu koju je pohađalo 25 mladih.

„To je traženo zanimanje, u prvom ciklusu smo imali 15 kandidata, a u drugom 10. Odmah posle obuke u Elektromontaži se zaposlilo njih 15. Kompanija ima potrebe i dalje i mi očekujemo da ćemo nastaviti sa obukama i u narednoj fazi projekta u 2020.godini“ rekla je Stojadinović.

 

 

Tražnja za CNC operaterima u Nišu i Čačku

16 mladih prošlo je obuku u kompaniji „Ming“ u Nišu za CNC operatere.

„Ming je uspešna kompanija koja proizvodi i izvozi auto i komponente za šinska vozila. Kao progresivna kompanija ima potrebu za radnom snagom. S druge strane, poznato je i da je u Nišu veliki deficit radnika s obzirom na dolazak većeg broja stranih kompanija. Zbog toga se Ming prijavio za obuke Znanjem do posla“, kaže Nemanja Jovičić, zamenik direktora Razvojnog biznis centra.

On kaže da su bile planirane dve obuke prema potrebama „Minga“, za CNC operatere i kovače. Međutim, obuka za kovače nije bila realizovana, pošto za to zanimanje jednostavno nije bilo zainteresovanih kandidata.

„Prvi put smo ostvarili saradnju sa kompanijom Stax u Čačku i tu smo imali devet kandidata na obuci za CNC operatere, od kojih se sedam zaposlilo. To je kompanija koja planira dalje širenje i rast i već ima potrebu da u narednoj godini nastavi sa obukom za 30 novih kandidata. To je obećavajuće sa stanovišta zapošljavanja mladih u Čačku“ kaže Marija Stojadinović iz RBC.

U Razvojnom biznis centru su ocenili da su kroz E2E poslodavci dobili kvalitetne programe obuka i mlade radnike sa znanjem i veštinama „skrojenim“ prema njihovim potrebama.

S druge strane, mladi bez posla imali su šansu da steknu nedostajuće iskustvo na radnom mestu za konkretna zanimanja te povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

I najzad, korist imaju i lokalne zajednice jer se mladi zapošljavaju, ostaju u svojim sredinama i doprinose njihovom razvoju.

 

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković