Kragujevac:U okviru programa „Znanjem do posla“ osim mladih praktikanata kroz obuku prolaze i njihovi mentori u kompanijama. Zaposleni raznih struka kao  budući mentori, pre početka praktične obuke, pohađaju trening na kojem uče kako da mladima na najbolji način prenesu znanje i ocene njihov napredak. U istoj učionici našli su se vrsni radnici: mašinski inženjeri, informatičari, grafičari, knjigovođe, pekari, vaspitači… U Kragujevcu su trening pohađala 54 mentora iz 11 kompanija u kojima je 130 mladih bez posla bilo na praksi u prvom ciklusu obuka „Znanjem do posla“. Treninge za mentore vodili su Marija Stojadinović i Vladimir Dobi.

 

Zadatak mentora je dobro obučeni radnik

„U programu Znanjem do posla mentori su ključni deo obuke nezaposlenih mladih ljudi na radnom mestu u kompanijama. Mladi u kompanijama prolaze kroz konkretne radne situacije i radne zadatke. Stiču znanja i veštine koji su neophodni da bi kompetentno i na pravi način obavljali posao za koji se obrazuju. U tom smislu je u kompanijama ključna uloga mentora-instruktora, koji su dodeljeni praktikantima, odnosno mladim ljudima na obuci na radnom mestu. Oni im prenose znanje, uče ih na konkretnim radnim zadacima, prate ih i ocenjuju njihov napredak“ rekla je Marija Stojadinović, predstavnik programa Znanjem do posla u Kragujevcu.

Mentore koji prenose znanje praktikantima na radnom mestu delegiraju kompanije u kojima se izvodi praktična obuka. To su zaposleni za koje poslodavac smatra da imaju najviše znanja i iskustva u radu, a u kompanijama su zaduženi za obuke novih radnika. Oni imaju izrazite sklonosti za prenošenje znanja zbog čega im se dodeljuje mladi radnik kome će pomoći da stekne znanja i veštine neophodne za uspešno obavljanje posla.

 

 

Instruktor je ključna „figura“ u obuci na radnom mestu zbog čega je bitno da i sam stekne znanja i veštine kako da mladima prenese znanje na najbolji način.

 

Od „rezerve“ do zadovoljstva

Učešće u trodnevnom treningu za mentore kompanije su vrlo dobro prihvatile, dok su kandidati za instruktore najpre bili nepoverljivi i rezervisani.

„S jedne strane, kompanije su bile vrlo raspoložene da pošalju mentore na obuku jer su uviđale neophodnost da imaju svoje ljude koji će raditi sa budućim pripravnicima, kao i potrebu da taj prenos znanja bude standardizovan. S druge strane, budući da su vrlo iskusni radnici, mentori su smatrali da već imaju ta znanja jer su kroz dugogodišnju praksu i rezultate u obuci početnika neke svoje metode prenosa znanja potvrdili kao uspešne“ rekao je trener mentora Vladimir Dobi.

On kaže da su tokom treninga budući instruktori praktikanata prepoznali sve prednosti ove obuke na kojoj su učili tehnike prenošenja znanja na odrasle.

 

 

Na treninzima je diskusija uvek bila vrlo živa, a učesnici motivisani da, iako su različitih struka, razmenjuju svoja iskustva i usvajaju nova znanja o načinu prenosa znanja na mlade radnike.

 

Šta se sve uči na treningu za mentore

Poruka trenera mentorima je bila da sve što ispričaju polaznicima prakse, to moraju i prvi da demonstriraju praktikantima.

„Drugi korak je da puste praktikanta da sam to isproba uz asistenciju i podršku mentora, a da onda o zadatku koji je  praktikant uradio prodiskutuju. Kroz taj razgovor praktikant stiče priliku da to svoje znanje utvrdi i konsoliduje. To je jedan proces, ciklus učenja koji smo zajedno sa mentorima prolazili na treningu pripremajući ih za rad sa polaznicima praktične obuke“ rekla je Marija.

Ona je istakla i značaj „ vežbanja“ komunikacije sa praktikantima.

 „Jako je bilo korisno kada smo sa mentorima radili elemente važne za komunikaciju i posebno apostrofirali dva razgovora koja se vode često sa polaznicima obuka, jedan je razgovor kritike, a drugi – razgovor evaluacije. Mentori su onda u parovima isprobavali kako se na pravi način vode ti razgovori kako bi ostvarili najbolji efekat za napredak polaznika obuke“ kaže Marija Stojadinović.

Instruktori su kroz ovaj vid edukacije dobili alate koji su im olakšali rad sa praktikantima- učesnicima  obuke na radnom mestu. To su konkretni alati o tome kako da isplaniraju obuku, kako da prate polaznika dokle je stigao i koliko je napredovao.  Mentori se učili i kako da ocene kandidate po modelu koji je bio razvijen isključivo prema potrebama programa „Znanjem do posla.

 

 

Kompanijama potreban standardizovan prenos znanja

Sve firme učesnice programa „Znanjem do posla“, generalno, bave se obukom svojih mladih kadrova, ali osim najvećih kompanija nijedna nema standardizovane programe o tome kako se vrši prenos znanja i veština .

„Oni u praksi intuitivno sve to rade u svojim kompanijama, u radu sa pripravnicima koji dolaze redovno u njihove firme. Ali, ova obuka je bila važna zbog toga što smo utvrdili i postavili standarde kako se obuka na radnom mestu sprovodi i šta oni kao mentori u tom kontekstu treba da rade i na koji način to treba da rade“ kaže Marija.

Prema njenim rečima obučeni mentori su resurs kompanija.

„Nezavisno od  programa Znanjem do posla kompanije redovno imaju svoje procese internih edukacija za nove kandidate i uvode nove ljude u posao, pa onda ovakva vrsta obuka, odnosno obučeni mentori, predstavljaju značajan plus i dodatni kapacitet koji omogućava da na standardizovan način unaprede proces izbora novih radnika za posao“ rekla je Marija.

 

 

Vladimir kaže da je trening za mentore pomogao i u obuci instruktora koji već imaju iskustva u radu sa srednjoškolcima po programu dualnog obrazovanja.

„Njima je rad sa odraslima bio novina, zbog čega je poseban akcenat na treningu stavljen na razlike u obuci srednjoškolaca i odraslih“ kaže Vladimir.

 

Mentori u ogledalu svojih praktikanata

Mentori su na obuci dobili znanja i dokumentaciju koju mogu da koriste i u svom budućem radu sa mladim kadrovima. To nije samo trag o izvedenoj praktičnoj obuci, već i argument kojim oni svojim rukovodiocima mogu da potvrde zbog čega je neki polaznik zaslužio ili nije zaslužio preporuku za posao. To znači i da njihov stav o napretku praktikanata nije samo lični utisak već je zasnovan na dokumentovanim ocenama.

S druge strane, i mentori su mogli da sagledaju kvalitet svog rada kroz ocenu praktikanata u evaluaciji na kraju obuke. Oni su instruktorima dali pozitivne ocene i istakli njihovu spremnost  da ih dobro obuče za konkretan posao, kao i otvorenost svih ostalih u radnom okruženju u kompaniji da podele svoje znanje i veštine.

Pozitivna iskustva iz prvog treninga za mentore po programu Znanjem do posla biće ugrađena u drugi ciklus obuka, a izvesno je i da će biti angažovan veći broja mentora nego u prvom ciklusu.

„Lekcija koju smo naučili- potreban je veći broj mentora za praktičnu obuku na radnom mestu. Za drugi ciklus obuka smo definisali da jedan mentor dolazi na tri praktikanta, jer će tako pažnja instruktora biti još fokusiranija. I ocenjivanje i evaluacija biće jednostavniji, odnosno smanjen broj obrazaca koje mentori popunjavaju o napretku kandidata na praksi“ kaže Vladimir Dobi.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković