Pirot: Kako bi olakšale obuku za traženo zanimanje CNC operatera koje im hronično nedostaje, pet pirotskih kompanija i lokalna Tehnička škola osnovale su, uz podršku našeg programa, svoju Sektorsku radnu grupu.Ovo je prvi korak ka sistemskom rešavanju problema nedostatka obučenih CNC operatera. Za mlade u Pirotu ovo je dobra vest jer će biti lakše stići do ovog unosnog posla na kojem se plate kreću od 460000 dinara naviše. Pođe li sve po planu, program obuke za radno mesto CNC operatera koji se razvije u sradnji ovih firmi, škole i našeg programa mogao bi olakšati poslovanje velikom broju firmi širom Srbije.

Od pirotskih kompanija koje su pokrenule sektorsku grupu, tri su već uključene u aktivnosti projekta „Znanjem do posla“ i učestvuju u programima obuke na radnom mestu. To su D Company, Sin-kom i Alatnica „Krstić“.

„Sektorskoj grupi su se nakon pozitivnog iskustva ove tri kompanije pridružile i kompanije koje do sad nisu sarađivale sa programom – JLB Soulijer d.o.o i kamenorezačka radnja „Božidar Mijić Božidar“. U radu učestvuju i predstavnici Tehničke škole u Pirotu koji će biti zaduženi za obuku novih CNC operatera“ – kaže direktor ZIP centra za mlade u Pirotu Miloš Colić, čija je organizacija koordinirara osnivanje sektorske grupe.

Rešiti problem nedostatka obučenih radnika

Kompanije se nadaju da će grupa doprineti usavršavanju programa obuke koji će biti baziran na njihovim potrebama i koji bi potom mogao da postane kao program u formalnom obrazovnom procesu.

“Rad grupe će unaprediti proces dualnog obrazovanja u našoj zemlji tako što će ponuditi model obuke baziran na modernim tehnološkim procesima i potrebama poslodavca i tržišta” kaže Colić.

Prema njegovim rečima, grupa će raditi da se njenim članicama omoguće uslovi za bolje poslovanje i brži razvoj poslovanja:

„Pre svega, fokus je na unapređenju obuke na radnom mestu kako bi se kompanijama omogućilo da imaju stručnu radnu snagu obučenu prema njihovim potrebama.  Na prvom sastanku tema je bila unapređenje nastavnog plana i programa obuke za CNC operatera koji je već razvijen na programu „Znanjem do posla“ i koji su uspešno koristile tri kompanije koje su sebi već obučile CNC operatere. Ove kompanije su izuzetno zadovoljne programom koji se upravo završava, izborom praktikanata i njihovim zalaganjem, te prilikom da izaberu najbolje za svoje radnike“  kaže Colić.

Bolja obuka bolje poslovanje manje nezaposlenih

Colić dodaje da je cilj sektorske radne grupe da za sredstva za obuku konkuriše i van programa „Znanjem do posla“. Imajući u vidu da je obrada metala industrijska grana koja se u Pirotu tek razvija očekuje se da će rad sektorske grupe stvoriti neke od preduslova za brži razvoj ove unosne industrijske grane.

Znanjem do posla – Srbija:

Tokom prvog kruga obuke na radnom mestu kroz 22 projekta obuke na radnom mestu prošlo je oko 350 mladih, a pomoć na putu do posla dobilo je i još 350 nezaposlenih, mlađih od 30 godina iz tvz. teže zapošljivih grupa mladih – žena žrtava nasilja u porodici, mladih bez roditeljskog staranja, mladih sa sela, štićenika kazneno-popravnih domova, mladih sa smetnjama u razvoju, te Roma.

Za realizaciju 22 projekta obuke na radnom mestu, za isto toliko zanimanja na koje su lokalni privrednici u pet pilot zajednica (Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot), ukazali kao na deficitarne, Vlada Švajcarske odvojila je u prvom krugu “Opportunity” Fonda približno 450.000 franaka.

Za šest programa podrške zapošljavanju teže zapošljivih grupa mladih izdvojeno je još 194.000 franaka, dok je za realizaciju devet projekata kojima se testiraju inovativni modeli zapošljavanja u Srbiji izdvojeno dodatnih 155.000 franaka.

Testiranje novih metoda zapošljavanja odvija se pod nadzorom Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i oni se realizuju u osam lokalnih zajednica – Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Rači, Pirotu, Paraćinu, Užicu i Somboru.

Novinar:Zoran Panić / Uredio: Tibor Jona

Korisni linkovi:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) – LINK
Švajcarska kancelarija za saradnju – LINK
NVO Udruženje građana Ternipe – LINK
Zip centar – LINK
Udruženje “Osveženje” – LINK