Kruševac: Završetak osmog razreda za đake je prekretnica, a odluka o tome da li će školovanje nastaviti u stručnoj školi ili u gimnaziji utiče kasnije i na dalju karijeru. Imajući to u vidu Omladinski Savet Kruševac je aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, koje sprovodi u okviru projekta Znanjem do posla, tokom ove godine usmerio upravo na informisanje osmaka o tome gde i kako mogu da dobiju pomoć u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem.

– Da bi što više osmaka došlo do tih informacije održavale smo info sesije u školama u Kruševcu, ali i u Rasinskom okrugu. Na info sesijama je učestvovalo 444 đaka osmog razreda iz 21 odeljenja u deset kruševačkih škola. Bili smo i u osnovnoj školi u Varvarinu. Predstavnici te škole su, nakon što su na Sajmu obrazovanja videli čime se bavimo, zamolili da ih posetimo, što smo i učinili – kaže Tijana Stefanović koja je, uz Mariju Pekić, u Omladinskom Savetu Kruševac u okviru pojekta Znanjem do posla zadužena za karijerno vođenje i savetovanje.

 

 

Info sesije su tokom godine održavane i u srednjim školama u opštinama Rasinskog okruga, na kruševačkom Poljoprivredniom fakultetu, te na Visokoj tehničko tehnološkoj školi strukovnih studija Kruševac. U oktobru su info sesije održane u srednjim školama u Brusu i Aleksandrovcu, dok su ranije tokom godine takve sesije održane u dve srednje škole u Trsteniku i u varvarinskoj srednjoj školi.

Rezultat info sesija su individualni razgovori na koje mladi potom dolaze, a u prva tri kvartala na takve razgovore je došlo skoro 420 mladih. Reč je, kako o osnovcima i srednjoškolcima koji su zaniteresovani za dalje školovanje, tako i o mladima koji traže posao, te o kandidatima za obuke na radnom mestu, koje se sprovode kao drugi segment projekta Znanjem do posla.

Karijerne savetnice Tijana Stefanović i Marija Pekić podsećaju da tokom individualnih razgovora primenjuju znanja koja su ranije stekle na radionicama Tomasa Ajhenbergera u okviru projekta Znanjem do posla.

 

 

– Na tim razgovorima primenjujemo instrumente o kojima smo saznanja dobile na pomenutim radionicama, poput kartica kompetencija, kartica emocija, seta fotografija, kartica interesovanja. Mladima takođe objašnjavamo da kod nas mogu da dobiju informacije o fakultetima, pripremanju i polaganju prijemnog ispita, izboru grada u kome će studirati na osnovu programa rada fakulteta, a sve to u skladu sa sklonostima tih mladih ljudi – objašnjava Marija Pekić.

Stefanovićka precizira da od toga da li je reč o đaku koji zavšava osnovnu ili srednju školu ili o mladim ljudima koji traže posao zavisi tok individulanog razgovora, odnosno koji će instrumenti biti primenjeni.

One koji žele da izađu na tržište rada karijerne savetnice usmeravaju i na obuke na radnom mestu koje se sprovode u okviru projekta Znanjem do posla jer je to prilika da počnu da rade u nekom preduzeću. Savetuju ih, takođe, o tome kako da aktivno traže posao, kako da razgovaraju sa poslodavcem, objašnjavaju šta je kodeks ponašanja, oblačenja, kako da napišu radnu biografiju.

 

 

Za đake iz okolnih opština Rasinskog okruga individualni razgovori su, u saradnji sa školskim psihologom i pedagogom te direktorom škole, organizovani u školama, kako deca ne bi morala da dolaze u Kruševac.

Tokom oktobra individulani razgovori su u aleksandrovačkoj srednjoj školi obavljeni sa 56 đaka, dok je Brusu je proces u toku, a očekuje se da će ih takođe biti pedesetak.

Veoma bitan deo karijernog vođenja i savetovanja su realni susreti tokom kojih se učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola susreću sa predstavnicima zanimanja za koja su iskazali interesovanje. Tokom godine su održana tri takva susreta, a četvrti je planiran za 20. novembar.

 

Tekst: Jelena Božović / Foto: Jelena Božović i Omladinski Savet Kruševac  / Uredila: Sandra Vlatković