Knjaževac: Centar za obuku i radno angažovanje mladih počeo je sa organizovanjem radionica u cilju izrade Akcionog plana za razvoj karijernog vođenja i savetovanja na teritoriji opštine Knjaževac. Akcioni plan biće naparavljen u saradnji sa Tehničkom školom i Knjaževačkom gimnazijom sa kojima je potpisan ugovor, a prva godina primene je već ova školska 2018./2019. godina.

Prva dva susreta, odnosno radionice, organizovane su sa predstavnicama ove dve obrazovne ustanove, a bile su usmerene ka upoznavanju nastavnika sa praksom koja, godinama unazad, postoji u Evropi i svetu. Akcioni plan za razvoj karijernog vođenja i savetovanja na teritoriji opštine Knjaževac, čija izrada je započela, ima za cilj da standardizaciju postojećih usluga u oblasti karijernog vođenja, kao najvažnije, formiranje zajedničkog tima karijernih savetnika.

 

”Taj tim činiće, s jedne strane, stručni radnici, odnosno nastavno osboblje iz ovih škola, a sa druge, polaznici švajcarskog modula obuke za karijerno vođenje i savetovanje”, kaže Bojan Radosavljević, direkor Centra za obuku i radno angažovanje mladih.

 

Konačni dokument – Akcioni plan za razvoj karijernog vođenja i savetovanja, biće, kako je najavljeno, izrađen u narednih mesec dana, a prva (pilot) godina njegove primene biće školska 2018/2019. godina.

 

U Centru za obuku i radno anagažovanje napominju da karijerni centri nisu nikakva apstraktna kategorija. To je mogućnost da mladi na najbolji način budu obavešteni o tome, kako da odaberu odgovarajuće zanimanje. Kroz karijarno vođenje i savetovanje mladi prepoznaju svoje talente i veštine, i – konačno, i najvažnije – kako da odbaberu zanimanje koje će ih iz sveta obrazovanja uvesti u svet rada.

 

Knjaževac je jedan od pet okruga u kojima se u saradnji sa lokalnim partnerima sprovodi program Znanjem do posla. Kroz aktivnosti ovog projekta koji finansiraju vlade Švajcarske i Srbije kod mladih se razvijaju veštine i znanja koje poslodavci traže. Mladi uče i usavršavaju se kroz programe obuka na radnom mestu. Kako bi znali šta žele i u kojim poslovima bi mogli biti najbolji, veoma je važan razvoj usluga karijernog savetovanja i vođenja, i zato je upravo to značajan segment projekta Znanjem do posla.