Novi Pazar: Info sesijama o karijernom savetovanju, kroz koje je prošlo 70 učenika, studenata i mladih nezaposlenih, počela je realizacija aktivnosti predviđenih programom „Znanjem do posla” za Novi Pazar i okolne gradove.

 

Info sesije su organizovane u manjim grupama, od po četiri ili pet učesnika, kojima su karijerni savetnici Udruženja psihologa predstavili usluge karijernog vođenja i savetovanja.

 

– Dobili su informacije o tome gde i kako mogu da se obrate u slučaju da im je potrebno individualno karijerno savetovanje ili ako žele da provere koje zanimanje im najviše odgovara. Takođe, bilo je reči i o radionicama za aktivno traženje posla koje će uskoro biti organizovane – kaže za E2E savetnica Emina Totić.

 

Od marta se očekuje da savetnici rade individualno sa srednjoškolcima, studentima i mladim nezaposlenim kako bi im pomogli u izboru daljeg školovanja, izbora zanimanja ili im pomogli da lakše dođu do posla.

 

Pored toga, biće nastavljeno i takozvano “basic check” testiranje mladih do 23 godine kako bi se utvrdila njihova osnovna znanja iz određenih oblasti.

 

– Čekamo da vidimo kako će se odvijati situacija u školama zbog korona virusa kako bismo obuhvatili što veći broj učenika za testiranje tim metodom. Rezultati sa “basic check” testa mogu se uporediti sa zahtevima nekog zanimanja, odnosno, može se proveriti koliko se rezultati uklapaju u zahtevima za to zanimanje. Na primer, ukoliko neko želi da radi kao turistički animator on mora posedovati visoko znanje jezika, dok ocene u ostalim oblastima ne moraju biti toliko visoke – objašnjava potpredsednica Udruženja psihologa Marija Tiosavljević.

 

 

“Basic check” test obuhvata rešavanje pitanja iz četiri oblasti – poznavanja srpskog jezika, matematike, numeričke (logičke) zadatke, kao i engleskog jezika. Koncipiran je po švajcarskom modelu, preveden je sa nemačkog i standardizovan za procenu znanja i veština mladih u Srbiji u sklopu karijernog savetovanja i vođenja.

 

– U toku je i kontaktiranje sa poslodavcima koji će nam iz svoje perspektive reći koje nivoe kompetencija kandidati treba da imaju za određena zanimanja. Te razgovore ćemo takođe obaviti u martu – najavljuje Tiosavljević.

 

Narednih nedelja trebalo bi da počnu i radionice o ispitivanju rodnih stereotipa u vršenju određenih zanimanja. Radionice su namenjene srednjoškolcima i njihovim stavovima o rodno zasnovanim stereotipima u zanimanjima.

 

Projekat „Znanjem do posla” podržava Vlada Švajcarske, a u Novom Pazaru i gradovima okruženja sprovodi se od 2015. godine. Različite vrste podrške i usluga u sklopu ovog programa dobilo je više hiljada žitelja Novog Pazara i okolnih mesta.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković