Pirot: Mladi se danas suočavaju sa izazovom kako da odluče koju školu ili zanimanje da odaberu, a sve to u uslovima slabog i stalno promenljivog tržišta rada. Oni bi trebalo da razumeju kako da karijerne opcije koje im stoje na raspolaganju u lokalnoj zajednici dovedu u vezu sa sopstvenim interesovanjima i talentima. Ovim pitanjima bavi se karijerno savetovanje i vođenje, koje kao uslugu u Pirotu kroz projekat „Znanjem do posla“ mladima pruža JOB Info centar.

 

Kao jedan od ključnih elemenata projekta „Znanjem do posla“ karijerno informisanje i savetovanje ima značajnu ulogu u našem radu koji se tiče osnaživanja mladih u donošenju bitnih odluka za budućnost, kaže Marko Cenić, karijerni savetnik iz JOB Info centra u Pirotu.

 

Prema njegovim rečima, koristeći proverene metode i alate švajcarskih eksperata, trude se da na najbolji mogući način pomognu mladim osobama da izaberu pravi put za sebe.

 

Radionice koje organizujemo mogu biti grupnog tipa, kakve su i najčešće u školama, dok u našem centru obavljamo individualno savetovanje sa učenicima ili mladima koji su u potrazi za poslom”, kaže Cenić.

 

Učenicima završnih razreda srednjih škola prezentuju šta ih čeka posle završetka ovog ciklusa edukacije i kako im JOB Info centar može na dalje pomoći.

 

 

U tu svrhu koristimo i vodiče koje smo na projektu “Znanjem do posla” pripremili . Pripremili smo dva vodiča: „Vodič za buduće studente“, kao i „Vodič za studije u inostranstvu“. Vodiči su svojevrsna prezentacija bitnih informacija za mlade koje bi trebalo da im pomognu prilikom tako bitnog izbora za njihovu budućnost. Vodiči daju odgovore na sledeće teme: načini kako da učenici srednjih škola odaberu visokoškolsku ustanovu, koja bi pitanja u vezi karijere sebi trebalo da postave, ko im sve može pomoći u tom izboru, na šta posebno bi trebalo da obrate pažnju, kao i to kako se upisuje visokoškolska ustanova i koja su to dokumenta koja su potrebna. Pored toga, vodič sadrži i korisne linkove koje vode ka sajtovima na kojima mogu naći dodatne informacije”, kaže Cenić.

 

Dodaje da je ove godine JOB Info centar usluge karijernog savetovanja i informisanja proširio pored Grada Pirota i na još tri opštine u Pirotskom okrugu .

Sve ove informacije će biti dostupne i učenicima srednjih škola iz Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke. Takođe planiramo da sa školama organizujemo i realne susrete, gde će đaci moći da razgovaraju sa predstavnicima željenih zanimanja i dobiju što više informacija o tom zanimanju, kaže Cenić.

Značajno je i informisanje mladih o svetu rada i izlaska na tršište rada. Od presudnog značaja jeste da mladi imaju obrazovanje i one veštine koje poslodavci traže, ali za dugoročne uspehe mladima je potrebno i nešto više: mladi bi trebalo da znaju kako izgleda i u kojim pravcima se kreće privreda u njihovoj lokalnoj zajednici ali i u celoj zemlji, kako se ta privreda menja i kako to utiče na ponudu poslova u toj privredi. Takođe, mladi bi trebalo da razviju neke važne meke i tehničke veštine koje poslodavci traže. Karijerni savetnici u JOB info centru pomažu mladima da steknu samopouzdanje kako bi napravili karijerne izbore koji su uverljivi, ali i prilagođeni njihovim potrebama.

 

 

I to je segment karijernog savetovanja koji je na raspolaganju našim Kroz različite edukacije i obuke pomažemo mladima da se što bolje pripreme i budu što konkurentniji na tržištu rada i tako brže i lakše dođu do posla. Smatramo da je što ranije potrebno krenuti sa karijernim informisanjem i savetovanjem. Zbog toga smo krenuli da sarađujemo i sa osnovnim školama i da putem radionica informišemo učenike završnih razreda. U tu svrhu izradili smo “Vodič za buduće srednjoškolce” u kome su sažete sve neophodne informacije o izboru i upisu u određene srednje škole, kaže Cenić.

 

Obuka na radnom mestu

U toku je realizacija javnog poziva upućenog kompanijama pod nazivom ”Zaposleni po meri vašeg biznisa”, u okviru koga se organizuje obuka na radnom mestu za 26 osoba u pirotskim kompanijama koje su iskazale potrebu za radnicima zanimanja CNC operater i zavarivač. Ovaj projekat “Znanjem do posla” u Pirotu kao lokalni partner realizuju Konzorcijum ZIP Centar za mlade i Udruženje građana ” Osveženje” iz Pirota.

 

Tekst i foto: Zoran Panić / Uredila: Sandra Vlatković