Ćuprija: Karijerni savetnici Udruženja psihologa u Novom Pazaru počeli su sa pružanjem usluga karijernog savetovanja i vođenja u osnovnim i srednjim školama u Ćupriji, opštini u kojoj učenici do sada nisu bili u prilici da od profesionalaca dobiju korisna uputstva koja će im olakšati izbor budućeg zanimanja i nastavka školovanja.

 

Ovom uslugom, koja se sprovodi u sklopu aktivnosti programa “Znanjem do posla”, biće obuhvaćeno 720 učenika po tri osnovne i srednje škole u Ćupriji.

 

U okviru prve posete sprovedeno je karijerno informisanje učenika osmog razreda u osnovnim školama “13. oktobar” i “Đura Jakšić”, kao i srednjoj Medicinskoj i Tehničkoj školi.

 

„Učenici su anketirani i sami su birali koje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja su im najpotrebniji, a na osnovu rezultata biće napravljen plan i program grupnog i individualnog savetovanja. Nalazi ovog istraživanja biće korišćeni i za izradu lokalnog akcionog plana Ćuprije za mlade“, rekla je Marija Tiosavljević iz Udruženja psihologa.

 

 

Učenici će biti u prilici da nauče kako da pišu biografiju, motivaciono pismo, kako da razgovaraju sa poslodavcem, ali i da nauče tehnike prevazilaženja straha od javnog nastupa, povećanja motivacije, samopouzdanja, veština komunikacije.

 

Utisci direktora škola, pedagoga, nastavnika, ali i samih učenika nakon prvih poseta su veoma pozitivni. Većina njih smatra da bi i ovakvim aktivnostima trebalo obuhvatiti i roditelje učenika završnih razreda, jer oni često imaju presudan uticaj na svoju decu prilikom donošenja odluke o izboru zanimanja i nastavku školovanja.

 

„Moja majka ima fotografsku radnju, često joj pomažem u poslu i voleo bih da nastavim školovanje upisom nekog informatičkog smera. Nažalost, najverovatnije neću imati dovoljno bodova na završnom ispitu za takav obrazovni profil, tako da ću kroz karijerno savetovanje pokušati da dođem do adekvatne odluke o tome koju srednju školu da upišem, a da se u budućnosti ne pokajem“, naveo je Miloš.

 

Njegova drugarica je rekla da je ona već odlučila šta će upisati i čime će se baviti u budućnosti, ali da će svakako obaviti razgovor sa karijernim savetnikom kako bi proverila da li je donela ispravnu odluku i da li je to pravo zanimanje za nju.

 

Usluge karijernog savetovanja i vođenja već nekoliko godina su, zahvaljujući ovom programu koje finansijski podržava Vlada Švajcarske, na raspolaganju učenicima škola u Novom Pazaru i okolini i njima je bilo obuhvaćeno više hiljada đaka.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković