Kruševac:  Jedan od pet zaposlenih u gradu Kruševcu mlađi je od 30 godina, pokazuju podaci lokalne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Situacija je nešto bolja nego pre pet pet godina kada je procenat udela mladih u ukupnom broju nezaposlenih je bio nešto veći, tačnije 27 procenata. U NZS navode da su nedostatak praktičnih znanja i nezainteresovanost glavne prepreke u zapošljavanju mladih. Ipak, ističu da različiti programi koji su usmereni na prevazilaženje ovih nedostataka daju dobre rezultate.

Dobri rezultati u Kruševcu očekuju se i od programa “Znanjem do posla” koji u ovom gradu finansira četiri programa obuke na radnom mestu za 50 mladih kako bi diretno na radnom mestu stekli veštine i znanja koja poslodavci traže.

 

Na evidenciji nezaposlenih u Kruševcu je, prema podacima lokalne filijale NZS, na kraju 2017 godine bila 13.551 osoba, a njih 2.792, odnosno nešto više od 20 odsto, mlađe je od 30 godina. Godinu dana ranije među 14.943 nezaposlenih  mladih je bilo 3.262, odnosno 22 odsto, dok je pre pet godina, odnosno na kraju 2012. godine udeo mladih među nezaposlenima bio 27 odsto.

 

Najveći broj mladih i nezaposlenih ima četvrti stepen stručne spreme – odnosno završenu srednju školu. Od ukupno 2.792 nezaposlenih, mladjih od 30 godina, koji su na kraju 2017. godine bili na evidenciji NSZ njih 1.081, odnosno 39 odsto je sa srednjom školom, treći stepen – trogodišnju školu ima 588 nezaposlenih mladih, odnosno svaki peti. Najmanje je nezaposlenih mladih sa fakultetskom diplomom, a njih je u Kruševcu 429, odnosno nešto više od 15 odsto.

 

Koliko dugo mladi traže posao?

Najviše njih, 495 posao traži od godinu do dve, slede oni koji se zaposle u roku od tri meseca i njih je 469, dok posao u periodu od tri do šest meseci nađe 357 mladih nezaposlenih osoba. Više od deset godina na evidenciji nezaposlenih je njih 37.

Da praksa pokazuje da su nedostatak praktičnih znanja i nezainteresovanost glavne prepreke pri zapošljavanju mladih potvrđuje direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković.

„Kada poslodavac zatraži radnike određene struke mi pravimo selekciju, često uviđamo da nezaposleni imaju teorijska ali ne i praktična znanja. Takođe je mnogo onih koji su nezainteresovani ili ne žele da se bave zanimanjima za koja su se školovali“ kaže Marković.

Kao jedan od primera iz prakse o tome kako sve poslodavci rešavaju problem obuke radnika navodi primer novih vlasnika preduzeća IMK “14. oktobar“ koji su bili primorani da u fabriku pozovu penzionisane radnike, koji su nekada tu bili zaposleni, kako bi obučili mlađe kolege.

NSZ zato, dodaje Marković, nakon konsultacija sa privednicima i utvrđivanja koji kadar im treba, planira obuke za određena zanimanja.

„Ove godine smo planirali da radimo obuke za mehatroničara, rukovaoce CNC mašina, rukovaoce gradjevinskih mašina i šivače“ precizira on dodajući da jedna konfekcija godinama vozi radnike iz Kruševca u Aleksandrovac, jer tamo nema tog kadra.

Ko pohađa obuke?

Mladi čine većinu polaznika programa u kojima je to jedan od preduslova, poput stručne prakse, a podaci NSZ pokazuju da je prošle godine 18 odsto mladjih od 30 godina bilo među 97 korisnika sredstva za samozapošljavanje na području kruševačke filijale. Među 83 lica koja su posao dobila kroz program subvencija poslodavcima za teže zapošljive kategorije  54 odsto je mladih, dok su u sticanju praktičnih znanja 40 odsto od 78 polaznika činile osobe do 30 godina.

Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da polovina nezaposlenih, angažovanih kroz program stručne prakse, nakon isteka programa ostaje da radi kod poslodavca.

„Imamo čak primer gde je 80 odsto polaznika tog programa ostalo kod poslodavca, koji je tokom tri godine na taj način zaposlio 41 lice“ kazao je Marković.

Statistički podaci pokazuju da ne samo da opada broj stanovnika u Kruševcu već i da se smanjuje udeo mladih u ukupnoj populaciji. Broj stanovnika Kruševca je sa 131.368, koliko ih je bilo prema popisu iz 2002. godine, opao na 128.752, koliko je taj grad imao prema popisu iz 2011. godine. Od javnosti dostupnih podataka, statistika pokazuje i da je u 2016. godini u Kruševcu bilo 29.629 registrovanih zaposlenih, ali u redovnim izveštajima nema podataka o njihovoj starosnoj dobi.

 

Znanjem do posla – Kruševac

Program Znanjem do posla u Kruševcu, novcem Vlade Švajcarske, finansira sa više od 80.000 franaka, četiri programa obuke na radnom mestu za sticanje znanja i posebnih veština koji mogu pomoći mladima da se lakše zaposle. Programi obučavaju zubne tehničare posebnim veštinama koje nisu imali u školi, kao i obuku za gumarske tehničare, tekstilne radnike i knjigovođe.