PirotProblem zapošljavanja mladih iz ugroženih kategorija stanovništva moguće je rešiti samo uz pomoć poslodavaca. Zato je neophodno da se predstavnici kompanija, javnih preduzeća i institucija upoznaju sa programima i fondovima koji predviđaju pogodnosti za poslodavce koji zapošljavaju mlade iz ranjivih grupa. Na radionicama za potencijalne poslodavce u Pirotu predstavljeni su dosadašnji rezulatati projekta “Korak do posla”, čiji je cilj povećanje zapošljivosti mladih iz ugroženih kategorija stanovništva, sa posebnim fokusom na romsku populaciju.

 

“Budućim poslodavcima predstavljamo rezultate projekta, ali i benefite koje su oni imali od samog projekta. Na pet radionica pozvali smo predstavnike javnih preduzeća, kompanija, ustanova, medija, škola… Dakle, svi oni koji su zainteresovani da se kasnije uključe u nastavak programa ”Znanjem do posla”, kaže predsednica Udruženja građana ”Ternipe” Radmila Nešić.

 

U okviru projekta ”Korak do posla” 23 Romkinje iz Pirota pohađale su obuke za poslove vrtlara, poslastičara,  kozmetičara i gerontodomaćica. Nastavak projekta planiran je na jesen.

 

Projekat “Korak do posla”,  kao deo programa “Znanjem do posla”,  realizuje udruženje ”Ternipe’,’ u partnerstvu sa udruženjem ”Osveženje” i uz podršku  tima Vlade Srbije i Ugovorne okružne privredne komore Pirot.

 

“Poslodavcima pružamo sve potrebne informacije u vezi sa stručnom praksom. Novi poziv se ne odnosi samo na pripadnike romske manjine nego na sve teško zapošljive grupe. To je jadna od mogućnosti za lokalni ekonomski razvoj grada”, kaže Radmila Nešić.

 

Ona navodi da poslodavci u javnim preduzećima imaju potrebe za radnicima, ali da je problem to što i dalje važi Uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru.

 

“Pokušaćemo da ove žene koje su prošle obuku preko mera koje pruža Grad Pirot radno angažujemo.  To bi bilo dobro za sve ove praktikantkinje,  ali i za JP i ustanove koje imaju potrebu za radnicima”,  kaže predsednica Udruženja građana ”Ternipe”.

 

Saradnica Udruženja ”Ternipe”  Gordana Simonović Veljković je na jednoj od radionica za potencijalne poslodavce govorila o mogućnostima zapošljavanja Roma.

 

“U odnosu na generalne karakteristike ciljne grupe u Srbiji,  romska populacija u Pirotu izdvaja se gotovo stoprocentnim obuhvatom dece u osnovnom obrazovanju i dobrim uslovima stanovanja, kao i visokom motivisanošću za rad na izvršilačkim poslovima”, navela je Gordana Simonović Veljković.

 

Ona je dodala i da se romska populacija sve više uključuje u korišćenje aktivnih programa tržišta rada.

 

“Na primer 2011. godine samo je sedmoro Roma bilo uključeno u pomenute programe, dok je taj broj do 2015. godine porastao na 175 i kontinuirano se povećava. Za Rome, kao i za ostale iz ranjivih kategorija stanovništva veoma su važni projekti i programi civilno-javno privatnog partnerstva, kroz koje se povećava zapošljivost ovih grupa, dok se istovremeno smanjuju stereotipi i predrasude vezane za njih. U to smo imali prilike da se uverimo prilikom svedočenja poslodavaca iz Pirota o saradnji sa Romima na ovom projektu”, navela je Gordana Simonović Veljković.

 

Projekat ”Korak do posla” u okviru programa ”Znanjem do posla” realizuje Udruženje građana ”Ternipe” u saradnji sa Udruženjem ”Osveženje” i Job info centrom uz podršku tima Vlade Srbije i Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Program je rezultat saradnje vlada Srbije i Švajcarske.

 

Pirot primer dobre prakse

 

“Oni koji su imali prilike da zaposle ili obuče Rome, govore o njihovoj zainteresovanosti za posao, visokom nivou poslovne etike i dobroj energiji koju su uneli u kolektiv. Na žalost, još ima nepoverljivih i opterećenih predrasudama. Radićemo i ubuduće na tome i uvereni smo da ćemo  zajedno  doći do dobrih rezultata i da će Pirot, kao i do sada, biti primer dobre prakse kada je u pitanju podrška ranjivim kategorijama stanovništva”, kaže Gordana Simonović Veljković.

 

Od znanja do svog zanimanja

 

“Neke od Romkinja koje su prošle obuku za poslastičare i kozmetičare pokreću sopstveni biznis i već rade, što je dobro. Mi ćemo ih osnažiti da se pripreme za biznis plan i da vide šta se od njih očekuje. Ova obuka je završena, ali sledi nova obuka kako aktivno da traže posao. Sve one će dobiti preporuke poslodavaca. Rezultate projekta ne možemo da očekujemo u ovom trenutku, možda za nekoliko meseci ili godinu dana. Najvažnije je što su sve one stekle određena znanja i veštine s obzirom  da su imale samo osnovnu školu ili su bile i  bez završene osnovne škole. Sada imaju svoje zanimanje“, kaže Radmila Nešić.