Kruševac: Online radionice karijernog vođenja i savetovanja deo su aktivnosti koje kruševački Edukativni centar sprovodi u okviru projekta “Znanjem do posla”. Do sada su, preko Zoom aplikacije organizovane tri takve radionice, dok su u planu još tri. Reakcije mladih učesnika radionica su veoma pozitivne. Oni su, takođe, u mogućnosti da se jave i da zakažu individulani online razgovor sa karijernom savetnicom Edukativnog centra.

– Poenta je bila da se, u trenutku kada su škole prestale da rade i kada nismo mogli da direktno komuniciramo sa mladima, prilagodimo novoj situaciji. Trebalo je naći način da naše planirane aktivnosti, radionice, individualne razgovore, realne susrete, na neki način sprovedemo i počeli smo online kampanju preko fejsbuk stranice Edukativnog centra. Ona obuhvata objave kratkih video zapisa, vodiča za karijeru u okviru koga smo napravili kratke priče o različitim segmentima karijernog vođenja i savetovanja. Namenje su osmacima, srednjoškolcima, ali i mladima koji traže posao. Tu mogu da čuju savete o pisanju radne biografije, motivacionog pisma, da razmotre svoje kompetencije – kaže karijerna savetnica u Edukativnom centru Tijana Stefanović.

U okviru online aktivnosti iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja do sada su organizvane i tri radionice.

– Dve su realizovane, treću smo zbog nevremena odložili i nju ćemo ponoviti. Prva radionica je trebalo da pomogne mladima da odgovore na pitanje koliko dobro poznaju sebe. Posvećena je sagledavanju ličnih kapaciteta, osobina, vrednosti, sposobnosti, interesovanja, kao polaznih osnova u pocesu donošenja odluke u izboru zanimanja, odnosno karijere. Druga je bila posvećena odgovoru na pitanje “Kako do odluke o izboru zanimanja ili karijere”? Razgovarali smo o tome kako da mladi unaprede veštine samoprocene za samostalno donošenje odluke o profesionalnoj budućnosti, na nauče kako da prilaze promenama u radnom okruženju, kao i da te promene posmatraju kao sastavni deo karijernog razvoja – objašnjava Stefanovićka.

 

 

Mladi koji su učestvovali na radionicama reaguju pozitivno. U mejlovima koje je dobila od njih stoje navodi da su im radionice bile veoma korisne, kao i da će ih preporučiti prijateljima.

“Radionica je bila baš zanimljiva i tek kad se malo slegnu informacije izvući ću još više iz nje”, navodi jedna od učesnica, dok druga kaže da zbog tehničkih uslova nije mogla dovoljno da učestvuje u diskusiji, ali da će to uraditi na sledećoj radionici. Mladi navode i da će o radionicama obavestiti prijatelje, te traže materijale sa radionica kako bi mogli dodatno da se edukuju.

 

Planirano je da se radionica “Koliko dobro poznaješ željeno zanimanje” ponovi, odnosno odložena je zbog nevremena koje se desilo baš u vreme kada je trebalo da se održi. Takođe, planirano je održavanje još tri radionice sa različitim sadržajima.

 

– Koncept radionica je prilagođen sadržajima koje smo do sada imali, odnosno radionicama koje smo u prethodnom periodu imali u direktnom kontaktu sa mladima. Uspeli smo da prilagodimo i nove instrumente KVIS-a (karijerno vođenje i savetovanje), koje smo naučili od švajcarskih stručnjaka, a koji su pre svega namenjeni individualnom karijernom vođenju i savetovanju. Veoma dobro su se uklopili u online okruženje, gde se daje mogućnost mladima da sami prođu kroz te alate, da razmisle o tome i da nam se jave ako im je potrebno dodatno pojašnjenje. Tako se oni dodatno motivišu i sami razmišljaju. Uspeli smo da napravimo dobar sklop između pristupa koje koristimo na grupnom karijernom vođenju i savetovanju i onoga što primenjujemo na individualnom – kaže ona.

 

Urađen je i poziv za individualne online razgovore karijernog vođenja i savetovanja, mladi mogu da se jave, da pozovu ili da ostave kontakt, nakon čega se zakazuje sesija preko Zoom aplikacije. Ta usluga će biti na raspolaganju mladima sve dok ne bude mogućnosti da se vrati na uobičajeni način rada.

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković