Knjaževac: Najveći podsticaj zapošljavanju mladih bilo bi prilagođavanje obrazovanja potrebama privrede, zaključeno je tokom posete direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, Zorana Martinovića kompaniji Beba kids. Ova kompanija je sarađujući sa programom “Znanjem do posla” obučila 30 praktikantkinja, a čak 18 ih je nakon završene obuke dobilo stalno zaposlenje.

”Naš cilj je da poslodavcima približimo programe i mere i pomognemo im da što jednostavnije dođu do obučene radne snage”, kazao je u Knjaževcu Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

 

Martinović je posetio kompaniju ”BebaKids”, koja zapošljava oko tri stotine radnika, mahom žena i u kojoj se odvija kompletan proces proizvodnje dečje odeće – od krojenja, veza i štampe, do gotovog proizvoda.

”Za ovog poslodavca idealan program je obuka na radnom mestu, jer na tržištu rada nema dovoljno šivača koji mogu brzo da se uključe u posao”, kazao je Martinović u razgovoru sa menadžmentom kompanije ”BebaKids”.

 

Činjenica je da postoje obrazovni profili koji su u su nedostupni u gotovo svakom delu Srbije.

 

 

”Najveći podsticaj novom zapošljavanju, pre svega mladih je prilagođavanje obrazovanja potrebama privrede. Već je opšte poznato koji su to profili deficitarni, tako da školama zaista nije potrebno neko posebno istraživanje da bi mogli upisnu politiku da prilagođavaju onome što je poslodavcima potrebno. Treba forsirati srednje strukovne škole, koje mogu da ”proizvode” zanatlije i one ljude koji mogu da vode konkretne poslove”, dodao je direktor NSZ.

 

Jedan od načina za podizanje nivoa zapošljivosti mladih je sticanje dodatnih znanja i veština kroz različite vidove obuka i realizaciju projekata. Jedan od njih je projekat ”Znanjem do posla” Švajcarske razvojne agencije, sa kojom Nacionalna služba za zapošljavanje uspešno sarađuje od 2017. godine.

 

Tekst i foto: Ljiljana Pavlović / Uredila: Sandra Vlatković