Novi Pazar: Ajša i Stefan su učenici novopazarske Gimnazije i prethodnih meseci su pohađali radionice koje je u okviru programa “Znanjem do posla” organizovala Kancelarija za mlade. Naucili su veštine komunikacije, ali su stekli i mnoga druga znanja neophodna za nastavak skolovanja .

 

U razgovoru za E2E, Ajša Crnišanin, kaže da će joj stečene veštine koristiti i u svakodnevnom životu.

 

– Ono što je meni bilo najinteresantnije su radionice o veštinama komuniciranja i o tome kako se spremiti i ponašati tokom javnog nastupa. Bilo je zanimljivo i na radionicama o odnosima muškaraca i žena u Sandžaku, rušenju predrasuda i stereotipa. Sve su to korisne stvari – priča ova devojčica.

 

I Stefan Jovanović kao najinteresantnije navodi radionice za sticanje komunikacijskih veština, ali i o prepoznavanju i sprečavanju govora mržnje.

 

– Radili smo puno na oslobađanju od treme što mi je, priznajem, bilo potrebno. Takođe, učili smo dosta o raznim tipovima komuniciranja, o gestovima, govoru tela. Znati da lepo govoriš i izraziš svoje misli je veoma važno, jer često do nesporazuma i nerazumevanja među ljudima upravo dolazi zbog loše komunikacije – dodaje on.

 

Ajša i Stefan ističu i to što su na radionicama upoznali nove ljude i stekli prijatelje.

 

Aleksandra Majstorović iz Kancelarije za mlade objašnjava da su, u zavisnosti od starosne dobi, prethodnih meseci organizovali dva tipa radionica. Sa srednjoškolcima su unapređivali komunikacijske sposobnosti, a sa starijima od 18 godina radili su na sticanju veština koje će im olakšati nalaženje posla.

 

– Predočili smo im načine kako se mogu prijaviti na neki oglas za posao, kako mogu otkriti potrebe tržišta rada i na osnovu toga raditi na sebi. Bitno je da naprave ravnotežu, da svoje veštine prilagode zahtevima deficitarnih zanimanja – navodi Majstorović.

 

U 2019. obuka za turističke vodiče

 

U Novom Pazaru nema ni jednog turističkog vodiča, zato će Kancelarija za mlade u narednoj godini, u sklopu programa “Znanjem do posla”, organizovati šestomesečnu obuku za to zanimanje.

 

Novi Pazar je grad sa ogromnim turističkim potencijalom, ali nažalost trenutno nemamo niti jednog turističkog vodiča – dodaje Aleksandra

.

Uredila:Sandra Vlatković