Kragujevac: Za učešće u drugom ciklusu programa „Znanjem do posla“ vlada veliko interesovanje i mladih i poslodavaca u gradu Kragujevcu i šumadijskim opštinama, kažu predstavnici lokalnih partnera projekta u Kragujevcu – Business Innovation Programs (BIP) i Razvojni biznis centar (RBC)

 

ZAJEDNO SMO JAČI

Drugi ciklus obuka na radnom mestu će uključiti više mladih nego prvi, najmanje 200, kao i više poslodavaca, 30 do 40. Osim u gradu Kragujevcu, obuke će biti organizovane i u opštinama Šumadijskog okruga. Za učešće u obukama mogu da se prijave mladi bez posla, oni koji ga aktivno traže i spremni su da pohađaju obuku. Starosna granica za polaznike je 30 godina, a za teže zapošljive kategorije 35 godina.

U novom ciklusu obuka, u kategoriji teže zapošljivih, pored žena žrtava porodičnog nasilja i mladih u sistemu hraniteljstva, biće uključeni i mladi iz ruralnih sredina, samohrani roditelji-majka ili otac, korisnici socijalne pomoći, Romi, kao i mladi koji su bez posla duže od godinu dana.

 

Novi ciklus obuka – nova šansa

Očekivanja su da i naredni, drugi ciklus, obuka donese dobre rezultate. Cilj je da po završetku obuke najmanje polovina ukupnog broja polaznika odmah nađe posao kod poslodavca, kao direktna „posledica“ treninga na radnom mestu, a  kasnije i u drugim preduzećima.

Podsetimo, posle prvog ciklusa obuka od 176 učesnika u Kragujevcu odmah se zaposlilo 68, a šest meseci nakon treninga još oko 60.

Za informisanje mladih o novom ciklusu obuka dostupni su mnogobrojni „kanali“- društvene mreže, veb sajtovi, konvencionalni mediji, Info dan, Nacionalna služba za zapošljavanje…

„Prilično je i  interesovanje poslodavaca koji žele da se uključe u obučavanje mladih prema  potrebama konkretnog radnog mesta. Javljaju nam se poslodavci iz mašinske i automobilske industrije, sektora usluga, drvno-prerađivačke i  štamparske industrije“, kaže koordinator projekta u Razvojnom biznis centru (RBC) Nemanja Jovičić.

 

Prema njegovim rečima, novi ciklus programa u Kragujevcu i šumadijskim opštinama biće više usmeren na zanatska zanimanja i obuke mladih ljudi koji imaju srednji nivo obrazovanja, pošto je ocenjeno da oni imaju više teškoća u zapošljavanju u odnosu na one sa visoko stručnom spremom.

Kroz projekat Znanjem do posla mladi mogu da dobiju celovitu podršku, od savetovanja i usmeravanja karijere, do konkretne obuke i  mogućnosti zapošljavanja kod poslodavca, čime rešavaju svoje egzistencijalno pitanje.

„To nam je najveća moguća satisfakcija kada vidimo da stotine mladih prolazi kroz naše programe i nalazi zaposlenje. S druge strane, imamo zadovoljne poslodavce koji su rešili problem radnih mesta za koja nisu mogli da pronađu kompetentne radnike. Naša uloga je da povežemo aktere na tržištu rada i popunimo prazninu rešavanjem problema nedostatka određenih kompetencija mladih koje traže poslodavci“, naveo je Nemanja.

 

Dobre reference za partnerstvo u „E2E“

Timovi lokalnih partnera u Kragujevcu spremni su za nove izazove u drugom ciklusu obuka po programu „ Znanjem do posla“.Business Innovation Programs (BIP) i Razvojni biznis centar (RBC)  rade zajedno od početka 2016.godine, kada je i počela preliminarna faza ovog programa.

„Odabrani smo kao lokalni partneri zbog dugogodišnjeg iskustva u oblasti zapošljavanja mladih. I ranije smo se bavili sličnim projektima i postigli smo dobre rezultate, što je IP Consult, koji sprovodi program na nivou Srbije prepoznao. BIP-ova najveća referenca za ulazak u projekat je bio program učeničkog preduzetništva koji smo sprovodili od 2006. do 2014. godine, kroz koji je u više od 200 srednjih škola prošlo je više od 6.000  srednjoškolaca. Kombinacija iskustava i dobrih referenci  u BIP i RBC uveli su nas u program Znanjem do posla„ kaže koordinatorka projekta u Business Innovation Programs (BIP) Marijana Simić.

Razvojni biznis centar u Kragujevcu  godinama radi na programima za zapošljavanje mladih, što je bila  „ulazna referenca“ za uključivanje u realizaciju projekta „ Znanjem do posla“ u Kragujevcu.

RBC je radio obuke za osvežavanje stručnih znanja mladih u kombinaciji sa praksom kod poslodavaca. U saradnji sa Ministarstvom  omladine i  sporta to sdu bile obuke za oblast informaciono-komunikacionih tehnologija, a u saradnji sa poslodavcima, uz podršku Tima za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje Vlade Srbije realizovane su obuke i prakse u okviru metaloprerađivačke, odnosno mašinske industrije.

 

Forum za radno uključivanje mladih

U okviru projekta „ Znanjem do posla“ saradnja BIP i RBC je prerasla u strateško partnerstvo.

„ Da bismo osnažili naše kapacitete za realizaciju projekta Znanjem do posla udružili smo se i osnovali Forum za radno uključivanje  mladih, što je naš neformalni konzorcijum osnovan u cilju implementacije projekta E2E. U njemu smo definisali naše partnerstvo i zajedničku  misiju na teritoriji Kragujevca i Šumadijskog okruga“ priča Marijana.

 

Kroz projekat  su unapređene postojeće, uvedene nove usluge i obuhvaćen je veći broj mladih.

Nova usluga je, na primer, karijerno savetovanje, kao veoma bitna komponenta Znanjem do posla. Za tu vrstu usluga, kojom se ranije nisu bavili,  BIP i RBC su morali da ojačaju sopstvene kapacitete.

Marijana ističe da se karijerno savetovanje radi po švajcarskoj metodologiji koja je prilagođena lokalnim uslovima.

„ Imamo grupno i individualno karijerno savetovanje mladih. Kroz niz sastanaka i razgovora sa mladima pomažemo im da odluče šta je najbolje njihovu budućnost. Dolaze nam i srednjoškolci i  studenti i mladi  bez zaposlenja. Đaci dolaze sa pitanjima da li da nastave školovanje ili da se posle škole zaposle, žele da saznaju više o zanimanju za koje se obrazuju, a mladi bez posla razmišljaju o prekvalifikaciji.“

Jednom broju mladih koji dolaze na karijerno savetovanje se, prema proceni, kao jedna od mogućnosti nudi i obuka na radnom mestu po programu „ Znanjem do posla“.

Švajcarski model u lokalnim uslovima

Partneri kažu da je program „Znanjem do posla“ doneo novinu u smislu primene nove   metodologije za pripremu obuka na radnom mestu u cilju prekvalifikacije ili dokvalifikacije mladih bez zaposlenja.

Nemanja ističe da je prvi put korišćena takozvana SKA analiza, koja pomaže da se razviju programi prema specifičnim potrebama poslodavaca.

„Reč je o analizi veština, znanja i stavova koje zaposleni treba da ima da bi mogao da odgovori na zahteve poslodavaca za to zanimanje.“

On objašnjava da je švajcarski model obuke na radnom mestu u programu „Znanjem do posla“ prilagođen lokalnim uslovima.

„U pripremi obuka „ E2E“ od ključne važnosti je saradnja sa poslodavcima, oni kreiraju radna mesta, a mi dobijamo informacije o potrebama tržišta.“

U prvom ciklusu obuka mladih na radnom mestu „ E2E“ bio je uključen 21 poslodavac u Kragujevcu, a u drugom se očekuje duplo više zaintersovanih firmi.

 

Tekst: Gordana Mirović     Uredila: Sandra Vlatković