Novi Pazar: “Basic check” testiranje za procenu kompentencija proteklih nekoliko nedelja uradilo je oko 50 mladih Novopazaraca, koji su iskoristili taj švajcarski alat za procenu njihovih znanja i veština i tako stekli jasniju sliku o svojim potencijalima.

 

Testiranje se realizuje u sklopu aktivnosti projekta “Znanjem do posla”, a sprovodi ga Udruženje psihologa Novi Pazar, lokalni partner projekta.

 

– Do sada su nam se javljali mladi od 15 do 23 godine i zaista vlada veliko interesovanje. Oni koji su rešavali test preporučuju ga drugarima. Reakcije testiranih su uglavnom pozitivne, iako se kod mlađih javi mala trema na početku – priča Emina Totić, karijerna savetnica.

 

“Basic check” test obuhvata pitanja iz četiri oblasti – poznavanja srpskog jezika, matematike, numeričke (logičke) zadatke, kao i engleskog jezika. Koncipiran je po švajcarskom modelu, preveden je sa nemačkog i standardizovan za procenu znanja i veština mladih u Srbiji u sklopu karijernog savetovanja i vođenja.

 

– Ono što smo uočili jeste da se rezultati testiranja donekle poklapaju sa školskim postignućem i da mladi koji su na primer dobri matematičari, to i dokažu na ovom Basic check testu u oblasti numeričkih zadataka za razmišljanje – dodaje Totić.

 

Testiranja su se odvijala uz poštovanje epidemioloških mera, uglavnom su zadatke rešavale po dve osobe u jednoj prostoriji, a nakon ublažavanja mera, počelo se sa grupnim testiranjem.

 


Za narednu godinu planirano je da se u dovrši postupak standardizacije ovog alata, da se on dodatno usavrši, što će i omogućiti da se sa velikom sigurnošću utvrdi položaj svakog testiranog pojedinca u odnosu na prosek.

 

– Takođe, radiće se i na razvijanju takozvanog matching tool-a, odnosno alata za uparivanje rezultata na testu i određenog zanimanja. Za početak mladi će moći da upoređuju ostvaren nivo sa Basic Check-a sa nivoom koje određena zanimanja zahtevaju u četiri osnovne dimenzije koje test obuhvata. Za određivanje tih nivoa će se koristiti i iskustva kompanija, jer su one u prilici da direktno procene da li zahtevi konkretnog posla odgovaraju tom određenom nivou kompetencija u nekoj oblasti. Polaznu osnovu za definisanje nivoa  za naš kontekst predstavljaju nivoi za određena zanimanja u Švajcarskoj – objašnjava Totić.

 

Udruženje psihologa Novi Pazara, u okviru projekta “Znanjem do posla”, pružilo je uslugu karijernog savetovanja i vođenja za preko 400 mladih, učenika i studenata, ali i nezaposlenih iz ovog grada, Sjenice i Tutina.

 

U sklopu tog programa, koji podržava Vlada Švajcarske, realizovane su i praktične obuke za deficitarna zanimanja u ovom delu Srbije, posle kojih je dobar deo polaznika došao do zaposlenja.

 

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković