Kragujevac: Grupa učenika iz dve kragujevačke srednje škole rešavala je „Basic Check“ – test sposobnosti i sklonosti. Reč je alatu koji pomaže mladima u planiranju karijere, a uveden je u okviru usluge savetovanja po programu „Znanjem do posla“.

To je merni instrument koji potiče sa Švajcarskog instituta Gateway Solutions, a prilagođen je i standardizovan za proces našeg karijernog savetovanja.

Test se rešava online ili u karijernom centru uz nadzor karijernog savetnika u trajanju  od 60 minuta. Posle uspešno realizovane procene kompetencija svaka mlada osoba dobija sertifikat od karijernog savetnika i rezultate na svojoj mail adresi.

Na projektu „Znanjem do posla“ Basic Check se koristi kao deo analize kompetencija za mlade koji su se prijavili na neku od obuka na radnom mestu. Primenjuje se i u karijernom vođenju i savetovanju mladih koji žele da provere svoje opšte kompetencije sa fokusom na kognitivne sposobnosti.

 

30 mladih u Kragujevcu dobilo analizu kompetencija

„Na osnovu ovog mernog instrumenta mlade osobe imaju priliku da prepoznaju svoje sposobnosti, kao i da uz podršku karijernog savetnika definišu dalje aktivnosti i planove, kako bi unapredili svoje kompetencije i svoj karijernirazvoj“ kaže karijerni savetnik i trener Lazar Đoković u Business Innovation Programs (BIPS)

„Basic Check“ opisuje kognitivne kapacitete mlade osobe, koje čine osnovu za sticanje znanja.

 

 

Test se odnosi na četiri ključne oblasti: zadaci za razmišljanje sa jezičkim sadržajem, zadaci za razmišljanje sa višedimenzionalnim  sadržajima, numerički zadaci za razmišljanje, kao i zadaci za procenu poznavanja engleskog jezika kao stranog jezika.

Lazar objašnjava da se kroz ove zadatke se prepoznaju važne kompetencije koje mladima mogu biti od velikog značaja prilikom izbora daljeg školovanja, u procesu zapošljavanja, tokom  rada i razvoja karijere.

 

U BIPS-u kažu da je u Kragujevcu 30 mladih  dobilo analizu svojih kompetencija primenom instrumenta Basic Check i u okviru karijernog savetovanja definisalo dalje korake i aktivnosti. Testiranje je sprovedeno među učenicima Srednje stručne škole i Ekonomske škole u Kragujevcu, a u planu je da se u ovim školama nastavi sa testiranjem kompetencija učenika.

Lazar kaže da je sama procena kompetencija veoma značajna mladima prilikom donošenja karijernih odluka oko nastavka procesa školovanja.

Svoje utiske o testiranju je opisala učesnica Mina  Narandžić, učenica IV razreda Srednje stručne škole u Kragujevcu , smer mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

„Popunila sam test koji proverava jezičko i matematičko znanje i inteligenciju, logičko razmišljanje, kako se snalazimo u prostoru, kako možemo da zamislimo 3D objekte…Nije bilo teško, samo mi je trebalo duže vremena za neke zadatke“ rekla je Mina.

Ona je test shvatila kao način da proceni nivo svojih kompetencija što će joj značiti u planiranju karijere koju je ranije samo „skicirala“. Želi da po završetku srednje škole studira Prirodno-matematički fakultet -informatički smer i zaposli se kao programer.

„ Interesuje me 3D modeliranje koje se sve više traži sa razvojem tehnologija. To volim da radim i  mislim da mi prilično dobro ide. Zamišljam sebe u tom poslu za kompjuterom, a važno mi je da imam stabilnu i dobru zaradu“ rekla je Mina.

 

 

U BIPS-u planiraju da testiranje sposobnosti učenika – Basic Check, pokrenu još i u Medicinskoj školi i Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu.

 

Procena sposobnosti bitna za odluke mladih

„Prilikom testiranja i na osnovu dobijenih rezultata, mlade osobe dobijaju jasan uvid u svoje kompetencije. Zajedno sa karijernim savetnikom mogu analizirati rezultate i dobijeni nivo kompetencija povezati sa željenim zanimanje, kao i potrebnim nivoom kompetencija za obavljanje konkretnog posla. Tako da na osnovu ovog procesa mlade osobe imaju jasnu sliku o daljem razvoju i usavršavanju svojih kompetencija, kako bi realizovali svoje karijerne planove i bili uspešni na poslovima“ rekao je Lazar.

Svi učesnici koji uzmu učešće u proceni, dobijaju sertifikat sa rezultatima i pregledom svojih kompetencija.

„Tako da će poznavati svoje jake strane, tačnije stručnost i imati uvid u prostor za dalji razvoj i napredak. Uvereni smo  da to u velikoj meri može da im pomogne i bude od koristi prilikom procesa apliciranja za određeni posao“ kazao je Lazar.

Karijerni savetnik će tokom tog procesa mlade uputiti u to u koja zanimanja bi njihove sposobnosti i kompetencije mogle da se uklope i da im pruži podršku prilikom daljeg razvoja karijere.

 

 

Vrlo je važno što su mladi ljudi koji su do sada testirani prepoznali značaj procene svojih kompetencija.

„Kao karijerni savetnik i omladinski radnik prepoznajem ogroman značaj procesa procene kompetencija kod mladih. Veoma je važno da mladi ljudi rade na razvoju svojih kompetencija, kao i da na taj način budu konkurentni i aktivni na tržištu rada, kao i u samom procesu zapošljavanja“ smatra Lazar.

Vladimir Dobi, karijerni savetnik i koordinator za saradnju sa privredom (BIPS) je rekao da je u organizaciji i realizaciji obuka na radnom mestu („Znanjem do posla“), od posebnog značaja adekvatna selekcija i izbor odgovarajućih kandidata u saradnji sa poslodavcem.

 

„Kako su kompetencije mladih važne za samo učešće u procesu obuke i ključne za kreiranje daljeg plana razvoja i sticanja novih kompetencija, alat Basic Check nam koristi u tom procesu rada“ rekao je Dobi.

 

Iz BIPS-a su pozvali mlade da se jave ovoj  ili drugim partnerskim organizacijama  na projektu „ Znanjem do posla“ i zakažu svoj termin procene i analize dosadašnjih kompetencija.

Test sposobnosti i sklonosti „Basic Check“ je drugi je test  za pomoć mladima u karijernom planiranju koji je projekat „Znanjem do posla“  razvio u saradnji sa partnerima iz Švajcarske Gateway Solutions AG.  Podsetimo, u martu ove godine počeo je sa primenom karijerni kviz koji je razvijen sa istim partnerima.

Tekst i foto: Gordana Mirović / Uredila: Sandra Vlatković