Kruševac: Aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i alati koji su za njega razvijani u okviru programa „Znanjem do posla“ postali su deo zvaničnih godišnjih planova karijernog vodjenja i savetovanja u svih osam Kruševačkih srednjih škola. To je nastalo kao rezultat višegodišnje saradnje koju Kruševački „Edukativni centar“ i program „Znanjem do posla“ imaju sa školama u tom gradu, a vizija je da u budućnosti svako dete tokom obrazovnog procesa prođe kroz karijerno vođenje i savetovanje.

-Sa predstavnicima karijernih timova iz Kruševačkih srednjih škola smo najpre održali edukativnu radionicu na kojoj smo uradili planiranje godišnjih aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja, koje se sprovode u školama. Inače, svaka srednja škola priprema i usvaja godišnji plan KVIS – a, koji je deo godišnjeg plana škole. Nakon pomenute radionice i zajedničkog planiranja aktivnosti koje će biti sprovedene u školama, ti godišnji planovi su polovinom septembra usvojeni kao deo zvaničnih planova škola – kaže izvršna direktorka Edukativnog centra Violeta Stevović, koja je uz koleginicu Tijanu Stefanović zadužena za deo projekta „Znanjem do posla“ koji se odnosi na karijerno vođenje i savetovanje.

Planovima su obuhvaćene sve aktivnosti koje se realizuju u okviru tog programa, od individualnog karijernog vođenja i savetovanja, preko organizovanja grupnih radionica sa raznim temama, od početnih koje se odnose na interesovanja, spoznaje, pa do praktičnih koje se tiču pisanja CV-a i motivacionih pisama, te do radionica koje se bave ohrabrivanjem mladih da se prijavljuju za dodatne edukacije i da nauče da upravljaju svojom karijerom.

-U karijernim planovima su i alati koji su razvijeni u okviru „Znanjem do posla“. Jedan od njih je Karijerni kviz kroz koji mlada osoba može da ispita znanja, veštine, želje i da dobije odgovor u čemu je dobra i gde bi trebalo da se usmeri – objasnila je Stevovićka.

Ideja je da se školama, koje inače deo karijernog vođenja i savetovanja sprovode same, pruži podrška.

-Zamisao je da mi školama pružimo podršku kad su u pitanju pružaoci usluga, da povežemo više organizacija iz lokalne zajednice koje se time bave, da ih okupimo u sistem za karijerno vođenje i savetovanje. Na primer Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga može da prilagodi aktivnosti koje se tiču edukacije o omladinskom preduzetništvu, jer mladi takođe biraju da li će se negde zaposliti ili će osnivati svoje biznise i treba im pružiti podršku – navodi ona.

Vizija je da se na taj način svake godine različitim uslugama karijernog vođenja i savetovanja obuhvati sve više mladih, odnosno da u budućnosti svako dete prođe kroz KVIS tokom obrazovnog procesa.

Plan je, takođe, da se na isti način uspostavi i saradnja sa svim srednjim školama u Rasinskom okrugu.

Inače, u okviru programa „Znanjem do posla“ koji se odnosi na karijerno vođenje i savetovanje već godinama se radi sa mladim ljudima, đacima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, sprovode se radionice grupnog karijernog vođenja i savetovanja kao i individualni razgovori. Ove godine su sve aktivnosti prilagođene uslovima nastalim zbog epidemije korona virusa. Prethodnih godina su održavani i relani susreti na kojima su mladi mogli da se upoznaju sa predstavnicima zanimanja za koja su pokazali zainteresovanost.

Tekst i foto: Jelena Božović / Uredila: Sandra Vlatković