Pirot:Na tek završenom Sajmu zapošljavanja u Pirotu koji je organizovala lokalna Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, svoj štand i značajno mesto imali su i lokalni partneri programa “Znanjem do posla”. Karijerni savetnik u pirotskom JOB Info centru, Mira Zlatkov, kaže da su veoma zadovoljni nastupom na ovom Sajmu, koji je mladima dao šansu da saznaju kakve sve obuke i pogodnosti nude naši partneri.

Savremena obuka i karijerno savetovanje

O prednostima koje mladi u Pirotu imaju od aktivnosti Job Info Centra Zlatkov kaže:

„Zahvaljujući realizaciji našeg programa „Znanjem do posla“ nezaposleni mladi ljudi imaju mogućnost da se obučavaju po savremenoj švajcarskoj metodologiji za ona zanimanja koja su deficitarna na našem lokalnom tržištu rada. Ova metodologija podrazumeva učenje na radnom mestu, u kompanijama, kod potencijalnih poslodavaca, uz mentore koji su obučeni za rad sa njima“

Karijerni savetnik u Job Info centru Miljan Jonić dodaje da je cilj učešća na Sajmu zapošljavanja da se još jednom promoviše projekat ”Znanjem do posla”.

„Naš cilj je da privučemo što veći broj mladih ljudi do 30 godina starosti, upoznamo ih kako mogu da iskoriste mogućnosti koje nudimo, odnosno kako da se uključe u obuke na radnom mestu koje organizujemo. S druge strane, ovo je za nas mogućnost da prezentujemo projekat poslodavcima i ostalim učesnicima Sajma.“

Miljan, Mira i njihove kolege iz Job Info Centra prate situaciju na tržištu rada u Pirotu kako bi indetifikovali zanimanja za koja firme imaju realnu potrebu:

„Možda nezaposleni mladi ne poseduju tražena znanja i veštine za određene poslove koje poslodavci traže ali tu onda nastupamo mi i povezujemo te nezaposlene sa potencijalim poslodavcima i nudimo im obuke na radnom mestu da prevaziđu nedostatke“ kaže Jonić.

Plan rada određuju potrebe tržišta i mladih

U Job Info Centru nemaju unapred predviđen plan obuka koje će se realizovati već ga usklađuju u odnosu na realne potrebe poslodavaca i stanja deficitarnih i traženih zanimanja na tržištu:

„S druge strane, imamo i  određeni broj mladih koji imaju određene želje za određene obuke. I ovo nam pomaže pri pravljenju plana obuka, a uskoro ćemo formirati i grupe za obuku. Uvek ima interesovanja za određene oblasti, ali možemo da kažemo da dosta mladih prati realne potrebe na tržištu i koja se zanimanja traže“, tvrdi Jonić.

Šta kažu mladi?

Mladi koje smo zatekli na štandu kažu da su ovde dobili korisne informacije:

„Završila sam Mlekarsku školu, volela bih da se zaposlim u struci, ali sam spremnda da se i prekvalifikujem i da se zaposim“ kaže Marija Petrović.

Za obuke koje nude lokalni partneri programa “Znanjem do posla” u Pirotu zainteresovana je i Tijana Krstić:

„Radim trenutno preko interneta, završila sam engleski jezik na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Bez posla sam tri godine. U svakom slučaju ovde sam dobila korisne informacije, možda nešto i prihvatim, sve zavisi od toga koje će obuke biti organizovane“

Njihov vršnjak Dušan Manić objašnjava svoju motivaciju da se prijavi na obuke:

„Bez posla sam pet godina, po struci sam tehničar drumskog saobraćaja. Popunio sam neke od prijava i videću koje su mogućnosti oko obuka koje nudi ovaj projekat“.

Znanjem do posla – Srbija:

Tokom prvog kruga obuke na radnom mestu kroz 22 projekta obuke na radnom mestu prošlo je oko 350 mladih, a pomoć na putu do posla dobilo je i još 350 nezaposlenih, mlađih od 30 godina iz tvz. teže zapošljivih grupa mladih – žena žrtava nasilja u porodici, mladih bez roditeljskog staranja, mladih sa sela, štićenika kazneno-popravnih domova, mladih sa smetnjama u razvoju, te Roma.

Za realizaciju 22 projekta obuke na radnom mestu, za isto toliko zanimanja na koje su lokalni privrednici u pet pilot zajednica (Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot), ukazali kao na deficitarne, Vlada Švajcarske odvojila je u prvom krugu “Opportunity” Fonda približno 450.000 franaka.

Za šest programa podrške zapošljavanju teže zapošljivih grupa mladih izdvojeno je još 194.000 franaka, dok je za realizaciju devet projekata kojima se testiraju inovativni modeli zapošljavanja u Srbiji izdvojeno dodatnih 155.000 franaka.

Testiranje novih metoda zapošljavanja odvija se pod nadzorom Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i oni se realizuju u osam lokalnih zajednica – Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Rači, Pirotu, Paraćinu, Užicu i Somboru.

Novinarka:Zoran Panić / Uredio: Tibor Jona

Korisni linkovi:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) – LINK
Švajcarska kancelarija za saradnju – LINK
JOB INFO Center Pirot – LINK
Zip centar – LINK
Udruženje “Osveženje” – LINK