Pirot:  Projekat ”Korak do posla” ima za cilj veću zapošljivost mladih iz romske zajednice u Pirotu i okolini. Posebna pažnja na projektu usmerena je na mlade Romkinje koje nemaju školu ili imaju samo osnovno obrazovanje. Kako bi se grupi od 23 Romkinje pomoglo da lakše dođu do posla, za njih su organizovane obuke na radnom mestu za četiri zanimanja – gerontodomaćice, kozmetičarke, poslastičarke i baštovanke.

O značaju ovog programa za podršku Romkinjama koje spadaju u teže zapošljive kategorije mladih, razgovarali smo sa Radmilom Nešić, predsednicom udruženja “Ternipe” iz Pirota, koja vodi ovaj program finansiran od strane Švajcarske vlade preko programa “Znanjem do posla”.

“Mi smo prepoznali značaj programa ‘Znanjem do posla’ i priliku koju nam on pruža da radimo sa našim korisnicima, mladim Romima i Romkinjama. Pošto je reč o projektu koji se odnosi na zapošljavanje, to je nešto što je prioritet u radu naše organizacije. Ovaj projekat je od velike važnosti za romsku populaciju”

kaže na početku razgovora Nešić.

Da li u vašoj organizaciji imate podatke koliko je nezaposlenih Roma na evidenciji Filijale NSZ u Pirotu?

Na žalost, mi takve podatke nemamo, a i teško je imati pravi podatak, jer se Romi koji su na evidenciji kao nezaposlena lica ne izjašnjavaju o svojoj nacionalnosti. Tačan broj se, dakle, ne zna, ali je gro nezaposlenih u Pirotu upravo romske populacije. Medjutim, nešto što je dobro je upravo ovaj projekat ”Korak do posla” koji nam je omogućio da krenemo korak dalje. Mi smo počeli da stvaramo bazu podataka o mladim Romima do 35 godina. Trenutno u našoj bazi imamo oko stotinu mladih nezaposlenih Roma sa završenom osnovnom, srednjom i visokom školom. ”Korak do posla” je naglašavam prvi korak kako bismo imali pravu evidenciju i kako bismo pomogli da se poveća broj mladih Roma koji su dobili posao.

Šta vam je cilj?

Naš strateški cilj je da pomognemo mladu romsku populaciju da brže dođu do posla. Ova baza nam je veoma važna kako bi imali podatke o romskoj populaciji, o njihovoj obrazovnoj strukturi, mogućnostima zapošljavanja. Izrada ove baze podataka ima za cilj da evidentiramo i ažuriramo podatke o mladim Romima i Romkinjama od 17 do 35 godina starosti, njohovom obrazovanjnu, stručnosti, socijalnom statusu, kompetencijama i interesovanjima za posao i dodatnu obuku. Baza podataka će biti dostupna Filijali NSZ, Job centru, poslodavcima i svima onima koji mogu da omoguće zapošljavanje ove populacije.

Koja je obrazovna struktura nezaposlenih Roma u gradu?

Radno sposobno stanovništvo od 30 do 50 godina je uglavnom sa osnovnom ili srednjom školom. Mladi su sve više sa završenom srednjom školom, a medju njima je dosta i onih koji završavaju školu za decu ometenu u razvoju ”Mladost”.  Nemamo tačne podatke  o njihovom stepenu obrazovanja, kvalifikacijama i za koje su poslove oni zainteresovani i za koje obuke.

Da li se Pirot izdvaja u odnosu na druge gradove i da li je ovaj grad primer dobre prakse kad je reč o zapošljavanju Roma?

Uvek ističemo Pirot kao primer dobre prakse u mnogim oblastima u odnosu na neke druge gradove , ali je zajedničko za sve da postoji velika nezaposlenost Roma. To je goruća tema na čijem rešavanju svi rade. Prednost Pirota je u tome što je povećano interesovanje Roma za nastavak školovanja i što je povećana njihova obrazovna struktura. u tome vidim razliku izmedju Roma u Pirotu i u nekim drugim gradovima. svest je na većem nivou. Raduje podatak da trenutno desetak Roma iz našeg grada pohađa fakultete, što je u odnosu na ranije zaista veliki napredak.

Kakvo je interesovanje unutar zajednice za ovakve programe obuke? 

Projektom je bilo predviđena obuka za 20 Romkinja ali zbog intreresovanja pružili smo mogućnost obuke za još tri Romkinje, tako da je broj 23 Romkinje. One su najpre prošle informativne sesije kako bi stekle osnovne informacije i projektu. Prošlo ih je više od pedesetak žena, a odabrane su 23.  Imamo pet žena koje se obućavaju za poslastičare u Poslastičarnici ”Rafaelo”, sedam žena zainteresovane za uredjenje javnuh prostora su na obuci u sektoru Zelenila JP ”Komunalac”. šest žena zainreresovanih za kozmetičare obučava se u Kozmetičkom salonu ”Luminica” a  pet žena zaintreresovanih za posao gerontodomaćice je na obuci u Gradskoj organizaciji Crvenog krsta. Očekujemo da će posle završene obuke, neke od polaznica obuke moći da se zaposli ili pokrene neki svoj biznis. Cilj je i da se one osnaže da pokrenu neki posao. Mnoge od njih su se rano udale i sada je prilika da počnu nešto da rade i svojim primerom pokažu i svojoj deci da treba biti uporan i da treba da uče. Grad ima potrebe za gerontodomaćicama i za radnicima Zelenila u ”Komunalcu” koji pošto važi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru mogu da budu angažovane kroz javne radove.

Šta očekujete od projekta ”Znanjem do posla” i da li će biti posla za Rokminje posle završene obuke u nekoliko firmi u gradu?

Razgovarala sam sa svim mentorima u ovim preduzećima u kojima se odvija obuka i dobila sam veoma pozitivna mišljenja o njima. Primera radi iz Kozmetičkog salona ”Luminica” mentorka je rekla da su sve žene spremne i da mogu samostalno da rade ove usluge iz oblasti kozmetike. Mogu i da se udruže i otvore Kozmetički salon. U Poslatičarnici ”Rafaelo” su takodje savladale veštine pravljenja kolača i drugih poslastica i mogu da rade. Postoji mogućnost da neke od njih ovde ostanu da rade a imamo jednu inicijativu da jedna od polaznica obuke u Romskom naselju otvori Poslastičarsku radnju. Naše Udruženje ”Ternipe” će pomoći. JP ”Komunalac” ima potrebe za radnicima u Zelenilu. Mentori su veoma zadovoljni njihovim radom. Prošle su ceo proces obuke i sa radnicima Zelenila uredjuju parkovske površine u gradu.  Nadam se da će biti posla za njih. Projekat Znanjem do posla je velika šansa za njih.

Znanjem do posla – Pirot:

Program „Znanjem do posla“ podržao je u Pirotu realizaciju dva projekta obuke na radnom mestu za 98 nezaposlenih, mlađih od 30 godina i to za deficitarna zanimanja – grafički tehničar i operator mehaničkog procesa, a i za tzv. teže zapošljive grupe – mlade Romkinje.

Kroz program obuke za grafičke tehničare i operatore mehaničkog procesa obučeno je 18 polaznika u kompanijama D Company, Sin-kom i Alatnica „Krstić“, a za njegovu realizaciju obezbeđeno je 66.000 švajcarskih franaka.

Posebna sredstva izdvojena su za podizanje zapošljivosti mladih Romkinja, koje spadaju u tzv. teže zapošljive grupe. Njih 80 bez obrazovanja ili samo sa osnovnom školom prošlo je kroz obuku uz pomoć udruženja “Ternipe”, Salona lepote “Luminica” i preduzeća „Komunalac”. U ovaj projekat uloženo je skoro 39.000 švajcarskih franaka.

Sredstva za realizaciju ovih projekata obuke na radnom mestu i podrške bržem zapošljavanju tzv. teže zapošljivih grupa mladih obezbeđena su iz donacije Vlade Švajcarske. Lokalni partner programa “Znanjem do posla” u Pirotu su ZIP Centar i Udruženje građana “Osveženje”.

Znanjem do posla – Srbija:

Tokom prvog kruga obuke na radnom mestu kroz 22 projekta obuke na radnom mestu prošlo je oko 350 mladih, a pomoć na putu do posla dobilo je i još 350 nezaposlenih, mlađih od 30 godina iz tvz. teže zapošljivih grupa mladih – žena žrtava nasilja u porodici, mladih bez roditeljskog staranja, mladih sa sela, štićenika kazneno-popravnih domova, mladih sa smetnjama u razvoju, te Roma.

Za realizaciju 22 projekta obuke na radnom mestu, za isto toliko zanimanja na koje su lokalni privrednici u pet pilot zajednica (Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot), ukazali kao na deficitarne, Vlada Švajcarske odvojila je u prvom krugu “Opportunity” Fonda približno 450.000 franaka.

Za šest programa podrške zapošljavanju teže zapošljivih grupa mladih izdvojeno je još 194.000 franaka, dok je za realizaciju devet projekata kojima se testiraju inovativni modeli zapošljavanja u Srbiji izdvojeno dodatnih 155.000 franaka.

Testiranje novih metoda zapošljavanja odvija se pod nadzorom Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i oni se realizuju u osam lokalnih zajednica – Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Rači, Pirotu, Paraćinu, Užicu i Somboru.

Novinar:Zoran Panić / Uredio: Tibor Jona

Korisni linkovi:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) – LINK
Švajcarska kancelarija za saradnju – LINK
NVO Udruženje građana Ternipe – LINK
Zip centar – LINK
Udruženje “Osveženje” – LINK