Pirot: “Posle realizacije programa “Učenje na radnom mestu” na projektu “Znanjem do posla” dokazali smo da postoje načini i inovativni pristupi koji mogu  mladima da daju mogućnost da razviju svoje kompetencije i dođu do posla. Naime, potvrđena je teza da poslodavcima treba spreman radni kadar koji će moći da odgovori njihovim zahtevima i savremenom tehnološkom dostignućima”, kaže predstavnik lokalnog partnera na projektu u Pirotu Miloš Colić.

Prema rečima Colića, takav  kadar moguće je razvijati jedino kombinacijom praktičnog rada i teoretske osnove koji su praćeni mentorskim nadzorom, i koji od učenika sa diplomom stvara mladog profesionalca  koji je spreman da uđe u proces rada sa potencijalom za razvoj karijere.

– Dokazali smo da u ovom pristupu itekako ima mesta za naše stručne škole koje imaju i programe i kadar koji te programe može podržati.  Takođe, same kompanije su zadovoljne mladim ljudima i njihovim angažovanjem- kaže Colić.

 

Kakva je bila uloga Job info centra?

– Job info centar je pomagao kompanijama u odabiru kadrova i promovisanju javnih poziva.Sami krajnji korisnici programa zadovoljni su uslovima koji su im pruženi na praksi a neki od njih su dobili i svoje ugovore o radu. Sinergijom kompanija, tražioca posla, škola i Job info centra realizovan je projekat koji može da služi kao model koji se može koristiti u merama države, lokalnih samouprava i drugih zainteresovanih strana koje se bave zapošljavanjem mladih.

 

Koliko je ljudi bilo na obukama i u kojim firmama?

Realizovana su dva projekta obuke na radnom mestu. Za  zanimanje  operater na CNC mašini, nosilac projekta je bila Tehnička škola a partneri  firme Alatnica Krstić , D-Company, Sin-kom. Mesec dana je traja teorijska obuka a pola godine praktična obuka u ovim kompanijama. Teorijsku obuku je prošlo 20 polaznika a 11 polaznika praktičnu obuku. Od tog broja četiri radnika su ostala da rade u tim kompanijama u kojima su bili na obuci, jedan je  zaposlen u  Kompaniji Tigar Tajers. Ostali polaznici obuke su  upućeni na razgovor u drugim kompanija i neki su već na probnom radu. Za zanimanje grafički operater nosilac projekta je bio Pi-press a partner Grafo-Nin. Teorijska obuka je trajala tri emsesa a praktična šest meseci. Obuku je prošlo sedam polaznika. Preko Udruženja ”Ternipe” 23 Romkinje su učestvovale u projektu i prošle obuku za vrtlare, poslastičare, kozmetičare i georontodomaćice u JP Komunalac, Poslastičarnici Rafaelo, Kozmetičkom salonu Luminca i Crvenom krstu. Za 40 polaznica je uradjena individualna procena zapošljivosti.

 

Kakva je ocena i kakvi su utisci sa obuka?

– Sa svima koji su prošli obuku smo razgovarali i jako su zadovoljni obukom koja je trajala u ovim kompanijama i organizacijama.

 

Šta će biti bolje u drugoj rundi, kako teku pripreme i šta se očekuje od nastavka projekta i koliko smo spremni za nastavak?

Pripreme za novi poziv već teku. Usaglašava se tekst novog poziva i želimo da ohrabrimo sve poslodavce i mlade ljude koji traže posao da prate naš sajt i medije kako bi učestvovali u sledećem pozivu. Najiskrenije se nadam da su ovi pozivi i projekti samo prvi korak u stvaranju uslova za novi pristup zapošljavanju mladima  u našem gradu. Takođe, se nadam da čemo afirmisati poslodavce i trening provajdere da aktivnije učestvuju u stvaranju načina kako bi dobili kvalitetne kadrove. Nadam se da će ovaj model obuka biti samoodrživ i rezultirati stvaranjem pristojnih radnih mesta za mlade u Pirotu- kaže Miloš Colić.

Lokalni partner na realizaciji projekta ”Znanjem do posla” u Pirotu je konzorcijum Zip centra i Udruženja gradjana ”Osveženje. Program je rezultat saradnje Vlada Srbije i Švajcarske.